Rapporter från aktiviteterÖvriga aktiviteter

2018-08-22Med småkrypsgruppen till Ubbalt

Fotokollage facebook - foto Thomas Johnsson (Bilderna finns på facebooksidan)

Vädret var det bästa tänkbara när vi klockan 18 den 22 augusti samlades vid den norra parkeringen till Ubbalts naturreservat (öster om Vittsjö). Vi var 14 deltagare ur vår småkrypsgrupp, som under ledning av Pål Axel Olsson och Lars Jonsson, hade förmånen att lära mer om "de små krypen" i vår Herres hage.

Vi vandrade genom skog av bok med tillhörande kärrbräken och lunglav, längs vassbevuxen strand med kärrspindlar och mosaiksländor och ner till Gundrastorps gamla kvarn med schackbräden och korsspindlar.

Fikat smakade gott i den ljumna kvällningen och solen sjönk ner bakom träden i väster.

Låter det spännande? I så fall är du välkommen när vi träffas nästa gång onsdagen den 5 september! Samma tid och samma plats! Häng med, vet ja! Nästan lika bra som en safari i Östafrika!??

/Thomas Johnsson

2018-08-14Skådarmorgon vid våtmarkerna Adinal & Lunkeskog

Fågelintresserade GBF:are vid Adinal
foto Thomas Johnsson

Vi var sex tappra GBF:are som trotsade vädrets makter och skådade fåglar vid dessa fina våtmarker. Faktiskt riktigt skönt att få uppleva en normal "svensk sommar" efter alla heta och torra dagar!

Vid Adinal noterades bl a nio ägretthägrar (!), jagande lärkfalk, 100-tals tofsvipor, en svartsnäppa, några grönbenor och en gluttsnäppa, ett flertal gråhägrar och ett stort antal gräsänder. Gott om glador i lufthavet.

Vid Lunkeskog hälsades vi välkomna av paret Abrahamsson vid "Göinges bästa fikaplats"! Här kunde vi avnjuta ett tjugotal smådoppingar, några sothöns, överflygande tranor, en ljus "Börringe-vråk", två jagande lärkfalkar, en liten flock korpar och ett flertal vadararter: Enkelbeckasin, större strandpipare, drillsnäppa, brushane, grönbena, tofsvipa och gluttsnäppa. I motsats till Adinal var det ganska lite vatten i Lunkeskog, därav så många vadare!

Klockan 10 bestämde vädergudarna att det var dags att sluta skåda fåglar, och vräkte därför ner regn över oss! En trevlig morgonskådning var tillända!

/Thomas Johnsson

2018-08-12Trollsländeexkursion till Magle våtmark

Fotokollage facebook - foto Thomas Johnsson (Bilderna finns på facebooksidan)

Under söndagen den 12 augusti genomförde vi en trollsländeexkursion vid Magle våtmark, söder om Hässleholm. Vi var 27 deltagare ur GBF som under Linda Birkeldals utmärkta ledning fick lära oss mer om de spännande trollsländorna.

Under förmiddagen fick vi - trots hårda vindar - stifta bekantskap med de små flicksländorna (kustflick- och sjöflickslända), de mellanstora (blodröd- och tegelfärgad ängstrollslända) och de stora (höst-, blågrön- och brun mosaikslända). Förutom att vi kunde se dem flygande i naturen, hade vi även möjlighet att komma de håvfångade exemplaren mycket nära. Håller man dem i sina vingar skadar man dem inte, utan kan studera dem på närhåll!

Stort tack, Linda för en trevligt förmiddag i våtmarken!

/Thomas Johnsson

2018-06-24Slåtter på slåtterängen vid Åraslövs mosse

Nästan hela gänget

Kl 9-11 ägnade sig i lagom varmt sommarväder Ingvar Andersson, Eskil Carlsson, Ingvar Claesson, Hanna Holster, Arne Gustavsson, Åke Månsson, Sune Sandén, Sivard Strand och Gertrud Widell åt att slå slåtterängen i Åraslövs mosse. Åtta liar var igång.

Allt som inte hade synliga stora blommor på de torrare partierna slogs. Det nyslagna höet förflyttades nästan omedelbart till lägre liggande partier i ängens utkant. Vi sparade bl a ett antal ruggar med fyrkantig johannesört, gulmåra, prästkrage och tretton grönvita nattvioler.

Vanlig groda, ormslå, citronfjäril och rapsfjäril sågs. Stundtals hade vi ackompanjemang av sjungande gärdsmygar och svarthättor. Tidvis hördes också trädgårdssångare, koltrast, ringduva och större hackspett.

Blommande växter som observerades och noterades var grönvit nattviol, ängssyra, grässtjärnblomma, smällglim, smörblomma, kråkvicker, vitklöver, fyrkantig johannesört, kirskål, gulmåra, läkevänderot, åkervädd, väddklint, röllika, prästkrage och hagfibbla.

/Arne Gustavsson

2018-06-17 Vilda Blommornas Dag

Vilda Blommornas Dag - samma dag i hela Sverige - var denna gång förlagt till Sandåkra grustag ca milen söder Hässleholm. Ett arrangemang som genomförs tredje söndagen i juni varje år. Bakom detta står Svenska Botaniska Föreningen. Ursprungligen kom denna dag från Danmark och i Sverige startade vi år 2002, alltså var detta 17:e gången hos oss.

Klockan 10 möttes vi tretton deltagare förutom en lätt regnskur av dagens guider Carl-Axel Andersson och Pål-Axel Olsson vilka som vanligt gjorde ett alldeles utmärkt “jobb”, Tack för att ni alltid så troget ställer upp!

Efter en stund upphörde regnet och vi fick en mycket fin fm tillsammans. Sandåkra grustag är ett mycket fint område framför allt för torrmarksväxter, undertecknad njöt av den släta, öppna och mjuka terrängen.

Nu till dagens fynd ! Att under ca två timmars spankulerande i klorofyllet hitta runt sjuttiofem arter gjorde oss mycket nöjda med ledsagandet av herrar Andersson och Olsson.

Allt vi såg hinner inte en stressad pensionär beskriva, varför jag nöjer mig med några av dom “rara” arterna. Ex. Hedblomster, Blodnäva, Väddklint, Harmynta, Grusviva, Vårtörel, Sandtrav, Strimsporre, Sandnarv, Stor Getväppling.

Utöver detta en del fina mossor, Ex: Spärraggmossa, Plyschmossa, Pösmossa, samt sist men inte minst några fjärilar, Slåttergräsfjäril, Mindre blåvinge som exempel.

/Johnny Nilsson

2018-06-10Bioblitz Änglarp - Gårdsjön

Fotokollage facebook - foto Thomas Johnsson (Bilderna finns på facebooksidan)

Så har vi då genomfört GBF:s tredje bioblitz - denna gång i området Änglarp - Gårdsjön, norr om Röke. Vi blev totalt 44 personer (!) som deltog i arrangemanget, som tog sin början klockan 8 under asken vid Anderssons gård i Änglarp.

Efter en inledande genomgång visade Pål Axel Olsson nattens fångst i sina insektsfällor. Därefter drog våra temagrupper - Fågel-, flora- och småkrypsgrupperna - iväg för att leta så många växt- och djurarter som möjligt. Tätt följda av fotografer från vår DigitalFOTOgrupp.

Vid tolvtiden återsamlades vi under asken för en välsmakande lunch (pastasallad, vad annars!) och en kort redovisning från grupperna om vilka arter som hittats under förmiddagen.

Ulf Arup med hustru var inbjudna experter då det gäller lavar, Tony Svensson hjälpte oss med svampar och Stefan Viktorsson höll koll på områdets fladdermöss.

Pål Axel återkommer, som ni redan noterat, med uppgifter från Artportalen om hur många arter vi noterade under dagen! Och i början av september kommer vi att ha en skriftlig sammanställning klar över vad vi såg under den här spännande dagen! Vi kunde njuta av ett "Medelhavs-likt" väder med sol och värme - och av en god kamratskap oss GBF:are emellan.

/Thomas Johnsson

2018-06-07Floravandring i Vannaröds Ängskrona

Fotokollage facebook - foto Bo-Göran Andersson (Bilderna finns på facebooksidan)

kl 17:30 och ett par timmar framåt under ledning av Arne Gustavsson

I fint soligt lugnt väder var vi 15 naturvänner som njöt i den sköna försommarkvällen av naturen utanför Sösdala. En avslutande fikastund blev det också tid till.

Växter som påträffades och kommenterades:
Skogsfräken, Stensöta, Majbräken, Träjon, Kransrams, Liljekonvalj, Ekorrbär, Knippfryle, Vårfryle, Rörflen, Vårbrodd, Lentåtel, Kruståtel, Tuvtåtel, Luddhavre, Hundäxing, Ängsgröe, Lundgröe, Fårsvingel, Rödsvingel, Harstarr, Blekstarr, Grönvit nattviol (fåtal individer i blomning), Ängssyra (rikligt förekomst), Tomtskräppa, Våtarv, Grässtjärnblomma, Revsmörblomma, Smörblomma, Majsmörblomma, Vitsippa, Smörbollar (blommor förmodligen uppätna av rådjur), Glatt daggkåpa (ej tidigare noterad), Blodrot, Nejlikrot, Gökärt, Vitklöver, Skogsklöver, Harsyra, Skogsnäva, Midsommarblomster, Jungfrulin (fåtalig), Fyrkantig johannesört, Skogsviol, Hundkäx, Hundloka, Strätta, Stenmåra, Snärjmåra, Gulplister, Ärenpris, Teveronika, Ängskovall (riklig förekomst), Skogskovall, Prästkrage, Svinrot (mestadels överblommad), Ogräsmaskrosor, Hagfibblor

/Arne Gustavsson

2018-06-02Långexkursion till Österlen

Vi var 28 deltagare som åkte med Röke buss under strålande sol och ganska varmt, 25–30°, till Österlen. Första stoppet blev vid Haväng, flodhusdammen, där vi förhoppningsvis skulle se sommargylling. Vi lyckades ej se och höra den förutom Torsten Karlson. Men det blev en del andra fåglar växter och småkryp.

Fotokollage facebook - foto Lennart Mattsson
(Bilderna finns på facebooksidan)

Andra stoppet blev vid Gamla Knäbäck där vi lyckades se fältpiplärkan.

Resan gick vidare till Haväng där frukost intogs före blomstervandring vid Havängsdrösen.

Fjärde stoppet blev vid Stenshuvud med blomstervandring för att se orkidéer, fåglar och småkryp varefter lunch intogs före avresa till Fyledalen där vi lyckade se kungsörn flygande över oss och en satt i en trädtopp samt ett antal röda glador som flög i dalen.

Återresa till Hässleholm som vi anlände vid 6-tiden på kvällen.
En mycket trevlig resa och färdplan som upprättats av Johnny Nilsson och Lennart Björkquist. Ett stort tack till dem!

/Lennart Mattsson

2018-05-20Floravandring vid Vedhygge

9 medlemmar från Göingebygdens Biologiska Förening hade orkat ta sig ut till Vedhygge vid Ignaberga kalkbrott. synd att vi inte blev fler på denna underbara floravandring, som vanligt utmärkt ledd av Carl-Axel Andersson.

Start för denna söndagsvandring var vid minnestavlan som är uppsatt till minnet av att Carl von Linne” besökte platsen på sin Skånska resa 1749. Synd bara att denna minnestavla numera är så gott som oläsbar, BÖR Restaureras snarast!

I denna lummiga och sköna skog betittades med stort nöje 60 – talet arter på knappa två timmar, kul! Om jag ska nämna några exempel får det bli bla den rika mängden av Trolldruva, Gulplister, Hässlebrodd, Flenört, Hässleklocka (ännu bara i knopp), Skogsbingel, Storrams, Ormbär, Rödblära (många), Skogsnäva, Vårärt, Smörblommor, Underviol, Ljungfrulin, Bäckveronika, och så sist men inte minst, dagens fynd tre ex Nästrot, ny lokal för denna orkidé!

Efter dagens exkursion lockade Carl-Axel med sig Gunilla Adamsson och herr Nilsson på eftersök av den lilla vackra Skogsveronikan vid Lommarp, den skulle finnas där. Två lokaler besöktes, och vid den ena av dessa hade vi turen att göra återfynd vid en bäckkant.

Vid pennan Johnny Nilsson

2018-05-31Med småkrypsgruppen till Mölleröds kungsgård

Bildkollage - foto Thomas Johnsson (Bilderna finns på facebooksidan)

12 personer ur Småkrypsgruppen samlades vid Mölleröds kungsgård, för att under Pål Axel Olssons ledning kolla in den lokala insektsfaunan. Genom "håvning" och "bankning med käpp" kunde han snart visa upp en imponerande mångfald småkryp, den ena mindre än den andra. Skinnbaggar, bärfisar, nyckelpigor (nymfer), spindlar och långhorningar, för att nämna några. Vissa kunde vi "fånga" med våra kameror.

Någon medförde även en app, så vi kunde hålla koll på överflygande "metallfåglar" på väg mellan t ex Beijing och London på 11 000 meters höjd.

Den vackra försommarkvällen avslutades med fika bakom 1500-talsborgen, allt medan solen sjönk i väster och lämnade sitt varma ljus i hundkexens vita blommor.

/Thomas Johnsson

2018-04-27Naturvårdsbränning

bränning av kanadensiskt gullris - Foto Arne Gustavsson

Mellan kl 10.15 och 11.45 genomförde 8 medlemmar i Göingebygdens Biologiska Förening en test med naturvårdsbränning i östra kanten av Ignaberga kalkbrott. Avsikten var att undersöka om bränning kan vara en användbar metod att minska ner förekomsten av den invasiva växtarten kanadensiskt gullris, Solidago canadensis.

Vi fick jobba hårt för att bränna av ca 25 kvadratmeter. Det var efter senaste tidens regnande så blött i marken, att vi fick inskränka den brända ytan till att bli en mindre provyta.

Vi kommer framöver att kolla upp vad som händer med växtligheten i det avbrända markområdet.

/Arne Gustavsson


bränning av kanadensiskt gullris - Foto Thomas Johnsson
(Bilderna finns på facebooksidan)

Den 27 april var vi några GBF:are som i ett test brände ner ett ca 20-25 kvadratmeter stort bestånd av den invasiva arten kanadensiskt gullris vid Ignaberga kalkbrott. I samma veva hade lantbrukaren även huggit ner något hektar gullris i samma område.

Efter 18 dagar (14 maj) ser vi att vår bränning haft viss effekt (åtminstone där elden kommit åt markvegetationen ordentligt), medan det huggna fältet verkar opåverkat. Kanske når man bättre effekt om man hugger gullriset nu - och sedan någon/några gånger till i sommar!?
Under alla omständigheter lär det vara ett styvt arbeta att få bort gullriset!

/Thomas Johnsson

2018-04-23Möt våren med tipsrunda på Magle våtmark

När människan gjort en sak mer än en gång kallas det för tradition, därför träffades ett knappt tjugotal GBF-are åter till denna uppgift.

Gunhild Lindhe och undertecknad hade gjort 12 stycken frågor om djur och natur, vilka skulle besvaras med alternativ 1 x 2. Typ exempel: Vilken blomma har Erik Axel Karlfeldt i sitt ex libris? (Kungsljus) Eller Vilken månad kallades förr för blomstermånad? Eller Hur många ägg lägger enkelbeckasinen?

Kanske var frågorna denna gång något svåra? Men Segraren Börje Johansson lyckades klara 11 st av dom. För detta mycket goda resultatet förärades han med en stycken mesholk. Holk nr 2 lottas ut, denna gången vann Kent Nilsson, även denna avsedd för mindre fåglar. GRATTIS TILL ER BÅDA!

Nämnas bör också att båda holkarna var tillverkade av Tord Persson. Tack för det!

Vad såg vi då? Jo, mest det vi brukar se, Jordreva, Sommargyllen, någon enstaka Gullviva och Revlummer bland klorofyllet. Bland tvåbenta gäster kan nämnas: Vitkindada gäss, Grågäss, Skarv, Sädesärla och Sävsångare.

Nåväl rundan blev trevligt med gott humör och ovanligt vackert väder. April är ju annars som april är med detta.

/GBF-rapportör Johnny Nilsson

2017-06-26Exkursion till Rävninge blomsteräng

Vi var 23 personer, som under Carl-Axel Anderssons eminenta ledning tog oss an ängens alla blomster. Och de var inte få och många var dessutom rara för våra göingska marker.

Eftersom ängen inte drabbats av konstgödning, utan endast lämnats till sensommarbete åt korna har den steniga marken blivit rik på örter, som i det moderna jordbruket sedan länge är "ett minne blott"!

Vill du veta mer om lokalen rekommenderar jag Arne Gustavssons fina artikel i Natur i Göinge, ny serie nr 41 (2010).

Facebooks-fotocollage [foto Thomas Johnsson} (Bilderna finns på facebooksidan)

Av fåglar noterades bl a buskskvätta, mindre hackspett, brun kärrhök och lärkfalk. Kvällen avslutades med fikastund i gröngräset, allt medan vinden tog av och solen smet in lågt från väster.

/Thomas Johnsson

2017-06-25Slåtter på slåtterängen i Åraslövs mosse

Kl 9-12 ägnade sig i lagom varmt sommarväder, mulet och en kort tid med lätt duggregn, Ingvar Andersson, Eskil Carlsson, Arne Gustavsson, Åke Månsson, Sune Sandén, Kurt Sköld och Sivard Strand åt att slå slåtterängen i Åraslövs mosse. Sex liar var igång.

Regnskydd efter avslutad slåtter för Sivard Strand, Kurt Sköld, Ingvar Andersson, Åke Månsson, Eskil Carlsson 
och Sune Sandén. [Foto Arne Gustavsson]

Allt på de torrare partierna slogs som inte hade synliga stora blommor. Vi sparade bl a ett antal ruggar med johannesört, gulmåra och prästkragar och tretton grönvita nattvioler.

Vanliga grodor och en björnspinnare sågs. I skogsbrynet fanns små angrepp på en hägg av häggspinnmalar. Stundtals hade vi ackompanjemang av sjungande svarthättor och ibland gransångare. Tidvis hördes också trädgårdssångare, bofink och större hackspett.

Ett besök fick vi av en journalist och fotograf från Kristianstadsbladet.

/Arne Gustavsson

2017-06-18De Vilda Blommornas Dag

Vilda Blommornas dag arrangeras varje år tredje söndagen i juni, detta i hela Norden. Bakom detta står Svenska Botaniska Föreningen, i år var det sextonde gången som detta trevliga arrangemang gick av stapeln.

Floragruppen i GBF hade denna gång valt skog och mark bak “kuran” i Tyringe till denna vandring. Klockan 10 hälsade Carl-Axel Andersson och Pål-Axel Olsson oss hjärtligt välkomna. Med sedvanlig rutin och gediget samarbete guidade dom oss för dagen trettiotre förvedna göingar på ett utmärk sätt, stor risk föreligger att dom blir omvalda till nästa år!

De Vilda blommornas dag [foto Kent Nilsson] (Bilderna finns på facebooksidan)

Hittade vi något då? Jajamensan, drygt sextio arter förevisades på ca två timmar, fikapausen inräknad. Vi gick runt både på grusmark och lite i blötare partier(mosse).

Bland torrmarks växterna kan nämnas: Gråfibbla, Hagfibbla, Ängskovall, Harris, Liljekonvalj, Lundstarr, Ärenpris, Vårbrodd, Blåsuga, Gökärt, Skogsklöver, Ljung, Trådklöver, Prästkrage, Styvfibbla, Gråbinka, Grässtjärnblomma, Femfingerört, Harklöver, Revsmörlomma, Kanadensiskt gullris, Harstarr, Ängshaverrot, Rödfibbla, Stenmåra mm.
Ute på mossen fanns det rikligt med Tranbär, samt även Kråkklöver, Ängsull, Brunven, mm.

Pål-Axel förklarade även skillnaden emellan Mosse och Kärr, men det kan ni gott själva läsa lite om. Även en del kryptogamer förevisades, hur man skiljer på dessa (Majbräken, Lundbräken, Hultbräken, Örnbräken).

Klockan tretton tackade vi våra båda guider med busvisslingar och applåder för väl utfört arbete och körde åter hem.

Vid pennan, han som alltid går och ASAR på Mossberg och Stenbergs Nordiska Flora (1680 gram),

Johnny Nilsson

2017-06-15Skådarkväll vid Åbuamossena

Mellan kl 21.30 och 22.50 var det lagom varmt och vindstilla, något som de 22 skådarna uppskattade. Efter det att Thord Persson hälsat välkommen, började en tid med ett intensivt lyssnande och skådande.

Skulle någon nattskärra i den tilltagande skymningen visa upp sig? Något spel blev det inte! Däremot lyckades några få av oss få se en kort skymt av denna nattaktiva fågel, när den snabbt flög över den asfalterade vägen. Men innan dess hade det blivit en hel del småprat, tittande på den rikliga mängden av blommande käringtänder, på revlummer med sporax i grentopparna och på de vita ”bollarna” på tuvdun. Med täta mellanrum sträckte morkullor over vägen, enkelbeckasiner “dickade” och koltrastar, taltrastar och rödhakar hördes då och då sjunga. Många av oss blev under tiden tappade på blod av hungriga stickmyggor men framför allt av svidknott.

/Arne Gustavsson

2017-06-15Floravandring Aggarp (bilderna finns på facebooksidan)

En härlig upplevelse på Haraldssons sköna ängar vid Aggarp [foto Thomas Johnsson]

Idag har Jola och jag umgåtts med "klorofyllmaffian" - en härlig upplevelse på Haraldssons sköna ängar vid Aggarp. Och med utomordentlig guidning av Carl-Axel Andersson och Johnny Nilsson.

/Thomas Johnsson

2017-06-14Exkursion till Vannaröds ängskrona

En solig onsdagskväll var vi 13 personer som besökte Vannaröds Ängskrona under knappt två timmar, då denna notisreferent guidade.

Grönvita nattvioler i stort antal var på väg att påbörja sin blomning. Dominerande inslag var en blandning av blommande ängskovaller och skogskovaller. Intensivt blåfärgade blommor av jungfrulin påträffades i det öppna ängsområdet. Kransrams och smörblommor var det gott om på många håll. Dessvärre hittade vi inga smörbollar, något som kan bero på olämplig väderlek eller på att rådjur ätit upp dem. Däremot fann vi att många individer av svinrot haft en bra säsong detta år.

/Arne Gustavsson

2017-06-13Mötesplats Fågelskadare

Håkan Winqvist, Georg Malm, Inger Malm och Thord Persson uppskattade kvällens skådning. [Foto Arne Gustavsson]

Vårsäsongens sista “Mötesplats Fågelskådare” på Slingra Dej vid Finjasjön lockade 8 besökare. Soligt väder med växlande molnighet var positivt för skådandet, som dock försvårades av kraftig blåst.
Mellan kl 18.och 19.15 var höjdpunkterna rovfåglarna: bruna kärrhökar både över land och över vatten, en fiskgjuse och en lärkfalk avnjöts. Dessutom noterades bl.a. knölsvan, storskarv, knipa, gräsand, enkelbeckasin, gråtrut (flera), havstrut, skrattmås, ringduva, gök, sävsångare, rörsångare, lövsångare och sävsparv.

/Arne Gustavsson

2017-06-05Naturnatten vid Mölleröds gård (se Bilder/GBF-aktiviteter)

uppspänt lakan med nattfjärilar och andra insekter 
[foto Mats Söderberg]

Vi ar 21 personer (oslagbart) som träffades vid Mölle Kungsgård.

I dammarna i Almaåns gamla åfåra hördes minst tre lövgrodor spela. En härlig upplevelse. De måste vara inplanterade av någon, kanske som lövgrodsrom. Platsen ligger några mil nord och nordväst om de närmaste lokalerna för den. Ska bli spännande att se om de klarar sig.

I skymningen flög spelande hannar av morkulla, t.o.m. såg vi två hannar som utkämpade någon form av strid i luften. En del sångare hördes och förgyllde kvällen, rödhake, taltrast, sävsångare m.fl. Under kvällen fick vi också njuta av kattugglans rop.

Stefan Viktorsson hjälptes åt med att lyssna på fladdermöss längs Almaån. Det var gott om vattenfladdermöss, men också enstaka stor fladdermus (större brunfladdermus), dvärgfladdermus (dvärgpipistrell) och nordisk fladdermus (nordfladdermus) (och kanske någon art till). Stefan hade med fladdermusdetektorer som gjorde att vi kunde höra deras högfrekventa frekventa rop för att lokalisera sina byten. Alltid skoj och intressant.

Lars Lindblad hjälpte mig med lampfångst av nattfjärilar. Några vackra fjärilar fick vi se, bl.a. benvedsmätare, ringlad eklavsmätare och björkporslinsvinge. På lakanet gott om små flugor och andra små insekter och också en stingslig bågstekel.

Kvällen avslutades traditionellt med lite samkväm och inte minst med Bullens korvar som Johnny med fru så snällt fixat till.

Tack till er alla som var med och gjorde Naturnatten så trevlig och intressant.

/Lars Jonsson

2017-06-04Vandring runt Finjasjön (bilderna finns på facebooksidan)

vandring runt Finjasjön
[foto Ole Tryggeson]

GBF´s vandrargrupp har varit ute igen. Turen gick Finjasjön runt. Vi var 11 st. som gick de 18 kilometrarna. Första halvan gick vi i härligt uppehållsväder. Andra halvan gick vi i lika härligt lätt regn.

En del växter längs stigen kommenterades och så hördes en och annan fågel. Inte bara gök.
Alla de sex timmarna var fyllda av upplevelser och vilsam stillhet.

/Ole Tryggeson

2017-05-31Skådarmorgon vid Hörlinge ängar

tofsvipa [foto Thord Persson]

Vi var 8 st GBF:are som trotsade det lynniga vädret och samlades vid fågeltornet vid 8-tiden. Med tak över "nedre plan" i tornet gick det alldeles utmärkt.

Lokalen är underbart vacker nu på våren, men fågeltillgången var inte på topp. Detta nog delvis pga det blåsiga, mulna vädret med regnskurar. Dock kunde vi konstatera ett tranpar och några tofsvippar som häckar. I östra delen landade 7 skogsduvor och vi fick se överflygande brun kärrhök och havsörn. En skogssnäppa smög vid det öppna vattnet. En röd glada passerade och ängen besöktes av 3 st fisktärnor. Nära tornet sjöng törn- och trädgårdssångare och ett par buskskvättor höll sig också ganska nära.

En skön vårmorgon trots att vi inte hade tur med vädret.

/Anders Linus Larsson

Följande arter observerades:
blåmes, törnsångare, trana, tofsvipa, enkelbeckasin, ladusvala, kråka, havsörn, brun kärrhök, skogsduva, ringduva, lövsångare, fiskmås, korp, fisktärna, röd glada, trädgårdssångare, skogssnäppa, buskskvätta

/Thord Persson

2017-05-20Långexkursion till Halland
(se Bilder/GBF-aktiviteter - ett album med riktigt fina bilder finns på facebooksidan)

Redan klockan 6 samlades vi vid Linnéskolan för att med buss fara till landskapet Halland. Vädret var soligt med tilltagande värme. Efter drygt två timmar var vi framme vid Getterön utanför Varberg.

Vi började med en välbehövlig fika innan August Thomasson tog oss med på en intressant och initierad promenad till områdets fågelrika marker vid fågeltorn, gömslen och vasshav.

vägen ut till ett av glömslena vid Getteröns Naturum
[foto Thomas Johnsson]

Vid halvtolvtiden for vi söder ut, stannade till vid Laxbutiken i Heberg för lunch. Efter lunchen noterade vi att en kallfront passerat oss och att termometern sjunkit från 24 till 14 grader på bara någon dryg timme. GBF:are är dock ett tåligt släkte, så vi pälsade på oss lite mer kläder och gick på en floravandring nära havet vid Särdals naturreservat.

Carl-Axel Andersson guidade oss på sedvanligt skickligt sätt över vackra triftängar. Allehanda, småväxta örter blev examinerade av "klorofyll-maffian"! Nästa anhalt blev ljunghedarna vid Mästocka. Ett intressant och mycket "gammeldags landskap" med bl a gott om slåttergubbe. Innan vi så återvände hem hann vi även med att besöka en lokal med den mycket sällsynta nålginsten.

Strax före halvåtta var vi åter i Hässleholm, kanske något frusna med fyllda av upplevelser och trevlig gemenskap.

En utförlig rapport finns här (pdf)

/Thomas Johnsson

2017-05-10Skådarmorgon kl 8-10 vid Galgbacken (se Bilder/fåglar)

brandkronad kungsfågel
[Foto Ingmar Kristiansson]

Efter samlingen på parkeringsplatsen vid Linnéskolan vandrade i mulet ”nästan dugg-väder” och 4-6ºC 13 GBF:are moturs på stigen nedanför Galgbacken. Vitsippsmattorna lyste fläckvis vårlikt på marken, ljusgröna nyutslagna blad på björkarna och hägg i början av sin blomning samt intensivt gula kabblekor kunde vi bland mycket annat njuta av.

Fåglar som observerades var:
gräsand (med ungkull), ringduva, gök, större hackspett (trummade), sädesärla, gärdsmyg, rödhake, näktergal, rödstjärt, koltrast, svarthätta, grönsångare, gransångare, lövsångare, kungsfågel, brandkronad kungsfågel, svartvit flugsnappare, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare och bofink.

/Arne Gustavsson

2017-05-07Andfågelräkning

Vi var åtta andfågelräknare som genomförde den 205:e räkningen. Stort tack till er alla!
Vädret var oss verkligen nådigt med växlande molnighet och svag vind. Denna räkning ingår inte i något internationellt åtagande, utan får mer ses som en lokal miljöövervakning, där vi huvudsakligen vill följa utvecklingen av Finjasjöns restaurering. Sedan 2015 ingår även räkningen i den nationella våtmarksinventeringen. Resultatet framgår av bifogad pdf-fil.
Nästa räkning genomförs söndagen den 17 september!

/Thomas Johnsson

2017-05-07Strandområdet vid Fínjasjö Park

På begäran av ledamöter i Villaföreningen Finjasjö Park var kl 16-16.30 Lennart Mattsson och Arne Gustavsson på en träff vid Strandängsvägen i Finjasjö Park, med Hanna Stigmar (ny ordförande i Villaföreningen Finjasjö Park) och Hans Johansson (f.d. ordförande). Informationsutbyte ägde i positiv anda rum om synen på strandområdets utformning. Från GBF överlämnades ett exemplar av Natur i Göinge 2016 till Hanna Stigmar.

/Arne Gustavsson

2017-05-02Utflykt med DigitalFOTOgruppen till Perstorpsdammarna
(se Bilder/GBF-aktiviteter)

foto Thomas Johnsson foto Thomas Johnsson

Soligt och lite kyligt under tisdagskvällen.
Vi var 14 personer som stuvade in oss i fyra bilar och for fram genom ett virrvarr av smala skogsbilvägar. Av fåglar noterades bl a fiskgjuse, glada, sannolik lärkfalk, grågås med ungar, spelande skogssnäppa, krickor och gräsänder, tranor, löv-, gran- och grönsångare samt spillkråka. Storlommen gick vi dock bet på!

Exkursionen avslutades på "Hallen" med grillad korv och cider. Ett stort tack till Bo-Göran Andersson som fixade det sistnämnda!
Nästa möte med DigitalFOTOgruppen är den 18 september.

/Thomas Johnsson

2017-05-02Skådarkväll vid fågelplattformen Slingra dig

foto Thord Persson

Denna gång var vi 6 skådare på kvällsskådningen vid fågelplattformen 14 gr varmt men blåsigt, så dom flesta fåglarna satt antagligen och skullkade i vassarna, men det var trevligt ändå.

/Thord Persson

2017-04-26Fagning i Vannaröds Ängskrona

 • Under ett par förmiddagstimmar i soligt väder besökte 1 lärare (Tina Hedin), 1 elevassistent och 18 elever från årskurs 4 i Lejonskolan i Sösdala Vannaröds Ängskrona.
 • Under ett arbetspass ägnade sig skolbarnen åt fagning, d.v.s. de räfsade ihop i högar icke förmultnade löv.
 • Som redskap använde de sig av specialgjorda ”gammeldags” räfsor. Dessa hade i april 2009 tillverkats av "rivemagare" Arne Persson i Björnsvik utanför Lönsboda och hade anpassats till 11-åringars kroppsstorlek. Använda trädslag var al, bok och sälg.
  I "pärekorgar" och en rullebör samlades de hopräfsade löven ihop, för att därefter tömmas i komposthögar.
 • Nedfallna torrkvistar plockades också upp. Detta gjordes för att underlätta blomningen för ängsblommorna.
 • Under ett annat pass lärde sig skolbarnen lite om växter. Blommande hasselblommor uppmärksammades. Vitsippor i stor mängd täckte marken. Varje elev plockade var sin blommande planta och placerade den varsamt mellan tidningspapper i en växtpress.
  Vår förening representerades av Lennart Mattsson, Kurt Sköld, Sune Sandén och Arne Gustavsson.
 • Belöningen för nerlagt arbete bestod av en fika med kanelbullar och cider.
 • Dessutom förärades alla skolbarnen ett diplom för att de medverkat i fagningen i Vannaröds Ängskrona den 26 april 2017.
 • Ekonomiskt stöddes fagningsförmiddagen av medel från ”GBF:s gåvofond".

/Arne Gustavsson

2017-04-25Skådarkväll vid fågelplattformen Slingra dig

Premiärkvällen för "Skådarkvällen" var 4 personer som ställde upp i det blåsiga och kalla vädret. Fåglar som visade sig och hördes var lövsångaren, havsörn, knipa, hussvala, ladusvala, backsvala, brun kärrhök, knölsvan, vigg och kanske några till.

/Thord Persson

2017-04-24 Möt våren vid Magle våtmark (se Bilder/GBF-aktiviteter

foto Kent Nilsson

Måndagen den 24 e april skulle våren mötas på Magle för den sedvanliga tipsrundan.

16 stycken trogna kämpar tog sig runt på den av Gunhild Lindhe och undertecknads anordnade rundan. Vi mötte, förutom våren en hård vind, så hård att jag (Johnny) fruktade att frågorna skulle blåsa bort, Nåväl. Dom tretton uppgifterna om våra fåglar resp växter skulle lösas via alternativ I, X eller 2, blev kvar på sina platser. Enligt inbjudan skulle en stycken holk lottas ut bland deltagarna. Denna gång blev det två, då Tord Persson ville att även den som hade flest rätt borde belönas. Han skänkte därför en fin mesholk för detta ändamål. TACK Tord ! Den andra holken var som vanligt skänkt av GBF. Tack även för detta!

Flest rätt hade Arne Gustavsson och Thomas Johnsson med tio rätt var, varför utslagsfråga fick tillgripas. Här var Arne närmast, så den holken tillföll honom. Den andra holken som lottades ut vanns av Stefan Bengtsson. GRATTIS TILL ER BÅDA!

Såg vi något då? Ja, bland markens växter kan nämnas: sommargyllen i knopp, jordreva, vinterståndare av bredkavledun (ingick i tipsrundefrågorna), revlummer dito.

Bland fågellivet kunde häckning av både vitkindade gäss, grågäss och knölsvan konstateras. Vattenrall hördes av en lycklig deltagare (Bo-Göran) och cirka hälften av deltagarna hade turen att få se fiskgjusen även i år.

/Johnny Nilsson

2017-04-20Skådarmorgon vid Finja fågeltorn (se Bilder/GBF-aktiviteter)

foto Thomas Johnsson

Skådarmorgonen vid Finja fågeltorn lockade ett 20-tal medlemmar. Härligt väder med sol och krispigt kylig morgonluft. Intressanta arter blev fiskgjuse, brun kärrhök, fisktärna, sjungande gran- och lövsångare samt svarthätta och mindre hackspett. Ett tiotal ladusvalor och en ensam skäggmes i vassen framför tornet. För att travestera ett dansk uttryck: När smakar en utomhusfika som bäst? Varje gång! Eller "Hvergang!", som det heter på danska!

/Thomas Johnsson

2017-04-03 Studiebesök på RP Frukt i Röinge

logga RP FruktVi var 35 GBF:are, som kl 18.15 samlades på RP Frukts parkering i Röinge för ett studiebesök, där Magnus Larsson med dotter Martina tog emot oss för en guidning i deras imponerande anläggning.

Martina guidade oss först genom en byggnad, där man sorterade frukt och grönsaker för utlastning och distribution med lastbilar, vilket sker dygnet runt, till restauranger och storkök och matvarugrossister i södra delen av Sverige. Lokalen har en temperatur av ca 12º, så personalen måste vara bra ”påpälsad”.

Guidningen gick vidare till en nybyggd stor lokal, där Magnus tog emot oss. Till lokalen kommer frukt och grönsaker som före paketeringen behandlades i olika maskiner. I lokalen finns 7 st hermetiskt tillslutna stora lagerboxar, som till största del är för frukt, som förvaras under en längre tid i en syrgashalt som är ca 2 % och med en temperatur på ca 6º. Dörrarna är väl låsta och med omfattande restriktion, då det är direkt livsfarligt att beträda lagerboxarna med sitt överskott av kväve på ca 98 %.

Efter guidningen samlades vi i ett större uppehållsrum, där frågor ställdes till Magnus och Martina. Magnus informerade om firmans verksamhet som startades av hans far i början av 1950-talet.
I dag är företaget en ledande leverantör av frukt och grönt i södra Sverige, med en årsomsättning på närmare 400 miljoner kronor. Magnus informerade även om en ny verksamhet som bedrivs av släkten Larsson. Det rör sig om Furumossens Gårdsmejeri, som är helt fristående från RP Frukt. Gården ligger bara en bit ifrån frukt- och grönsaksanläggningen. Där produceras och distribueras Starkmjölk 3%, Lagommjölk 1,5% och Svagmjölk 0,5%.

Kvällen avslutades med fika som RP Frukt bjöd på. Dessutom fick varje besökare en liter starkmjölk med sig hem, varefter undertecknad överlämnade till Magnus och Martina varsin bukett blommor och varsin gåva i form av ”Naturguide Hässleholm 52 pärlor”, för en mycket intressant presentation av RP frukt.

Kan nämnas att namnet RP Frukt står RP för Röinge Potatis.
Ett stort tack till RP-Frukt!

/Lennart Mattsson

2017-03-22Holkuppsättning

Ingvar Andersson på stegen
[foto Arne Gustavsson]

I typiskt aprilväder, men i mars månad, satte Ingvar Andersson på uppdrag av GBFstyrelsen upp 11 fågelholkar och 2 fladdermusholkar på västra sidan av Vinslövssjön. Holkarna hade tidigare under året tillverkats av Ingvar. Arne Gustavsson assisterade vid uppsättningen.

/Arne Gustavsson

Vecka 8Många nya husrum för fåglar (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Mycket aktivitet i Ebbes fågelholkverkstad 
[foto Lennart Mattsson]

Det har varit fågelholkspikning under sportlovsveckan, måndag till fredag, hos Ebbe Bjärlestam på Drivhusvägen 3 i Hässleholm.

I snickarboden tillverkades 178 holkar av 103 barn och ungdomar tillsammans med 52 föräldrar eller far- eller morföräldrar.

Ett stort tack till holkspikarna samt till Ebbe och Iréne Bjärlestam, som hade hjälp med handräckning av Jerry Sigurdsson från IOGT-NTO. Med sina insatser har de bidragit med förutsättningar för att få fler lyckade häckningar för fåglarna i naturen.

