Medlemsavgifter
Ordinarie medlemmar 100:-
Familjemedlemmar  20:-
Ungdomsmedlemmar
(född 2000 eller senare)
 20:-
Bild: en kortfattad lista på vad GBF gör

För att bli medlem sätter du in ditt belopp på GBF:s postgironummer 34 50 97-0.

Som medlem får du fyra gånger om året "Göinge-Biologen", innehållande föreningens program och aktuell information. Varje år får du även föreningens årsskrift "Natur i Göinge" som innehåller artiklar och bilder om växt- och djurlivet i Göinge.

Se vår
- årsberättelse 2016 (pdf*)
- verksamhetsplan för 2017 (pdf*)
- årsmötesprotokoll 2017 (pdf*)

Kontaktperson:
Tommy Nilsson, ordförande
Tel. 0723-885 150

Du är alltid välkommen!


* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)