Lördagen den 24 augusti (reservdag 25 augusti)

Bioblitz 2019
Läreda industriområde och Stoby våtmark.

Vad kan ett utpräglat industriområde innehålla
av växt- och djurarter?
Mer information ang.
Bioblitz dagtid och Bioblitz kvällstid
Anmälan senast 20 augusti.

Förfrågningar/anmälan: Thomas Johnsson,
070-331 61 26 -

Torsdagen den 29 augusti

Utemöte med floragruppen

Vi träffas kl 17:00 vid klubblokalen Spindeln för samåkning.
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0768 86 76 57

Lördagen den 7 september

Långexkursion till Falsterbohalvön

Vi träffas vid Linnéskolans P-plats kl 07:30 och far därefter med buss till Falsterbohalvön.
Dagen bjuder på fåglar, småkryp och flora.
Ta gärna med 2 x fika!
Avgift: 100 kr/person.

Frågor/anmälan till Lennart Björkquist - lbj5912@gmail.com eller sms till 070-332 31 29

OBS: än finns det platser kvar!

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 15 september
.  Bioblitz: 24 augusti
Anmälan senast 20/8 alt. 25 aug
.  Floragruppen: 15  augusti
.  Floravandring: ef
.  Fotogruppen: 9 september
.  Fågelskådarkväll: ef  
.  Fågelskådarmorgon: 17 september
.  Långexkursion 7 september
Än finns det platser kvar!
.  Naturvårdsarbete/slåtter 23  september
.  Småkryp:: 24 augusti
.  Styrelsemöte: 27 augusti
.  Temakväll: 18 september

ef = ej fastställd

 
Har ni sett den finfina hemsidan
som David P. håller på att fixa?

Här
får ni någon idé om hur den kommer att se ut
samt hur sidan har sett ut de senaste 9 åren.
Synpunkter? Idéer?
Kontakta någon av styrelsemedlemmerna
se Om GBF/kontakt
Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar
som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

Nytillkommet 2019-08-17
  • 2 tomtkryss, bl a härmsångare
Nytillkommet 2019-08-02
  • Har ni anmält er till långexkursionen den 7 september till Falsterbohalvön? Se Program.
Nytillkommet 2019-06-24
  • 11 tomtkryss, bl a strandskata
Nytillkommet 2019-07-08
  • 5 tomtkryss: skogsnäppa, hämpling, rörsångare, knölsvan och törnsångare
  • länk till August Thomassons hemsida (visas i ett nytt fönster)
Nytillkommet 2019-06-24
  • 6 tomtkryss
Nytillkommet 2019-06-15
  • 11 tomtkryss, bl a morkulla, tamduva, gök, tornseglare, ladusvala och trädgårdssångare
Nytillkommet 2019-05-24
  • 19 tomtkryss, bl a svartvit flugsnappare, lövsångare, storskarv, gröngöling, trädpiplärka, sädesärla, rödvingetrast, ärtsångare och gulsparv
Nytillkommet 2019-04-29
  • Yttrande ang. detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda) i Hässleholm

Hela programmet och mycket annat
finns även i:

Göingebiologen 2019:2

Ladda ner medlemstidningen: lågupplöst (0,75 MB) eller högupplöst (14 MB)De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF
med e-post kan meddela sin e-postadress till

Vi finns även på facebook där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.

GBF på facebook (offentlig grupp)

Klicka på bilden för att öppna facebooksidan - visas i ett nytt fönster.

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)GBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.