/Lennart Mattsson

2017-02-07Vandring vid Hovdala (se även bilder/GBF-aktiviteter)

vackert vinterlandskap
[foto Ole Tryggeson]

GBF´s vandringsgrupp hade en vandring vid Hovdala söndagen den 12 februari. Vi var 9 som gick, under Anders Jägervalls ledning, en bit på Höjdarnas höjdarled (8 km).

Vi startade med en bitande vind i ansiktet. Efter hand så kom vi i lä och det blev riktigt skönt att gå. Solen tittade också fram då och då. Vid Dallaröd stannade vi för en välsmakande fika. Sedan gick det lätt i det vackra vinterlandskapet.

/Ole Tryggeson

2017-02-05Exkursion till Hanöbukten

Vid Linnéskolans parkering samlades kl 9 elva deltagare att följa med på en exkursion, ledd av kommunornitologen Anders Linus Larsson, för att skåda örn vid Hanöbukten. Med mulet väder och omkring 0 till 1 grad plus gick färden till Tosteberga hamn (Bodarna). Där mötte ytterligare två deltagare upp, så vi blev sammanlagt 13 skådarentusiaster. Det var ganska kraftiga vindar från Östersjön in mot land, varifrån vi kunde skåda 12 havsörnar långt ute på kobbarna.

Efter besöket i Tosteberga fortsatte färden till Landön. Från hamnen, långt ut, noterades med hjälp av tubkikare ytterligare en havsörn; sammanlagt blev det 13 st – det var inte så dåligt!
Medhavd fika intogs i lä och på en något vindstilla plats, varefter färden hemåt gjordes.

/Lennart Mattsson

Några av de arter som noterades var följande:
Grågås, kanadagås, sångsvan, sädgås, spetsbergsgås, skrattmås, salskrake, havsörn, gravand, knipa, vigg, gräsand, storskrake, storskarv, havstrut, gråtrut, skäggdopping, duvhök, ormvråk, fasan, kaja, kråka, knölsvan, korp, gråhäger, koltrast, bläsand, st. hackspett, tornfalk, blåmes, talgoxe, bläsand, björktrast, pilfink, råka, skata, rödglada.

/Thord Persson

2017-01-31Uppsättning av småfågelholkar i Hässleholm

Ingvar Andersson på stegen 
[foto Arne Gustavsson]

Ingvar Andersson och ego satte 9-11.30 upp sex av Ingvar tillverkade småfågelholkar, märkta “GBF 17:1-6” i björkar i grönområdet väster om Kaptensgården (1, 2, 3) resp. Bokebergsgården (4, 5, 6).
(fler bilder finns på facebooksidan)

/Arne Gustavsson

2016-10-05 kl 15-17 Röjning i Linnéängens östra inhagnad (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Bo-Göran Andersson med röjsågen
[foto Arne Gustavsson]

I soligt väder fick Bo-Göran Andersson med hjälp av sin röjsåg bort det mesta av det lövkratt som vuxit upp i Linnéängens östra inhägnad. Arne Gustavsson och Thord Persson hjälptes åt att forsla undan de lövklädda kvistarna från blomstermarkerna.

/Arne Gustavsson

2016-09-26Hamling i Vannaröds Ängskrona (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Kurt Sköld och Sune Sandén framför de lindar
i Vannaröds Ängskrona som snart skall hamlas
[foto Arne Gustavsson]

Mellan kl 17 och 19 genomfördes i bra väder naturvårdsarbete i Vannaröds Ängskrona, med deltagande av Arne Gustavsson, Lennart Mattsson, Sune Sandén, Kurt Sköld och Ole Tryggeson.

Fem små lindar planterade Ingeborg och Ture Furutorp våren 1991 i det s.k. Lindhägnet. Dessa träd har vuxit bra. En av lindarna har gallrats bort tidigare och en hamlades för två år sedan. De övriga tre utsattes för en hårdhänt behandling i och med att de hamlades. Vi följer med spänning deras vidare livsöde.

Avslutningsvis ägnade vi oss åt i det tilltagande mörkret att utvärdera vårt arbete vid en fika bestående av en välsmakande dryck med päron och äpple som tilltugg.

/Arne Gustavsson

2016-09-25Skördefest på Hovdala slott (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Mycket folk vid GBF:s svamputställning
[foto Arne Gustavsson]

I samverkan med Studiefrämjandet hade rests ett svamptält på den yttre borggården vid Hovdala slott. I mestadels soligt väder presenterades på två långbord 73 svampar med en namnskylt och en notis om ätlighet eller giftighet. Dessvärre hade tillgången på svamp varit sparsam senaste tiden på grund av för lite nederbörd.
Under fem timmars tid tittade med stort intresse en strid ström av besökare på goda matsvampar som kantarell, blek taggsvamp, smörsopp och kantkremla. Bland mer ovanliga arter kan nämnas oxtungsvampen, påträffad i Hovdalaområdet. Särskild uppmärksamhet fick en mycket vackert vuxen klibbticka (se bilder/GBF-aktiviteter) som hämtats från en bokstubbe i Skälsböke.

De aktiva vid utställningsborden var Lennart Björkqvist, Arne Gustavsson, Lennart Mattsson och Uno Wallin. Svamparna till utställningen kom från Arne Gustavsson och Uno Wallin samt några av skördefestbesökarna – som fick hjälp med artbestämningen.

Se även listan på alla namngivna svamparter.

/Arne Gustavsson

2016-09-04Svampens dag

Långt utställningsbord med 40 namngivna svampar

Svampens dag är ett arrangemang som för första gången anordnades 2008 gemensamt i Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska Förening svarar för planeringen i vårt land.
I år 2016 anordnade Göingebygdens Biologiska Förening i samverkan med Studiefrämjandet ett program i fint väder söndagen den 4 september 10-14 i Hässleholms hembygdspark. På ett mycket långt utställningsbord under ett färgglatt tak placerades ut 40 namngivna svamparter. I ena ändan fanns matsvampar. I andra ändan kunde man se giftsvampar som vit flugsvamp och pluggskivling. Speciellt uppmärksammades den mycket sällsynta mörka grynsoppen, som plockats vid Hovdala.
Några av de 154 besökarna hade med sig svampkorgar och fick namn på sina plockade svampar.

Se även listan på de namngivna svamparna.

/Arne Gustavsson, som tillsammans med Lennart Mattsson ansvarade för programmet denna dag.

2016-08-30Skådarmorgon vid fågelplattformen Slingra dig

foto Anders Linus Larsson

En fin morgon med växlande molnighet och lite tilltagande västlig vind samlades 15 GBF-are för att titta på fågel vid fågelplattformen Slingra dig. Samlingen var kl. 08 och var och en hade tagit sig dit på egen hand. Plattformen blev fullsatt men vi samsades om utrymmet och hjälptes åt för att inte snubbla om stativbenen.

Det var inte så väldigt mycket fågel i sjön men båda svanarterna och 6 andarter bl.a. brunänder och bläsänder. Det kom också några kärrsnäppor och en trolig brushane och flög förbi. Flera rovfåglar passerade bl.a. brun kärrhök och 5 bivråkar vilket var roligt, och det visade sig att de haft ett bra sträck av bivråk även vid Falsterbo denna dag. De som höll ut till kl. 10 fick även se fisktärna och svarttärna. Småfåglarna var dåligt representerade kanske på grund av den tilltagande vinden.

Totalt observerades 40 arter:
Sångsvan Gransångare Gråhäger Knölsvan Kärrsnäppa Sothöna Gräsand Knipa Skäggdopping Tornfalk Spillkråka Ringduva Törnskata Röd Glada Sparvhök Blåmes Sävsparv Lövsångare Kråka Kaja Skrattmås Fiskmås Nötskrika Ladusvala Gärdsmyg Ormvråk Brun Kärrhök Bläsand Grågås Kricka Vigg Brunand Bivråk Storskarv Havstrut Fisktärna Svarttärna Tofsvipa Buskskvätta Hussvala

/Håkan Winqvist

2016-08-16Skådarmorgon Adinal och Lunkeskog
(se Bilder/GBF-aktiviteter - fler bilder finns på facebooksidan)

13 deltagare som samlades först vid Adinal där det första vi såg var en gammal havsörn. Vi såg också gråhakedopping med unge så de hade lyckats med häckningen i år. I dammarna fanns flera änder främst gräsand men även en skedand och ett par bläsand sågs. Ett 15-tal gråhäger stod och spanade efter något ätbart. Bland vadare sågs svartsnäppa 6st, kärrsnäppa 2 st, gluttsnäppa, grönbena, brushane, rödbena, enkelbeckasin och ett par hundra tofsvipor.

Vi fortsatte därefter till Lunkeskog där medhavd fika inmundigades med en magnifik utsikt över våtmarken. Markägarna Eva och Hans Abrahamsson håller verkligen fint och inbjudande med blomkrukor runt fikaborden. Hans beklagade att det var lågt vattenstånd men det gjorde att det fanns fina dybankar för vadarna.
Även här var tofsviporna talrika, men även stora skaror grågäss och änder. Vi såg dessutom ett 10-tal smådoppingar i olika åldrar så även här hade häckningen varit lyckad. Av vadarna så var det bara skogssnäppan som var ny för dagen. Vi såg flera förbiflygande rovfåglar bl.a. lärkfalk, tornfalk, sparvhök och duvhök. Vi upptäckte dessutom en göktyta och gröngöling. Under några stora ekar utmed en stenmur hittade småfåglar nog en hel del insekter, där fanns lövsångare, gransångare, svarthätta, rödstjärt och grå flugsnappare.

Lagom till vi avslutade skådarmorgonen kl. 10 så började det regna. Totalt fick vi ihop 63 arter vilket måste anses mycket bra. Alla deltagare var nöjda.

/Håkan Winqvist

Vår 'ständige sekreterare', Thord, hinner vare sig att skåda fågel eller att fika. Om vissa är det synd!

Vår 'ständige sekreterare', Thord, hinner vare sig att skåda fågel eller att fika. Om vissa är det synd! [foto Thomas Johnsson]

Artlista:
Havsörn Gräsand Trana Gråhakedopping Ladusvala Backsvala Sparvhök Smådopping Tofsvipa Gulärla Steglits Pilfink Röd Glada Svartsnäppa Gluttsnäppa Grågås Grönbena Sothöna Brushane Skrattmås Storskarv Stare Bläsand Häger Ringduva Ormvråk Kråka Enkelbeckasin Rödbena Kärrsnäppa Skedand Brun Kärrhök Gråtrut Tamduva Gulsparv Trädpiplärka Sävsparv Buskskvätta Råka Kricka Kaja Skogsduva Sädesärla Skogssnäppa Skata Knipa Hussvala Gröngöling Göktyta Mindre Korsnäbb Korp Tornfalk Lövsångare Lärkfalk Grönfink Duvhök Ängspiplärka Gransångare Svarthätta Rödstjärt Grå Flugsnappare Talgoxe Stenskvätta

/Thord Persson

2016-08-13Bioblitz vid Guldkusten och Dalaröd 2016

Hämta pdf-filen eller surfa till http://www.clangula.se/v%C3%A4lkommen/bioblitz-2016-32979581 (sidan visas i ett nytt fönster)

/Thomas Johnsson

2016-08-07Floravandring till Store och Lille Mosse i Sösdala

Kl 18:00 Samlades vi vid Linneskolan för årets sista floravandring, Store och Lille Mosse skulle besökas. Floragruppen hade valt att göra en stycken kvällsvandring, dock borde vi kanske startat en timme tidigare, med tanke på årstid och snabbt fallande mörker. Nåväl, nio tappra kämpar hade hörsammat kallelsen trots detta och hotande regn. Vi hälsades välkomna av Carl-Axel Andersson som assisterades av Pål-Axel Olsson vid infarten till torvfabriken utanför Häglinge.

Redan vid starten blandade fåglarna sig i vår floravandring genom att en törnskata visade upp sig. Ute vid mossen skulle denna art få sällskap av gluttsnäppa, tofsvipa och cirka hundratalet oroliga tranor som kretsade runt oss.

Floran då? Jo det blev jättebra; massor med för denna biotop trevliga arter. Ex: rundsileshår, småsileshår, spikblad, strandklo, klockljung, vitag (ännu i blom), ängsull, nickskära i riklig mängd, löktåg, kråkbär, brunven, ärtstarr, tranbär, kärrsilja, blåtåtel, revlummer. Aldrig har undertecknad sett så mycket av rödlånke på en gång!

Under färden ut till den öppna vattenytan visade Pål-Axel oss en violettgrå parkmätare, någon hittade en allmän rottryffel och Carl-Axel visade oss utöver Floran hårnervmossa.

Vid en avslutande runda vid torvanläggningen såg bla följande: blåmålla, pipdån, ullört, gulsporre, sandnarv, sumpfräne, höskallra, sprödarv, vit sötväppling, rödkörvel. Nattljuset tackade oss för besöket och lyste upp vår tillvaro.

Nu var klockan nästan tjugoett så vi tackade Carl-Axel och Pål-Axel för kvällens utfärd och styrde åter mot Göingemetropolen.

