Program

(se även rapporter från våra aktiviteter)

• Temakvällar på ”Spindeln”

• Floragruppen

• Fågelgruppen

• Fotogruppen

• Småkrypsgruppen

• Karta

Program för Göingebygdens Biologiska Förening
I samverkan med Studiefrämjandet

OBS!
Vid samåkning delar vi på kostnaden beräknad på körsträcka x 18.50 kr/mil, delad med antal resenärer.
Ungdom betalar endast 20:-.
Vid ej full bil, mindre än 4 i bilen, betalar föreningen för 3:e och 4:e personen som saknas för full bil samt för mellanskillnaden för ungdom.

Söndagen den 15 september

Andfågelräkning i Finjasjön, Magle och Stoby våtmarker

Vi träffas i klubblokalen Spindeln kl 09:00 och håller på till strax före kl 12.

Det blir vår 225:e räkning i sjön sedan starten 1969.

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070 331 61 26

Tisdagen den 17 september

Skådarmorgon till ”Slingra dig”
Vi träffas vid fågelplattformen mellan kl 08 och 10:00.

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 074 679 48 66
. Anders Larsson, 070 319 23 57

Onsdagen den 18 september kl 18:30

Temakväll "Vägkanternas fauna och flora"
med Pål Axel Olsson i klubblokalen Spindeln!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0768 86 76 57

Söndagen den 22 september

Skördefest på Hovdala slott

GBF har ett stånd på borggården mellan kl 11 och 16, där man visar och artbestämmer aktuella svampar.

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

.

Måndagen den 23 september kl 17:00 - 20:00

Vannaröds ängskrona naturvårdsarbete

Har du en lie så tag med den, likaså räfsor och tjugor samt fikakorg!

Förfrågningar: Arne Gustavsson, 0451-155 51

Torsdagen den 26 september

Innemöte med floragruppen

Vi träffas kl 18:30 vid klubblokalen Spindeln - Observera tiden!
Öppet för alla medlemmar

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0768 86 76 57

Hela programmet och mycket annat
finns även i:

Göingebiologen 2019:2

Ladda ner medlemstidningen: lågupplöst (0,75 MB) eller högupplöst (14 MB)

TEMAKVÄLLAR, TEMAGRUPPER & STYRELSEMÖTE

TEMAKVÄLLAR:

Följande temakvällar genomförs i vår lokal "Spindeln" med start kl 18:30

 • Onsdagen den 18 september: Vägkanternas fauna och fora
  med Pål Axel Olsson

FLORAGRUPPEN

Träffas vid klubblokalen Spindeln kl 17:00 följande torsdagar: 20/6, 4/7, 18/7, 1/8, 15/8, 29/8, 12/9 för samåkning samt inne kl. 18:30 26/9.

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 076 886 76 57

FOTOGRUPPEN

Träffas måndag, den 7 oktober kl 18:30 i klubblokalen Spindeln för bl a redovisning av gemensam fotoutfykt till Ignaberga kalkbrott i maj

Planerade träffar: måndag, den 11 november.

Förfrågningar: Thomas Johnsson, tel. 070 331 61 26

SKÅDARMORGON/-KVÄLL

Var och en tar sig till platsen för skådarmorgon/-kväll.
Transporten till och från skådarlokalen fixar ni själva.
Vid samkörning ordnar var och en detta genom att kontakta skådarkompisar.
Glöm inte ta med fika!

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 072-579 48 66
. Anders Larsson, 070-319 23 57

NATURVÅRDSARBÉTE

 • Åraslövs mosse: slåtterarbete söndagen den 23 juni kl 09:00 - 12:00
 • Vannaröds ängskrona kl 17:00 - 20:00:
  Slåtterarbete tisdagen den 30 juli och naturvårdsarbete måndagen den 23 september.

Har du en lie så tag med den, likaså räfsor och tjugor.
Medhavd matsäck!

Förfrågningar: Arne Gustavsson, 0451-155 51

SMÅKRYPSGRUPPEN

Träffas lördagen den 21/9 vid P-plats Hovdala kl 13:00.
Fjärilar, skalbaggar och larver i slottsträdgården, vallörtsmarker och grustag (vi nyttjar bl a en ferskiktshåv).

Förfrågningar: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70

STYRELSEMÖTEN

31/01, 26/2, 19/3, 7/5, 27/8, 1/10, 5/11, 10/12 samt julbord
Ytterligare möten kan tillkomma.

Synpunkter? Idéer?
Kontakta någon av styrelsemedlemmerna - se Om GBF/kontakt

KARTA

På kartan nedanför finns alltid följande punkter utsatta:

 • Föreningslokalen Spindeln finns i källaren på gaveln av huset, Österåsgatan 11 vid Göingegatan
 • Linnéskolans parkering ligger utmed Norra Kringelvägen, Hässleholm
 • Läredaskolans aula ligger utmed Dykans väg, Hässleholm
 • Mötesplats Ljungdala, vid bortre ändan av Trebackalånggatan, Hässleholm
 • Magle våtmark, parkeringen vid Södra Kringelvägen
 • Hovdalas stora parkering, Hässleholm
 • Fågelplattformen Slingra dig, Hässleholm
 • Fågeltornet i Finja
 • Mölleröds kungsgård