Program

(se även rapporter från våra aktiviteter)

• Programkvällar på ”Spindeln”

• Floragruppen

• Fågelgruppen

• (digital)Fotogruppen

• Småkrypsgruppen

• Vandringsgruppen

• KARTOR

Program för Göingebygdens Biologiska Förening
I samverkan med Studiefrämjandet

OBS!
Vid samåkning delar vi på kostnaden beräknad på körsträcka x 18.50 kr/mil, delad med antal resenärer.
Ungdom betalar endast 20:-.
Vid ej full bil, mindre än 4 i bilen, betalar föreningen för 3:e och 4:e personen som saknas för full bil samt för mellanskillnaden för ungdom.

Måndagen den 18 september

DigitalFOTOgruppen
kl 18:30 i klubblokalen Spindeln
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Onsdagen den 27 september kl 18-21

Småkryp vid Vinslövs blomsteräng

Vi kollar upp det som ses. Lysmask vid ljummen kväll. Se ”Naturguiden”.
Medtag fika!

Förfrågningar: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70 /

Söndagen den 1 oktober

Skördefest på Hovdala slott
GBF deltar med en svamputställning
LITE OM MYCKET (alfabetiskt)

FLORAGRUPPEN
träffast vid klubblokalen Spindeln följande torsdagar kl 17:00: 21 juni (ändrat dag/datum), 6/7, 20/7, 3/8, 17/8, 31/8 och 14/9.

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 076-886 76 57

(Digital)FOTOGRUPPEN

Träffas i klubblokalen Spindeln kl.18:30 måndag, 18 september

Förfrågningar: Thomas Johnsson, tel. 070-331 61 26

FÅGELGRUPPEN
har inga innemöte under sommaren utan ordnar skådarmorgnar/-kvällar istället.

SKÅDARMORGON/-KVÄLL

Var och en tar sig till platsen för skådarmorgon/-kväll.
Transporten till och från skådarlokalen fixar ni själva.
Vid samkörning ordnar var och en detta genom att kontakta skådarkompisar.
Glöm inte ta med fika!

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 072-579 48 66
. Anders Larsson, 070-319 23 57

slåtter

SMÅKRYPSGRUPPEN

Vi träffas varannan vecka (ojämn vecka) under perioden 19 juli till 25 oktober kl 18-21:00 vid Vinslövs blomsteräng.
Vi kollar upp det som ses. Lysmask vid ljummen kväll. Se ”Naturguiden”.
Medtag fika!

Småkrypsgruppen kallas vid lämplig dag och tid via e-post.
Förfrågningar: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70 /

TEMAKVÄLLAR: sommaruppehåll

VANDRINGSGRUPPEN


Kartor

Föreningslokalen
är belägen i källaren på gaveln av huset Österåsgatan 11 vid Göingegatan

Läredaskolans aula
ligger utmed Dykens väg

Linnéskolans parkering
ligger utmed N.Kringelvägen