Vid tangenterna - typ pekfingersymfoni - Johnny Nilsson

2015-08-02Vannaröds Ängskrona

Kl 10-11.30 togs det lite halvfuktiga höet bort från Ängskronans slåttrade ytor av Arne Gustavsson, Kjell Persson, Sune Sandén och Ole Tryggeson. Några dagar tidigare vid ett par-tre tillfällen hade Sune Sandén haft vänligheten att vända på det slagna höet, något som underlättade vårt arbete.

Vi kunde under arbetets gång glädja oss åt att upptäcka skogsödlor (5 ex), orange kamskivling, rodnande svartkremla och praktkremla. Dessutom kunde vi se att blommorna fick besök av bl.a. citronfjärilen, påfågelögat, kartfjärilen och av den silverstreckade pärlemorfjärilen.

/Arne Gustavsson

2016-07-27Slåtter i Vannaröds Ängskrona

foto Arne Gustavsson

I vackert soligt väder ägnade sig kl 9-12 fem naturvårdare åt slåtterarbete i Vannaröds Ängskrona. Lennart Mattsson skötte en väl fungerande slåtterbalk med framgång och Arne Gustavsson, Kjell Persson, Sune Sandén och Kurt Sköld hanterade vant sina liar. Höet kommer att få ligga några dagar för att torka upp, för att därefter transporteras bort.

Alla kunde vi njuta av grässtjärnblommor, johannesört, strättor (med besök av kartfjärilen), ängskovallar, små och stora blåklockor, ängsväddar och gullris. Gröngölingen hördes då och då ropa i omgivningen. Ormvråken hördes också.

Ole Tryggeson passade på att ta foton till sin hemsida. Besök fick vi av Anna Persdotter, reporter på Norra Skåne

/Arne Gustavsson

2015-06-26Slåtter på slåtterängen i Åraslövs mosse (se Bilder/GBF-aktiviteter

foto Arne Gustavsson

Kl 9-11 ägnade sig i mulet lagom varmt sommarväder Ingvar Claesson, Arne Gustavsson, Anders Michaelsen, Åke Månsson, Ingvar Olsson, Torben Rasmussen, Suzanne Schlyter, Sune Sandén, Kurt Sköld, Sivard Strand och Gertrud Widell åt att slå slåtterängen i Åraslövs mosse. Åtta liar var igång. Allt på de torrare partierna slogs som inte hade synliga stora blommor. Vi sparade bl a ett antal ruggar med prästkragar och nio grönvita nattvioler.

Vanliga grodor, humlebagge och sotmätare sågs. Hela tiden hade vi ackompanjemang av flitigt sjungande svarthättor och ibland också gärdsmygar. Tidvis hördes också trädgårdssångare, gransångare och bofink.

Se även tidningsartikeln i Kristianstadsbladet.

/Arne Gustavsson

2016-06-19De vilda blommornas dag (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Den 19/6 samlades vi 41 stycken (!) deltagare för att botanisera vid Mölleröds Kungsgård, en plats som skulle det visa sig vara en utmärkt plats för detta.

När undertecknad kom ner till gården efter att samlat upp några deltagare vid Linnéskolan blev jag nästan chockad av den stora uppslutningen, KUL! Hur skulle vi ta hand om en så stor grupp? Men det gick ju bra utan att behöva dela på gruppen.

Carl-Axel Andersson, rutinerad som få, hälsade alla välkomna på GBFs vägnar till detta arrangemang som går av stapeln i hela Norden samma dag. Bakom deltagandet i Sverige står Svenska Botaniska Föreningen. Ursprungligen kommer detta från Danmark och nu var det femtonde gången i Sverige.

foto Arne Gustavsson

Att platsen var väl vald av floragruppen skulle snart visa sig. Artlistan kom till slut, enligt en noggrann deltagare, att stanna först på sjuttiosex arter!

Jag vill här bara nämna ett antal som drog till sig lite extra uppmärksamhet. Skuggnäva, enda lokalen i Hässleholms kommun, mattram i spridning längs vägen, nässelklocka dito, stinknäva, mörkt kungsljus, strutbräken. Inne på gårdsplanen: mjuknäva, sparvnäva, åkerviol, sandnarv, femfingerört, grönknavel, knytling mm. Vid den röda längans norrsida visade Carl-Axel till sin belåtenhet oss även lungmossa som trivs i skuggig miljö.

Några hål i marken,drog till sig uppmärksamhet. Stekel? Detta skulle visa sig vara allmän guldstekel!

Efter att lämnat gårdsplanen gick vi bort mot den nyanlagda våtmarken. Någon deltagare längst fram hade turen att se en kattuggla flyga ut ur ett hål i en stor ek! Vid vattnet gjorde vi fynd som klotfräne, vattenblink, mannagräs och efter bron ett stort bestånd av lundbräsma. Nu höll jag på att glömma skär kattost inne på gården. Som sagt det blev mycket.

Stort Tack till Carl-Axel för humoristisk och bra guidning.

/Johnny Nilsson, assisterande coach

2016-06-12Floravandring på Sporrakulla (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Söndagen 12/6 samlades vi för exkursion till den välkända Sporrakullagården fem km öster Sibbhult, mot Lönsboda. Vi som åkte från Hässleholm var där en kvart före tio, i väntan på deltagare från andra orter (start var lovad till dessa kl 10). Passade undertecknad på att berätta lite om gårdens historia och dess folk.

Carl-Axel Andersson lotsade oss på ett förtjänstfullt sätt först en runda vid den stora parkeringen. Bland annat fanns där piprör, lundslok, ekbräken , aklejruta, ett vackert bestånd med gulvial. Han visade även skillnaden mellan ludd- och lentåtel. Ekorrbär fanns i mängd samt en del annat “bräske” som undertecknad lite vårdslöst kallar det.

Därefter belägrades den mycket vackra blomsterängen inne vid gården. Det första som lyste på långt håll var mängden av gökblomster. Där fann vi även grönvit nattviol, kärrfibbla, storrams, stenmåra, smörblommor, några starrarter samt den vackra sommarfibblan. Vidare gick vi bak gården och tittade på den välskötta kryddgården, där fanns även humle och körvel att beskåda.

foto Hilde Stadler Q

Vi var ännu inte klar med dagens utfärd då undertecknad ville visa den närbelägna tjärdalen. Nu knorrade det i kaffetarmen, så detta intogs med fika på den trevliga och välskötta gårdsplanen intill dom gamla hamlade lindarna.

Totalt var vi sjutton personer på denna exkursion, varav ca ett halvdussin av dessa valde att följa med på en liten runda för att kolla linnea en bra bit från gården (blommade vackert) och någon kände även doften av densamma!

Som sista anhalt besöktes en knärotslokal, utanför Sibbhult som jag brukar hålla ögonen på, dock var dom ännu i sin linda, blommar som bäst slutet av juli.

/Johnny Nilsson

2016-06-05Naturnatt vid Hovdala slott (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Det var och härlig sommarkväll, men några oroväckande åskmoln visade sig, men något regn blev det inte men istället var det massor av knott och mygg. Vi var 55 personer, varav ett antal barn och ungdomar som lyssnade på nattsjungande fåglar, fladdermöss och som vittjade natt-fjärilsfällor. Allt under sakkunnig guidning av Stefan Viktorsson, Lars Jonsson och Pål Axel Olsson.

foto Lennart Mattsson

Göingebygdens Biologiska Förening stod som arrangör och bjöd på varmkorv med bröd och dryck som sköttes av Johnny Nilsson och Lennart Mattsson.

/Lennart Mattsson

Fladdermusobservationer:
Vattenfladdermöss: bra akivitet vid Dämmet.
En trollpipistrell sågs och hördes vid Dämmet, Hammarmölledamm, en annan hördes vi slottet.
Brunlångöra: hörd i ravinen mellan Mjölmöllan och Dämmet.
Dvärgpipistrell: vid mjölmöllan och möjligen även i ravinen.
Nordfladdermöss: hörda vid några olika platser, bl a bland de höga träden vid Orangeriet.
Förutom fladdermusaktiviteten vid Dämmet var det ganska sparsamt med fladdermöss på Hovdala den här kvällen.

/Stefan Viktorsson

Några nattfjärilsobservatioer:
Tandat johannesörtsfly, rönnmalmätare, humlerotfjäril, vedsvampmal, hallonknoppmal, kvadratmott, tvärstrimmig smalvingemätare och brunflammig fältmätare.
Många fina arter blev det i den ljumma kvällen!

/Pål Axel Olsson

2016-05-28Vandringsgruppens premiärtur kring Hovdala slott (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Med buller och bång (åska) inleddes vandringsgruppens premiärtur. 12 personer vandrade den 5 km långa turen söder om Hovdala slott. Det var perfekt vandringsväder och man kunde njuta av sommargröna bokskogar, spegelblanka dammar och en betagande utsikt över Finjasjön vid fikaplatsen.

/Eva och Ole Tryggeson

2016-05-31Skådarmorgon på Lörup vid Hovdala (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Vi var 23 st GBFare som samlades vid Lörup kl 08. Strålande väder med högsommarvärme gjorde kanske att fåglarna inte var riktigt på topp med att sjunga, men efter en promenad i backen ovanför fick vi iallafall höra en del sång från bl a svarthätta, lövsångare, bofink och trädgårdssångare.

Efter fikapausen upptäcktes ett törnskatepar och vi såg och hörde även buskskvätta och törnsångare. En fiskgjuse passerade och även röd glada. Ungstarar som nyligen lämnat bona passerade i riklig mängd. Någon upptäckte en smygande trana uppe i backen. I allt en riktigt skön försommarmorgon

/Anders Linus Larsson

Sedda fågelarter:
stare, lövsångare, skrattmås, bofink, kaja, trana, svarthätta, koltrast, st hackspett, taltrast, törnsångare, blåmes, buskskvätta, ormvråk, törnskata, röd glada, gulsparv, trädgårdssångare, sädesärla

/Thord Persson

2016-05-28Marknadsföring och försäljning av "Naturguiden Hässleholm" (se Bilder/GBF-aktiviteter

I lördags 2016-05-28 kl 10-13 var Tommy Nilsson, Arne Gustavsson och undertecknad på Stortorget i Hässleholm för att marknadsföra och sälja ”Naturguiden Hässleholm”. Vi sålde 16 böcker och träffade dessutom många GBF -medlemmar som visade sin uppskattning av Naturguiden. Träffade många trevliga personer att snacka med och några kanske vi lyckades med att värva som blivande medlemmar i vår förening.

/Lennart Mattsson

2016-05-08Fågelskådningens dag (se Bilder/GBF-aktiviteter)

En härlig morgon med klar himmel och sol ingen blåst samlades 31 naturälskare i Hovdala, där Göingebygdens Biologiska Förening hade sin samlingsplats vid slottets gräsplan intill Orangeriet genomförde Fågelskådningens dag och andfågelräkning.
Två guidade vandringar gjordes under ledning av Johan Falk med 7 deltagare vid den första guidningen kl 7 och med 19 deltagare vid andra guidningen kl 9. Håkan Winqvist med medhjälpare svarade för visning av ringmärkning av fåglar på Hovdalaområdet.
Under morgonen utfördes också av 10 fågelskådare under Thomas Johnssons ledning den 212:e andfågelräkningen i Finjasjön med omnejd.

/Lennart Mattsson

Observerade fågelarter kring parkeringsplatsen:
fasan, gök, ormvråk, storspov, sädesärla, näktergal, blåmes, kaja, stare, nötväcka, bofink, trana, björktrast, buskskvätta, gräsand.

Observerade fågelarter vid guidade turen kl 7.00 – 8.45:
fiskmås, buskskvätta, ärtsångare, gök, näktergal, sädesärla, kråka, björktrast, pilfink, hussvala, gulärla, talgoxe, forsärla, svarthätta, gärdsmyg, blåmes, skogsduva, grågås, lövsångare, grönsångare, törnsångare, ladusvala, bofink, rödhake, gransångare, gulsparv, koltrast, skrattmås, nötväcka, ringduva, tofsvipa, sånglärka, fasan, trädpiplärka, kaja, stare, ormvråk.

Observerade fågelarter vid guidade turen kl 9.00 – 10.30:
buskskvätta, bofink, björktrast, stare, kaja, blåmes, nötväcka, hussvala, grågås, gransångare, gräsand, sädesärla, pilfink, svarthätta, forsärla, näktergal, lövsångare, göktyta, rödhake, stenknäck, korp, törnsångare, gransångare, trädpiplärka, spillkråka, fiskmås, gulsparv, trana, taltrast, gärdsmyg, ormvråk, kråka, tofsvipa, skrattmås, gök, skata, sånglärka, gråhäger, fasan.

2016-04-25 Möt våren i Magle våtmark

Nu skulle vi enligt programmet vandra på Magle, för att kolla vad som kommit fram efter vintern. Utlottning av en stycken fågelholk skulle verkställas, tillsammans med en tipsrunda, där frågor om växter och fågel skulle besvaras enligt alternativ 1, X eller 2.

Gunhild Lindhe och undertecknad hade gemensamt förberett detta; tretton frågor var utsatta runt dammarna. Nu väntade vi bara på bra väder och att deltagarna skulle komma. Det blev mer än lovligt spännande. Vädret var stabilt då det haglade var tjugonde minut. Hur skulle detta sluta? Skulle det komma någon? Himmeln var alldeles svart. Vi satt i bilarna och väntade.

