Program

(se även rapporter från våra aktiviteter)

• Temakvällar på ”Spindeln”

• Floragruppen

• Fågelgruppen

• Fotogruppen

• Småkrypsgruppen

• Vandringsgruppen

• KARTOR

Program för Göingebygdens Biologiska Förening
I samverkan med Studiefrämjandet

OBS!
Vid samåkning delar vi på kostnaden beräknad på körsträcka x 18.50 kr/mil, delad med antal resenärer.
Ungdom betalar endast 20:-.
Vid ej full bil, mindre än 4 i bilen, betalar föreningen för 3:e och 4:e personen som saknas för full bil samt för mellanskillnaden för ungdom.

Torsdagen den 21 juni

Utemöte med floragruppen

Vi träffas kl 17:00 vid klubblokalen Spindeln.
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Söndagen den 24 juni

Slåtter på Åraslövs mosse

Samling kl 09:00 vid Åraslövs mosse (P-platsen).
Ta gärna med lie, räfsor och tjugor.
Och matsäck givetvis!

Förfrågningar: Arne Gustavson, 0451-155 51

Torsdagen den 2 augusti

Utemöte med floragruppen

Vi träffas kl 17:00 vid klubblokalen Spindeln.
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Söndagen den 12 augusti

Trollsländeexkursion vid Magle våtmark

Linda Birkedal leder dagens exkursion. Vi hoppas på 10-15 olika arter!

Samling vid Linnéskolans P-plats (S Kringelvägen) kl 10:00

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Tisdagen den 14 augusti

Skådarmorgon Adinal & Lunkeskog
Samling kl 08:00 vid Adinal

Förfrågningar:
Håkan Winqvist, 074-679 48 66

Torsdagen den 16 augusti

Utemöte med floragruppen

Vi träffas kl 17:00 vid klubblokalen Spindeln.
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Hela programmet och mycket annat finns även i våra senaste medlemstidning
(klicka på bilden nedanför för att se hela tidningen) Göingebiologen 2018-2
TEMAKVÄLLAR OCH TEMAGRUPPER

TEMAKVÄLLAR: samling onsdagar kl 18:30 i klubblokalen Spindeln.

Inga temakvällar under sommarhalvåret.

FLORAGRUPPEN
träffas vid klubblokalen Spindeln kl 17:00 följande torsdagar: 21/6, 5/7, 19/7, 2/8, 16/8, 30/8 och 13/9.

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 076-886 76 57

FOTOGRUPPEN

Träffas 17/9 kl 18:30 i föreningslokalen Spindeln.

Förfrågningar: Thomas Johnsson, tel. 070-331 61 26

FÅGELGRUPPEN
Första innemötet: 18/9 kl 18:30 i föreningslokalen Spindeln. Clas Malmström talar om rovfåglar.

Förfrågningar: Håkan Winqvist, 072-579 48 66

SKÅDARMORGON/-KVÄLL

Var och en tar sig till platsen för skådarmorgon/-kväll.
Transporten till och från skådarlokalen fixar ni själva.
Vid samkörning ordnar var och en detta genom att kontakta skådarkompisar.
Glöm inte ta med fika!

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 072-579 48 66
. Anders Larsson, 070-319 23 57

SMÅKRYPSGRUPPEN

Träffas vid följande tillfällen:
  • 22 augusti & 5 september: Ubbalts naturreservat, norra P-platsen.
Samling kl 18:00 eller när ni hinner komma; ring vid behov!
Medtag fika.

Förfrågningar: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70

VANDRINGSGRUPPEN

  • Onsdagen den 23 augusti
    Vandring vid Möllerödssjön, Bjärnum
    Samling kl 18:00 vid P-plats, Möllerödsjöns badplats.
    Medtag fika!
    Förfrågningar: Roland Gustavsson, 076-768 81 19
Kartor


Föreningslokalen
är belägen i källaren på gaveln av huset Österåsgatan 11 vid Göingegatan


Läredaskolans aula
ligger utmed Dykens väg


Linnéskolans parkering
ligger utmed N.Kringelvägen