information ang. Den Biologiska Mångfaldens Dag

Lördagen den 25 maj

Exkursion till Ivön

Pål Axel och Lisbeth Olsson bjuder in
till den intressanta ön i Ivösjön.
Fåglar, flora och småkryp.

Vi träffas vid Linnéskolans P-plats kl 10:00.
Samåkning i egna bilar.
Vi räknar med hemkomst omkring kl 18.
Medtag matsäck!

Förfrågningar: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70

Tisdagen den 4 juni

Skådarmorgon: Finja fågeltorn
Vi träffas vid tornet kl 8 - 10:00

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 074 679 48 66
. Anders Larsson, 070 319 23 57

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 15 september
.  Den Biologiska
...........Mångfaldens Dag
22 maj
.  De Vilda Blommornas Dag 16 juni
.  Exkursion 25 maj
.  Floragruppen: 23 maj
.  Floravandring: 6 juni
.  Fotogruppen: ef   
.  Fågelexkursion: 8 juni
.  Fågelskådarkväll: ef  
.  Fågelskådarmorgon: 4 juni
.  Naturvårdsarbete/slåtter ef
.  Småkrypsgruppen: 25 maj
.  Studiebesök: ef
.  Styrelsemöte: 27 augusti

ef = ej fastställd

 

Styrelsemöten

Synpunkter? Idéer?
Kontakta någon av styrelsemedlemmerna
se Om GBF/kontakt

Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar
som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

Nytillkommet 2019-04-29
  • Yttrande ang. detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda) i Hässleholm
Nytillkommet 2019-04-27
  • 24 tomtkryss, bl a lövsångare, rödstjärt, björktrast, svarthätta, vitkindad gås och svartvit flugsnappare
Nytillkommet 2019-04-18
Nytillkommet 2019-04-08
  • 2 tomtkryss
Nytillkommet 2019-04-01
  • 13 tomtkryss, bl a gråtrut, båfink, gråhäger, fiskmås, järnsparv, trana och skrattmås
Nytillkommet 2019-03-24
  • 17 tomtkryss bl a grågås, björktrast, sidensvans, röd glada, stjärtmes, kråka och korp

Hela programmet och mycket annat finns även i våra senaste medlemstidning
Göingebiologen 2019-1

Ladda ner medlemstidningen: lågupplöst (1 MB) eller högupplöst (8 MB)

De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF
med e-post kan meddela sin e-postadress till

Vi finns även på facebook där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.

GBF på facebook (offentlig grupp)

Klicka på bilden för att öppna facebooksidan - visas i ett nytt fönster.

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)GBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.