Men april är ju april, så tio minuter före start sprack molnen upp och försvann och kl 18 var vi 24 stycken samlade. Frågorna handlade bla om följande: Vad kallas frukten hos en ärtväxt? Vad är en vinterståndare? Vad utmärker fanerogamer? Eller hur länge ruvar gråhakedoppingen sina ägg? Alt vilken av gräsull, kärrull eller tuvull äts mer än gärna av tjädern?

Vad såg vi då? Jo bla sommargyllen i knopp, jordreva, gullviva i blom och bergbräsma dito. Bland fågel: skrattmås, knölsvan, sothöna, sångsvan, gräsand, knipa, grågäss, vitkindad gås mm. Plus att när vi var tillbaks på parkeringen kom till vår stora glädje även fiskgjusen ryttlande nästan rakt över oss.

Vi var alla glada att vädret vände och att vi fick en helt underbar kväll! En som blev extra glad var Ingrid Selander då hon vann den utlottande holken, skänkt av GBF.
Två andra personer som bör nämnas är Carl-Axel Andersson och Ole Tryggesson; båda lyckades klara alla frågorna.

/Johnny Nilsson

2016-04-26Skådarmorgon vid Finja fågeltorn (se Bilder/GBF-aktiviteter samt -/fåglar)

"Skådarmorgonen" vid Finja fågeltorn denna kyliga och blåsiga dag samlade tretton deltagare vid åttatiden. Vi kunde avnjuta havsörn, fiskgjuse, ormvråk, brun kärrhök och glada från tornet. Ute på sjön upptäckte Håkan Winqvist en svärta tillsammans med viggar och knipor. Övriga änder som noterades var gräsand, kricka, bläsand och en fin flock om drygt 15 skedänder. Två gulärlor flög över, liksom tre tranor. En rördröm tutade blygt. Vi sökte lä inne i alsumpskogen och gjorde en behaglig vandring längs den spångade leden. Sång från löv- och gransångare, svarthätta och bofink. Märkligt nog noterades inga mindre hackspettar, trots att detta brukar vara en säker lokal för arten! En behaglig fikastund nedanför tornet - och i lä av våra bilar - avslutade exkursionen strax före klockan 10. Det är roligt "att slänga käft" med övriga skådare, tycker jag!
Exkursionen leddes av Håkan Winqvist.

Artlista:
skäggdopping, storskarv, häger, rördröm (hörd sporadiskt), gräsand, kricka, bläsand (2 ex), skedand (minst 15 ex), vigg, knipa, svärta (1 ex), grågås, knölsvan, ormvråk, glada, havsörn (1-2 ex,varav åtminstone 1 ad), brun kärrhök (2-4 ex), fiskgjuse, trana (3 ex), sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena (hörd), gråtrut, skrattmås, ringduva, ladusvala, hussvala, backsvala, kråka, kaja, skata, talgoxe, blåmes, gärdsmyg, björktrast, koltrast, rödhake, svarthätta (sång), lövsångare (sång), gransångare (sång), ängspiplärka, sädesärla, gulärla (2 ex), grönsiska (flock flög över), bofink (sång), gulsparv, sparv
Summa arter: 33

/Thomas Johnsson

2016-04-21Fagning i Vannaröds Ängskrona (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Under ett par förmiddagstimmar i mestadels soligt väder besökte 2 lärare, 1 lärarassistent och 28 elever från årskurs 4 i Lejonskolan i Sösdala Vannaröds Ängskrona. Under ett arbetspass ägnade sig skolbarnen åt fagning, d.v.s. de räfsade ihop i högar icke förmultnade löv.

Som redskap använde de sig av specialgjorda ”gammeldags” räfsor. Dessa hade i april 2009 tillverkats av "rivemagare" Arne Persson i Björnsvik utanför Lönsboda och hade anpassats till 11-åringars kroppsstorlek. Använda trädslag var al, bok och sälg. I "pärekorgar" och en rullebör samlades de hopräfsade löven ihop, för att därefter tömmas i komposthögar. Nedfallna torrkvistar plockades också upp. Detta gjordes för att underlätta blomningen för ängsblommorna.

Under ett annat pass lärde sig skolbarnen lite om växter. Blommande hasselhonblommor uppmärksammades. Vitsippor i stor mängd täckte marken. Varje elev plockade var sin blommande planta och placerade den varsamt mellan tidningspapper i en växtpress. Svalört och skogsbingel (”100lappsväxten”) var andra växter som studerades. En av eleverna upptäckte också en desmeknopp i blom.

Belöningen för nerlagt arbete bestod av en fika med kanelbullar och cider. Dessutom förärades alla skolbarnen ett diplom för att de medverkat i fagningen i Vannaröds Ängskrona den 21 april 2016.

Ekonomiskt stöddes fagningsförmiddagen av medel från ”Kerstin och Lars Erik Karlssons minnesfond".

Lärarna var Christina Hedin Ruhr och Bo Nilsson medan vår förening representerades av Lennart Mattsson, Kurt Sköld, Sune Sandén och Arne Gustavsson.

/Arne Gustavsson

2016-04-19Skådarkväll vid Finja fågeltorn (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Drygt 20 personer mötte upp och kunde skåda totalt 39 olika fågelarter, varav havsörn (1 ad), bruna kärrhökar (4-5 individer), glador, en fiskgjuse, nyanlända svalor (av tre arter) och en fisktärna värmde "skådarsjälen", denna förvisso soliga men kyliga aprilkväll.

Thord och Tina gjorde kvällens goda gärning, då de samlade ihop en mängd skräp och lastade i sin släpvagn. Stort tack för det!

Artlista:
skäggdopping, storskarv, häger (hörd), gräsand, kricka (hörd), vigg, knipa, storskrake, grågås, knölsvan, glada (2-3 ex), havsörn (1 ad), brun kärrhök (4-5 ex), fiskgjuse (1 ex), sothöna, tofsvipa, enkelbeckasin (hörd), gråtrut, fiskmås (?), skrattmås, fisktärna (1 ex), ringduva, mindre hackspett, ladusvala, husdvala, backsvala, kråka, kaja, skata (?), gärdsmyg (hörd), björktrast, taltrast (hörd), koltrast (hörd), lövsångare (hörd), gransångare (hörd), sädesärla, stare, bofink (hörd), sävsparv
Summa: 39 arter

/Thomas Johnsson

2016-03-26/28Konstutställning Natur (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Under påskhelgen visade Göran Svensson, Hästveda, sina trä- och metallskulpturer, olje- och akvarellmålningar samt etsningar i Zenitdialogs lokaler, Västertorg 1 A (vid Grönängsplan i Hässleholm)

Ole Tryggeson hade flera foton uppsatta som tavlor eller utlagda som bilder
Dessutom gavs information om GBF: rollups, utlagda exemplar av Natur i Göinge och av Göinge-Biologen.

Arne Gustavsson, Thomas Johnsson, Lars Jonsson, Lennart Mattsson och Ole Tryggeson turades om att hålla Göran sällskap under öppettiderna 10-16.
Besökarna uttryckte många gånger spontant sin glädje över vad de fick se.

/Arne Gustavsson

2016-03-05GBF-medverkan i Naturfotofestivalen i Hässleholm Kulturhus (se Bilder/GBF-aktiviteter)

GBF var en av de föreningar, som svarade för genomförandet av Skånsk naturfotofestival 2016. Ingmar Kristiansson, GBF:s representant i styrgruppen, hade vidtalat ett antal GBF:are som hjälpte till med olika sysslor och dessa bidrog på så sätt till att festivalen blev ett lyckat arrangemang.

I foajén framför Röda salongen hade GBF ett informationsbord, där vår förening presenterade sig. Medlemsbladet Göinge-Biologen och årsskriften Natur i Göinge, för 2014 och 2015, visades. En monitor gick kontinuerligt, ibland med foton tagna av Hasse Carlsson på temana ”Nära Insekter" och "Fåglar i flykt" och ibland med en videofilm av Lennart Mattsson med rubriken ”Småkryp”. Ole Tryggeson bidrog dessutom med naturfoton på papper.

/Arne Gustavsson

2016-02-22/26Nya husrum för fåglar (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Det har varit fågelholkspikning under sportlovsveckan, måndag till fredag, hos Ebbe Bjärlestam på Drivhusvägen 3 i Hässleholm. Där tillverkades 127 holkar av 59 barn och ungdomar, tillsammans med föräldrar eller far- eller morföräldrar.

Ett stort tack till holkspikarna samt till Ebbe och Iréne Bjärlestam, som hade hjälp med handräckning av Anders Karlsson från IOGT-NTO. Med sina insatser har de bidragit med att hjälpa till för få fler lyckade häckningar för fåglarna i naturen.

/Lennart Mattsson

2016-02-07Exkursion till Hanöbukten (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Vid Linnéskolans parkering samlades kl 9 tjugotvå deltagare att följa med på en exkursion för att skåda örn. Glädjande var att bland exkuranterna få ha med en ung flykting från Afghanistan.

Under klarblå himmel med solsken och några plusgrader, gick färden till Tosteberga hamn (Bodarna) där ett stort antal havsörnar kunde beskådas. På vägen dit plockades ytterligare en deltagare upp.
Efter besöket vid Tosteberga fortsatte färden till Landön, till hamnen. Några havsörnar noterades långt ut och kunde ses med hjälp av tubkikare.
Medhavd fika intog under solsken och på en något vindstilla plats.

Vid hemfärden besöktes Naturum vid Kristianstads vattenrike med hopp att få se utter som håller till vid Naturum. Några av exkursionsdeltagarna dröjde kvar och fick då det stora nöjet att få se och också fotografera uttern.

/Lennart Mattsson

Några av de arter som noterades var följande:
Havsörn (14 st), storskrake, gravand, grågås, vitkindad gås, kanadagås, knölsvan, ormvråk, fjällvråk, glada, blå kärrhök, tornfalk, sothöna, havstrut, gråtrut, fiskmås, skrattmås, skäggdopping, storskarv, häger, gräsand, vigg, knipa, småskrake, tamduva, sånglärka, korp, kråka, råka, kaja, skata, talgoxe, blåmes, entita, koltrast, stare, grönfink, pilfink och vit stork. Totalt 40 arter.

2015-10-01Naturvårdarbete i Vannaröds Ängskrona (se Bilder/GBF-aktiviteter)

I skönt höstväder röjde mellan kl 17 och 18.30 Arne Gustavsson, John-Inge Hermansson, Sune Sandén och Kurt Sköld undan mindre och större buskar. Därefter ägnade vi oss åt i det tilltagande mörkret att utvärdera vårt arbete vid en fika bestående av en uppfriskande dryck, frukt och kex.

/Arne Gustavsson

2015-09-29Skådarmorgon på fågelplattformen "Slingra dig" (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Det kändes som den första höstdagen när vi träffades på fågelplattformen "Slingra dig" vid 8-tiden denna kalla men soliga tisdagsmorgon. När diset över sjön upplöstes kunde vi se massor av änder som låg på bra kikaravstånd. Säkert minst 1000 bläsänder men även krickor, stjärtänder, skedänder, sothöns mm. På dybanken nära oss rastade säkert 200 tofsvipor och 5-6 enkelbeckasiner.

Under våra 2 timmar på plats sågs 6 olika arter av rovfåglar. En pilgrimsfalk sträckte söderut, en gammal havsörn slog i ett träd väster om Finja fågeltorn, över ängarna jagade en ung blå kärrhök och en brun kärrhök. Förbi oss vid åmynningen pilade en kungsfiskare.

Kaffet smakade gott när solen började värma.I allt en skön skådarmorgon!

/Anders Linus Larsson

Fjorton fågelskådare såg 47 fågelarter:
gransångare, enkelbeckasin, grönsiska, talgoxe, blåmes, rörsångare, kricka, gräsand, sothöna, skrattmås, tofsvipa, grågås, sångsvan, gråhäger, knölsvan, skedand, stjärtand, bläsand, skäggdopping, knipa, sävsparv, ringduva, nötskrika, ängspiplärka, st. hackspett, vigg, bofink, kråka, kungsfiskare, blå kärrhök, skata, havsörn, vattenrall, tornfalk, brun kärrhök, fjällvråk, stare, nötväcka, storskarv, pilgrimsfalk, gråtrut, björktrast, rödhake, koltrast, ormvråk, gärdsmyg och stenknäck. Totalt 47 arter.

/Thord Persson

2015-09-27Fågelexkursion västerut (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Vi var 20 deltagare denna söndag med ett strålande väder med solsken under guidning av Anders Larsson.

Färden gick först till Hasslarps dammar vid f d Sockerbruket för fågelskådning. Tyvärr syntes ingen pilgrimsfalk till denna gång.

Färden gick sedan till Sandön, där fika intogs under fågelskådning. Därefter gick turen till Rönnen med återkommande besök hos det mycket trevliga värdparet Ann-Marie och Eve Lindell, kusin till Anders Larsson, vid deras restaurerade fiskebod intill Skäldervikens strand, där fika intogs före hemfärd.

/Lennart Mattsson

50 fågelarter som sågs eller hördes på GBF:s fågelexkursion västerut:
nötskrika, koltrast, kråka, kaja, ringduva, råka, fasan, skata, grågås, kricka, gräsand, blåmes, smådopping, knölsvan, skedand, sothöna, bläsand, häger, storskarv, vigg, korp, tofsvipa, ormvråk, sånglärka, fiskmås, björktrast, stare, storspov, vitkindad gås, svartsnäppa, kärrsnäppa, ejder, skrattmås, gråtrut, knipa, havstrut, kanadagås, enkelbeckasin, skäggmes, sädesärla, bofink, tornfalk, småskrake, storskrake, gluttsnäppa, kustpipare, röd glada och som grädde på moset kungsfiskare, skärpiplärka och tordmule.

/Thord Persson

2015-09-20Skördefest på Hovdala slott (se Bilder/GBF-aktiviteter)

I samverkan med Studiefrämjandet hade rests ett svamptält på den yttre borggården vid Hovdala slott. I mest mulet väder och tidvis i duggregn presenterades på två långbord 79 svampar med en namnskylt och en notis om ätlighet eller giftighet. Dessvärre hade inte tillgången på svamp varit särskilt god senaste veckorna, på grund av för lite nederbörd. Under fem timmars tid tittade med stort intresse en mycket strid ström av besökare på goda matsvampar som kantarell, blek taggsvamp och soppar som karljohan, brunsopp, grynsopp och smörsopp liksom brokkremla och gulkremla. Grön trattskivling, mandelriska, lakritsriska och stor lökbroskskivling upplevdes med näsans hjälp. Bland mer ovanliga arter kan nämnas "Hässleholms kommunsvamp", orange kantarell Cantahrellus friesii.

De aktiva vid utställningsborden var Ingvar Andersson, Arne Gustavsson, Lennart Mattsson och Uno Wallin. Svamparna till utställningen kom från Ingvar Andersson, Arne Gustavsson, Mats Karlsson, Uno Wallin och anonyma besökare.

Vår verksamhet kom dagen efter, den 21 september, att belysas i en artikel i Kristianstadsbladet.

Se även listan på alla namngivna svamparter.

/Arne Gustavsson

2015-09-01Skådarmorgon i Lunkeskog

Vi var 12 deltagare som samlades kl. 8:00 vid den relativt nyskapade våtmarken vid Lunkeskog, som ligger vid Övarp i N.Strö socken. Vi välkomnades av ägarparet till marken Eva och Hans Abrahamsson. De tycker det är roligt att det kommer besökare till “deras” våtmark. De har satt upp välkomnande bord och bänkar så att man har en perfekt fikaplats med utsikt över våtmarken.

Våtmarken var tidigare vattensjuka åkrar och ängar som med stöd av EU-medel schaktades ut och dämdes upp så att det bildats en öppen vattenyta. Dock var det väldigt lågt vattenstånd just nu så de dystränder som för några veckor sedan lockad mängder med vadare hade torkat ut nästan helt. Man har fin utsikt från fikaplatsen över våtmarken och de omgivande åkrarna. På morgnarna har man normalt solen i ryggen, men just idag var det mulet så det var inga problem med solljuset.

Här följer en uppräkning av de arter vi såg idag:
Grågås, gräsand, knipa, smådopping 10ex, skogsduva, ringduva, tofsvipa, röd glada, brun kärrhök 1ad hane och en ungfågel, sparvhök, ormvråk, gröngöling hördes, spillkråka hördes, kråka, kaja, råka, skata, stare, pilfink, ängspiplärka, gulärla, sädesärla, ladusvala, hussvala, backsvala, koltrast, ärtsångare, törnsångare, talgoxe och gulsparv. Totalt 30 arter.

/Håkan Winqvist

2015-08-31Ett bord med fasta bänkar finns nu på slåtterängen i Araslövs Mosse

Foto: Arne Gustavsson En gulröd blombockhona i en röllika i Åraslövs mosses slåtteräng. 
Foto: Arne Gustavsson Ett bord med fasta bänkar finns nu på slåtterängen i Åraslövs mosse. 
Foto: Arne Gustavsson

2015-08-23Exkursion till Malshult/Malsjön

18 personer i soligt skönt väder i Malshult. 
Foto: Arne Gustavsson

Ca kl 10.45-13.00 befann sig 18 personer i soligt skönt väder i Malshult. Carl-Axel Andersson, Arne Gustavsson och Lars-Göran Johansson bidrog med information om Malsjön och floran vid dess östra strand. Sjöns av torvbrytningen i Åbuenmossen orsakade tefärgade vatten uppmärksammades.

På en av många över vattenytan uppskjutande stenar var en ensam sångsvan parkerad och över strandängen flög det i full fart fram och tillbaka två lärkfalkar, som också lät höra av sig. Många av de av Ole Tryggeson räknade klockgentianorna, ca 250 individer, var det som fångade största intresset. Från början var blommorna slutna men längre fram på dagen lyste de vita pistillmärkena vackert mot de skarpt blåfärgade kronflikarna. Mer oansenliga var blommorna i vipporna hos sjötåteln, ett rart gräs bundet till magra tidvis översvämmade stränder. De små parasolliknande bladen av spikblad var talrika i strandkanten. Men ovanligt var att få möjlighet att beundra de små små blommorna i den korta blomställningen från bladvecken nere vid den fuktiga markytan.

Lista på arter som kommenterades:
Svärdslilja, veketåg, ryltåg, sjötåtel, blåtåtel, stagg, knappsäv, grönstarr, pors, ältranunkel, småsileshår, kråkklöver, kärrsilja, spikblad, klockljung, videört, klockgentiana, vattenklöver, åkermynta, strandklo, frossört, kungsljus, dybläddra, ängsvädd, vägtistel, höstfibbla samt svampen blodsopp.

/Arne Gustavsson

2015-08-18Skådarmorgon vid Adinals våtmark

Vid kl 08.00 samlades 11 st GBF:are vid Adinals våtmark för gemensam fågelskådning under ett par timmar. Vädret var strålande soligt men med en frisk ostanvind.

Det rastade många gäss men även en del vadare. Bland annat såg vi: Grågås 700, vitk.gås 50, grönbena 12, svartsnäppa 1, brushane 3, gluttsnäppa 1. smådopping 1, gråhäger 4, trana 2, röd glada 2, brun kärrhök 1, tofsvipa 10, stare 100.

Efter en fika i fält fortsatte vi på allmän begäran till Lunkeskogs våtmark i närheten. Det mest anmärkningsvärda där var ett 50-tal rastande skogsduvor och minst 7 st smådoppingar. Två av dessa var små ungar som matades av sina föräldrar. Även här fanns rastande vadare: Grönbena 15, brushane 8, tofsvipa 20.

Sammanfattningsvis fick vi uppleva en fin skådarmorgon och härligt sommarväder.

/Anders Linus Larsson

2015-08-08Slåtteravslutning på slåtterängen i Vannaröds Ängskrona

Kl 10-12.30 togs det lite halvfuktiga höet bort från Ängskronans slåttrade ytor av Arne Gustavsson, Kurt Sköld, Sune Sandén och Ole Tryggeson.

/Arne Gustavsson

2015-07-29Slåtter på slåtterängen i Vannaröds Ängskrona

Mellan kl 9 och 12 ägnade sig fem liemän, Kurt Sköld, Sune Sandén, John-Inge Hermansson, Sivard Strand, Kjell Persson och en slåtterbalksgubbe, undertecknad, åt slåtter på Vannaröds Ängskrona. Gräset på ängen var mer kraftfullt och långt än vanligt. Det var också rikligt med blomster som stor blåklocka, prästkrage och många avblommade grönvita nattvioler som syntes med sina fröställningar.
Vädret var mycket ovisst med annalkande åskskurar, men det höll sig ända fram till kl 12, då en kraftig åskskur vräkte ned.

/Lennart Mattsson

2015-07-28Vandring kring Möllerödssjön

På vägen mellan Vittsjö och Bjärnum vräkte regnet ner så jag knappt såg vägen. En stund tidigare hade det åskat. Jag tänkte det kommer inte en själ till denna vandring kring Möllerödssjön. När jag svängde in på parkeringen slutade regnet och Pål Axel o Lisbeth Olsson var redan på plats. Till min stora förvåning svängde sedan den ena bilen efter den andra in och till slut var vi 24 pers från olika trakter och några fyrbenta vänner som deltog i evenemanget.

När jag hälsade välkomna visade sig några vara barnfödda i trakten och bidrog med intressanta fakta. Kvällens guider med ”stjärnstatus” var Pål Axel Olsson och Carl Axel Andersson.

Vi startade nere vid badbryggan och fortsatte vandringen på den sk Sjöstigen som går runt sjön och är ca 3 km. På sina ställen mkt svårframkomlig pga det myckna regnandet under sommaren, men alla klarade strapatserna med gott humör.

Vi tittade på:
strätta, druvfläder, nejlikrot, bok, liljekonvalj, ask, ängskovall, hägg, stensöta, skogslind, sälg, älgört, fyrkantig johannesört, äkta johannesört, teveronika, åkervädd, rölleka, syltåg, ryltåg, äkta förgätmigej, asp, klibbal, mjölke, brunört, vanlig smörblomma, pors, bladvass, säv, örnbräken, odon, blåbär, lingon, kråkklöver, tranbär, vattenklöver, brakved, glasbjörk, gran, tall, sprängört, mannagräs, kruståtel, blåtåtel, tuvull, klockljung, ljung, grönstarr, getapel, stjärnstarr, skärmstarr, gäddnate, ålnate, näckros gul, sjöfräken, skogsfräken, hultbräken, ek (där vi disk röd-, kärr-, skogs- och bergek)

Av mossor såg vi bl.a. spjutmossa, skogsstjärnmossa, västlig hakmossa, stor gräsmossa, hednervmossa, mussvansmossa, liten bräkenmossa, hjälmfrullania, fickpellia, cypressfläta, skogsbjörnmossa, husmossa, st tujamossa, granvitmossa, sumpvitmossa, vanlig kvastmossa, blåmossa, praktvitmossa.

Kärrspindel hade tagit sin tillflykt i en eka. Några skäggdoppingar simmade i sjön.
Vandringen tog ca 2 tim, avslutades med fika och regnet tog paus hela tiden för att sedan ta ny fart på min hemväg till Vittsjö.

/Gunhild Lindhe

2015-07-10Blomräkning i Vannaröds Ängskrona

Årets blomräkning på Ängskronan har blivit något senare än vanligt. I dag har jag kollat den sista delytan. Det är vädret som orsakat förseningen. Gräset har dessutom växt väldigt kraftigt. Detta verkar ha bidragit till att försena blomningen för de grönvita nattviolerna, som i år är längre än vanligt.

Hur som helst har det inte minskat antalet individer. Totalt har jag fått ihop 1099 st. Det är en kraftig ökning från fjolårets summa 661. Det är nästan en fördubbling.

Så kan jag också meddela att antalet stor blåklocka har ökat kraftigt. Jag uppskattar att antalet ligger snarare över än under 200.

/Kurt Sköld

2015-06-23Floravandring på Åraslövs mosse

Trettio personer infann sig till denna floravandring. Ett hotande regn kom över oss strax före avfärd från Linneskolan men som tur var avtog detta och vi fick en skön kväll med nästan inget regn. Dessa 30 pers delades in i grupper om tio i varje, som startade med visst mellanrum då det annars blir för trångt på spången. Carl-Axel Andersson, Ole Tryggeson, undertecknad samt Gunhild Lindhe, visade så gott det gick från spången då vi helst inte vill trampa bland orkidéerna.

Vad sågs? Jo bl. a. av orkidéerna: Tvåblad, jungfru Marie Nycklar, ängsnycklar, vaxnycklar, grönvit nattviol, flugblomster, skogsknipprot (ännu ej i blom).
Av starr-arterna kan nämnas: Trindstarr, loppstarr, hirsstarr, vippstarr, näbbstarr.
Övrigt: Vitpyrola, vildlin, kärrsälting, bergslok, tranbär, kärrspira, sommarfibbla, borsttistel, vattenklöver, kransrams, ängsull, kåltistel, svinrot samt lundelm på hemvägen.

Klockan 20:45 lämnade vi mossen med bl. a. en del nya deltagare (kul) för hemfärd, då hade vi också lärt oss den nya infarten till Åraslövs mosse efter väg 21ans ombyggnad.

/Johnny Nilsson

2015-06-21Slåtter på slåtterängen i Åraslövs mosse (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Kl 9-12 ägnade sig i lagom varmt sommarväder med växlande molnighet Nils-Åke Andersson, Lennart Björkqvist, Ingvar Claesson, Arne Gustavsson, Greta Persson, Åke Månsson, Sune Sandén, Kurt Sköld, Sivard Strand och Gertrud Widell åt att slå slåtterängen i Åraslövs mosse. Sju liar var igång. Allt på de torrare partierna slogs som inte hade synliga stora blommor. Vi sparade bl a ett antal ruggar med prästkragar och sex grönvita nattvioler.

Vanliga grodor, bärnstenssnäcka, strimlus och sotmätare sågs. Hela tiden hade vi ackompanjemang av flitigt sjungande gärdsmygar och svarthättor. Tidvis lät också koltrasten, taltrasten, gransångare och nötväcka höra av sig

/Arne Gustavsson

2015-06-14De Vilda Blommornas Dag (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Söndagen den 14 juni var det "De Vilda Blommornas Dag" på olika platser i Sverige och Norden. GBF genomförde i fint väder en trevlig floravandring från Nösdala och upp på Göingeåsen. Vandringen leddes på ett utmärkt sätt av Carl Axel Andersson och Pål Axel Olsson. Vi var ett drygt 30-tal personer som deltog under förmiddagen.

Jag har lagt in tio bilder från själva vandringen på GBF:s Facebook. Eftersom jag inte själv tillhör "klorofyll-maffian", får ni gärna sätta namn på de växter som inte är artbestämda! Av fåglar (som jag behärskar lite bättre) noterades bl a härmsångare, gransångare, grönsångare, rödhake, ärdsmyg, svartvit flugsnappare och glada.

/Thomas Johnsson

Många var växterna vi fick möjlighet att titta lite närmre på. Ett axplock ur artlistan presenteras här:
Träjon, majbräken, ekbräken, hultbräken, sydlundarv (många och vackert blommande), skelört, skogskovall, ängskovall, tallört, skogslysing (nyupptäckt lokal, första kända växtplatsen i Hässleholms kommun), skogsstjärna, skogssallat, haverrot, grönvit nattviol, hässlebrodd, bergslok, lundslok, skogsstarr, skärmstarr.

/Arne Gustavsson

2015-06-05Naturnatt vid Hovdala slott (se Bilder/GBF-aktiviteter - fler bilder finns på facebooksidan)

Äntligen kom då sommaren för en dag och när skymningen föll över Hovdala igår var "sommarnattens leende" inte att ta miste på. Vi var 28 personer som lyssnade på fåglar och fladdermöss och vittjade nattfjärilsfällorna. Allt under sakkunnig guidning av Stefan Viktorsson, Johan Falk och Pål Axel Olsson. Göingebygdens Biologiska Förening stod som arrangör och bjöd på varmkorv med bröd och dryck som sköttes av Johnny Nilsson och Åke Lönn.
En synnerligen annorlunda och spännande vandring!

/Thomas Johnsson

2015-06-02Skådarmorgon vid fågeltornet i Hörlinge

Vi var 15 pers i tornet vid Hörlinge ängar på morgonen. Ganska blåsigt och inga sensationer. Tranpar med kyckling, spelande enkelbeckasiner, brun kärrhök ett par, gulärlor och buskskvätta. Förbiflygande gökar.

/Anders Larsson

2015-05-24Floravandring vid “Slingra dig” och Mölleröds Kungsgård

Efter samling vid Linnéskolans parkering kl 9 körde vi ut till P-platsen vid Almaån, där ytterligare ett tiotal personer mötte upp, så blev vi tillsammans 23 deltagare. Kul! Enligt uppgjord plan skulle vi titta på floran och på fåglarna.

Vid vandringen ut mot fågelplattformen sågs bl a ängsbräsma, flädervänderot, smörblomma, jolster, vasstarr (i riklig mängd), gåsört, älgört, ängssyra, kabbleka, knäckepil och vattenskräppa.
Bland fåglarna sågs eller hördes gök, tornseglare, drillsnäppa, trädgårdssångare, svarthätta, näktergal, brun kärrhök, ormvråk, tofsvipa, sothöna, skäggdopping och knipa med två pull.

Åter vid parkeringen intogs medhavd fika med stort nöje denna underbara majförmiddag.

Sista anhalten var Mölleröds Slottsruin. Där tittade vi bl a på följande arter: Vitplister, stinknäva, teveronika, backtrav, gullviva, jordreva och knippfryle. I kärret intill ruinen blommade den vackra vattenblinken fint. Vid trevägskorsningen intill gården stod lungroten i all sin prakt, samt som avslutning intill stenmuren den ännu inte blommande men ändå vackra skuggnävan.

/Johnny Nilsson

2015-05-17Exkursion Tollaskogen

Under söndagsförmiddagen samlades 20 naturälskare för ett besök i en vacker bokskog som ligger intill Tollaskogens naturreservat vid Sörby. Lars Åkerman och Johnny Nilsson ledde exkursionen och visade denna något regniga och kylig morgon med svag vind de växter som fanns i området.

/Lennart Mattsson

2015-05-14Långexkursion till Öland (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Vi var åtta pers : två fulla bilar som startade från Hässleholm kl 7:00 med målet Slottruinen på ön. Efter en snabb bensträckare i Tingsryd var vi där kl 10:20. Vid slottsruinens parkering möttes vi av ytterligare 7 deltagare som skulle ligga kvar ett par nätter på Öland.

Efter en god fikastund började vi så att titta oss omkring. Lars Åkerman, Gunhild Lindhe och jag Johnny Nilsson hjälptes åt med att leta blomster, bla fann vi fältsippa, st pers nycklar, vårklynne, backtimjan, fjällgröe, grusbräcka, backsmultron, backglim, knölsmörblomma samt glansnäva.

Nästa anhallt var Halltorps Hage. Då det var mycket blött i hagen gick vi nästan enbart på spångarna där, ändå fann vi bla myskmadra, midsommarblomster, storrams, buskstjärnblomma, yandrot, vårärt, humleblomster, mm.  Vi besökte inte Guckuskon då den ändå inte var i blom ännu.

Lite fågel skulle vi även hinna med på en dag. Ett besök på Beijershamn var inlagt i programmet. Inga sensationer kunde noteras men en del fina saker gladde oss. Ex den vackra skärfläckan, större strandpipare, drillsnäppa och tofsvipa med ungar. Halsbandsflugsnapparen som brukar hålla till runt parkeringen behagade inte visa sig denna gång.

Efter ytterligare matintag körde vi upp tvärs över stora vägen till Alvaret en liten stund. Där kunde vi njuta av ännu fler st Pers nycklar i fin blom nu, några små krutbrännare samt sist men inte minst den underbara Adam och Eva.

Ca kl 17 startade vi färden hemåt, trötta men ändå ganska nöjde var vi åter i Hässleholm vid 20: tiden

/Johnny Nilsson

2015-05-12Skådarmorgon vid fågeltornet i Ballingstorp

13 personer samlades vid fågeltornet i Ballingstorp för att tillsammans skåda fågel. Glädjande var att 3 nya ansikte dök upp och som vi hoppas ska bli nya medlemmar i GBF. Efter 1 timmes skådning vid fågeltornet samlades vi för fika på innergården till en 1500-tals- gård, därefter fortsatte skådningen vid en anlagd våtmark i området.

Följande 46 fågelarter sågs eller hördes av deltagarna:
bofink, näktergal, rödstjärt, svarthätta, grågås, sävsångare, gök, rörsångare, tofsvipa, trana, fiskmås, brun kärrhök, ärtsångare, gräsand, kråka, fiskgjuse, havsörn, gråhäger, sävsparv, korp, glada, kaja, ladusvala, lövsångare, skata, sädesärla, talgoxe, steglits, hämpling, stare, vitkindad gås, gröngöling, gulsparv, trädgårdsångare, trädpiplärka, ormvråk, koltrast, grönsångare, knipa, kanadagås, backsvala, sånglärka, vigg, fisktärna, taltrast, nötväcka.

/Thord Persson

2015-05-10Fågelskådningens dag 2015-05-10

En mulen morgon med lite duggregn och dis, ca 8°C sol ingen blåst samlades ca 20 naturälskare i Hovdala, där Göingebygdens Biologiska Förening hade sin samlingsplats vid slottets parkering och genomförde Fågelskådningens dag.Två guidade vandringar gjordes under ledning av Johan Falk med 6 deltagare vid den första guidningen kl 7 och med 10 deltagare vid andra guidningen kl 9. Ebbe Bjärlestam visade, i anslutning till parkeringen, ett stort antal fågelholkar av skiftande modeller. Håkan Winqvist med medhjälpare svarade för visning av ringmärkning av fåglar på Hovdalaområdet. Under morgonen utfördes också av 8 fågelskådare under Thomas Johnssons ledning den 208:eandfågelräkningen i Finjasjön med omnejd.

/Lennart Mattsson

Observerade fågelarter kring parkeringsplatsen:
Fasan, gök, röd glada, ormvråk, storspov, sädesärla, gärdsmyg, näktergal, talgoxe, kaja, korp, stare, nötväcka, grönsångare, bofink, ringduva, steglits, sv. v flugsnappare, lövsångare och blåmes.

Observerade fågelarter vid guidade turen kl 7.00 – 8.45:
Stare, björktrast, sv.v flugsnappare, törnsångare, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, svarthätta, gärdsmyg, sädesärla, forsärla, bofink, rödhake, skata, fasan, gulsparv, lövsångare, ringduva, fiskmås, röd glada, ormvråk, grönsångare, taltrast, gök, näktergal, gransångare, knipa, nötväcka, tofsvipa, skrattmås, buskskvätta, trädpiplärka, ladusvala och steglits.

Observerade fågelarter vid guidade turen kl 9.00 – 10.30:
Stare, björktrast, sv. v flugsnappare, törnsångare, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, svarthätta, gärdsmyg, sädesärla, forsärla, bofink, rödhake, fasan, gulsparv, lövsångare, ringduva, röd glada, grönsångare, taltrast, n��ktergal, gransångare, tofsvipa, skrattmås, buskskvätta, trädpiplärka, sånglärka, ängspiplärka, ladusvala, grönfink, steglits, sävsparv, storspov och korp.

2015-04-27Möt våren i Magle våtmark

Den 27 april hade Gunhild Lindhe och Johnny Nilsson ordnat med en tipsrunda på Magle våtmark. Det deltog 32 naturintresserade denna något kyliga kväll med lätt blåst men med solsken.

Utmed vandringsstigarna kring dammarna hade placerats ut tretton frågeplanscher med tre alternativa svar på respektive skylt. Frågor var varierande och några var svåra. Det gällde att svara rätt eller gissa! Det var mycket bra arrangerat.

Den som hade lyckats med alla rätt var naturligtvis maestro själv, Arne Gustavsson, som tilldelades en fågelholk. Arne föreslog att holken skulle utlottas genom dragning bland de inlämnade svaren – vem tror Ni blev vinnare av fågelholken? Jo – undertecknad som bara klarade av 5 rätta svar på frågorna. Nu gäller att sätta upp holken och få hyresgäster så att jag kan rapportera in till GBF:s hemsida.

Mycket trevligt anordnad tipspromenad, en eloge till Gunhild och Johnny!

/Lennart Mattsson

Fråga Svar
1. Vad heter växten? Jordreva
2. Vad kan växten älgört användas till? Mot huvudvärk
3. Vem ruvar hos staren? Både könen
4. Vad kan man använda sommargyllen till? Knopparna kan ätas som broccoli
5. Vilket släkte tillhör grågåsen? Anser
6. Hur länge ruvar knölsvanen? 35 till 36 dygn
7. Blomman heter nagelört. Ett annat namn användes förr. Vilket? Rågblomma
8. Vilket lummerväxt är detta? Revlummer
9. Vilken falk ryttlar? Tornfalk
10. När invigdes Magle våtmark? 1995
11. Vad betyder Pelagisk? Till havsvidderna hörande
12. Vad betyder pull? Duvunge
13. Vilken kroppstemp. Har en fågel normalt? 8 till 43° C
/Gunhild Lindhe och Johnny Nilsson

2015-04-28Skådarmorgon vid Finjasjöns fågeltorn (se Bilder/GBF-aktiviteter)

Ett 20-tal damer och herrar infann sig på GBF:s 1:a skådarmorgon för säsongen vid Finjasjöns fågeltorn för att uppleva vad som kunde bjudas av fågelliv vid sjön. Efter 1 timmes skådning så var det tid för en fikastund för att sedan under Håkan Winqvists ledning göra en promenad i Alsumpskogen.

Följande fåglar sågs eller hördes (31) :
rörsångare, trana, grågås med ungar, sävsparv, lövsångare, backsvala, hussvala, ladusvala, havsörn, fiskgjuse, sothöna, knölsvan, gärdssmyg, mindre hackspett, taltrast, gransångare, gråhäger, kricka, vigg, gräsand, fisktärna, blåmes, talgoxe, skäggmes, ormvråk, skata, kaja, sädesärla, ringduva, svarthätta, bofink.

/Thord Persson

2015-02-08Exkursion till Hanöbukten (se Bilder/GBF-aktiviteter samt Fåglar)

Vid Linnéskolans parkering samlades kl 9 sjutton deltagare att följa med på exkursion att skåda örn. Under klarblå himmel med solsken och några minusgrader, men med en ganska hård vind drogs resan först till Naturum vid Kristianstads vattenrike att se kungsfiskare. Några fick se den färgglada fågeln flyga in i vassen.

Därefter gick resan till Tosteberga hamn (Bodarna) där ca 14 havsörnar kunde beskådas på ett ganska nära avstånd.

Färden fortsatte sedan till Landön, vid hamnen. Några havsörnar noterades långt ut, men kunde ses med hjälp av tubkikare. Medhavd fika intog under solsken och på en något vindstilla plats.

Färden gick sedan till Äspet vid Åhus. I strandkanten vid Helgeåns utlopp påträffades ett par av snösparv och ängspiplärka som flög i vassen.

/Lennart Mattsson

Några av de arter som noterades var:
Knölsvan, sångsvan, sädgås, grågås, kanadagås (bild), gräsand, vigg (bild), alfågel, knipa, salskrake, småskrake, storskrake, skäggdopping, storskarv, fasan, röd glada, havsörn (bild), ormvråk, fjällvråk, skrattmås, gråtrut, kungsfiskare, ängspiplärka, gransångare, skata, kaja, kråka, korp och snösparv (bild).

/Arne Gustavsson