Program

(se även rapporter från våra aktiviteter)

• Temakvällar på ”Spindeln”

• Floragruppen

• Fågelgruppen

• (digital)Fotogruppen

• Småkrypsgruppen

• Vandringsgruppen

• KARTOR

Program för Göingebygdens Biologiska Förening
I samverkan med Studiefrämjandet

OBS!
Vid samåkning delar vi på kostnaden beräknad på körsträcka x 18.50 kr/mil, delad med antal resenärer.
Ungdom betalar endast 20:-.
Vid ej full bil, mindre än 4 i bilen, betalar föreningen för 3:e och 4:e personen som saknas för full bil samt för mellanskillnaden för ungdom.

Tisdagen den 14 november

Fågelgruppen: träffen är inställd!

Måndagen den 21 november

DigitalFOTOgruppen
kl 18:30 i klubblokalen Spindeln

Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Onsdagen den 22 november

Temakväll "Nyckelpigor, långhorningar och skinnbaggar"

Artbestämning och ekologi med Pål Axel Olsson
Kl. 18:30 i klubblokalen Spindeln!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Torsdagen den 23 november

Floragruppen träffas kl 18:30 i klubblokalen Spindeln

Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Söndagen den 3 december

En kort vandring på norra Göingeåsen

Samling Magle våtmark (P-plats mot Tormestorp) kl 10:00.
Medtag fika!

Ole Tryggeson, 0451-124 79

Tisdagen den 5 december

Fågelgruppen träffas kl 18:30 i klubblokalen Spindeln

Öppet för alla medlemmar!

Onsdagen den 6 december

Bland orangutanger och varaner

Magnus Mårtensson berättar och visar bilder från Borneo och Komodoöarna i Sydostasien.

Läredaskolans aula kl 19:00.

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Torsdagen den 14 december

Floragruppen träffas kl 18:30 i klubblokalen Spindeln

Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Hela programmet och mycket annat finns även i våra senaste medlemstidning Göingebiologen 2017-3
TEMAKVÄLLAR OCH TEMAGRUPPER

TEMAKVÄLLAR: samling onsdagar kl 18:30 i klubblokalen Spindeln.

 • Onsdagen den 18 oktober: Fisk och fiskevård i Göinge
  med Mikael Svensson.
 • Onsdagen 22 november: Nyckelpigor, långhorningar och skinnbaggar
  artbestämning och ekologi med Pål Axel Olsson.

FLORAGRUPPEN
träffast vid klubblokalen Spindeln följande torsdagar kl 18:30: 28/09, 12/10,26/10, 9/11, 23/11 och 14/12.

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 076-886 76 57

(Digital)FOTOGRUPPEN

Träffas i klubblokalen Spindeln kl.18:30 måndag, 23 oktober samt tisdag, 21 november.

Förfrågningar: Thomas Johnsson, tel. 070-331 61 26

FÅGELGRUPPEN
träffas i klubblokalen Spindeln kl 18:30 följande tisdagar: 10/10, 14/11 och 5/12.

Förfrågningar: Håkan Winqvist, 072-579 48 66

SMÅKRYPSGRUPPEN

Vi träffas varannan vecka (ojämn vecka) under perioden 19 juli till 25 oktober kl 18-21:00 vid Vinslövs blomsteräng.
Vi kollar upp det som ses. Lysmask vid ljummen kväll. Se ”Naturguiden”.
Medtag fika!

Småkrypsgruppen kallas vid lämplig dag och tid via e-post.
Förfrågningar: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70 /

VANDRINGSGRUPPEN

 • Tisdagen den 3 oktober: en vandring inom gamla T4:s område.
  Samling kl 17:30 vid T4:s matsal.
 • Söndagen den 3 december: en kort vandring på norra Göingeåsen.
  Samling Magle våtmark (P-plats mot Tormestorp) kl 10:00.

Medtag fika!
Förfrågningar: Ole Tryggeson, 0451-124 79

Kartor

Föreningslokalen
är belägen i källaren på gaveln av huset Österåsgatan 11 vid Göingegatan

Läredaskolans aula
ligger utmed Dykens väg

Linnéskolans parkering
ligger utmed N.Kringelvägen