Program

(se även rapporter från våra aktiviteter)

• Temakvällar på ”Spindeln”

• Floragruppen

• Fågelgruppen

• Fotogruppen

• Småkrypsgruppen

• Karta

Program för Göingebygdens Biologiska Förening
I samverkan med Studiefrämjandet

OBS!
Vid samåkning delar vi på kostnaden beräknad på körsträcka x 18.50 kr/mil, delad med antal resenärer.
Ungdom betalar endast 20:-.
Vid ej full bil, mindre än 4 i bilen, betalar föreningen för 3:e och 4:e personen som saknas för full bil samt för mellanskillnaden för ungdom.

information ang. Den Biologiska Mångfaldens Dag

Onsdagen den 22 maj

Den Biologiska Mångfaldens Dag

Vi bjuder in till en kväll i mångfaldens tecken vid Hovdala slott kl 18-23

Vi samlas klocka 18 vid Hovdala slott (parkeringsplatsen) och börjar med en information om den biologiska mångfalden, globalt och lokalt. Därefter genomför vi en vandring - under sakkunnig ledning - och tittar efter flora, fåglar, insekter och fladdermöss.
Kvällen avslutas med en god korv med bröd och läskande äppelcider, så där mellan kl 22 och 23.

Lördagen den 25 maj

Exkursion till Ivön

Pål Axel och Lisbeth Olsson bjuder in till den intressanta ön i Ivösjön.
Fåglar, flora och småkryp.

Vi träffas vid Linnéskolans P-plats kl 10:00. Samåkning i egna bilar.
Vi räknar med hemkomst omkring kl 18. Medtag matsäck!

Förfrågningar: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70

Tisdagen den 4 juni

Skådarmorgon: Finja fågeltorn
Vi träffas vid tornet kl 8 - 10:00

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 074 679 48 66
. Anders Larsson, 070 319 23 57

Torsdagen den 6 juni

Floravandring, Tollaskogen
Vi besöker den skyddade skogen vid Sörby.
Samling vid Linnéskolans P-plats kl 09:30 eller Vinslövs kyrkogård kl 09:45. Åter kring 12:30.

Förfrågningar: Carl Axel Andersson, 070-288 55 12

Lördagen den 8 juni

Fågelexkursion, Fulltofta/Gäddängen

Samling vid Linnéskolans P-plats kl 08:00. Åter ca 12:30. Medtag fika!

Förfrågningar: Håkan Winqvist, 072-579 48 66

Söndagen den 16 juni

De Vilda Blommornas Dag, Rävninge blomsteräng
Samling vid Linnéskolans P-plats kl 09:30 eller vid blomsterängen lite senare.
Åter ca 13:30. Medtag fika!

Förfrågningar: Carl-Axel Andersson, 070-288 55 12

Hela programmet och mycket annat finns även i våra senaste medlemstidning
Göingebiologen 2019-1

Ladda ner medlemstidningen: lågupplöst (1 MB) eller högupplöst (8 MB)
TEMAKVÄLLAR, TEMAGRUPPER & STYRELSEMÖTE

TEMAKVÄLLAR: inga på sommarhalvåret

FLORAGRUPPEN

Träffas vid klubblokalen Spindeln kl 17:00 följande torsdagar: 9/5, 23/5 och 20/6 för samåkning.

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 076 886 76 57

SKÅDARMORGON/-KVÄLL

Var och en tar sig till platsen för skådarmorgon/-kväll.
Transporten till och från skådarlokalen fixar ni själva.
Vid samkörning ordnar var och en detta genom att kontakta skådarkompisar.
Glöm inte ta med fika!

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 072-579 48 66
. Anders Larsson, 070-319 23 57

STYRELSEMÖTEN

31/01, 26/2, 19/3, 7/5, 27/8, 1/10, 5/11, 10/12 samt julbord
Ytterligare möten kan tillkomma.

Synpunkter? Idéer?
Kontakta någon av styrelsemedlemmerna - se Om GBF/kontakt

KARTA

På kartan nedanför finns alltid följande punkter utsatta: