Inventering spelande orrtuppar

En lämplig kväll i mars/april

Skådarkväll: Ugglor kl 19:00 - 22:00

Vi kallas via e-post/Facebook.
Fika och varma kläder rekommenderas.

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 072-579 48 66
. Anders Larsson, 070-319 23 57

Måndagen den 23 april

Möt våren vid Magle våtmark

Vi går en tipspromenad och tittar samtidigt på vilka fåglar och växter som kommit.
En holk utlottas.

Samling kl 18:00 vid P-platsen vid S. Kringelvägen.

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Söndagen den 6 maj

"Fågelskådningens Dag" vid Hovdala slott
En dag för hela familjen, ta med släkt och vänner.

Programmet består av flera bitar, välj ut det du tycker är intressant.
Samling vid stora parkeringen.
 • Guidad naturvandring ca 1½ tim kl 07.00 - 8.30 och kl 09:00 - 10:30
 • Fågelringmärkning på Hovdalafältet med Håkan Winqvist.

Förfrågningar: Tommy Nilsson, 072-388 51 50

 • Andfågelräkning kl 07.00 – 10.00 i Finjasjön med omnejd, den 220:e i GBF:s regi.

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 6 maj
.  Bildvisning/föreläsning:   ef 
.  Floragruppen: 26 april
.  Floravandring: 20 maj
.  (Digital)Fotogruppen: 7 maj
.  Fågelskådarkväll: 29 maj
.  Fågelskådarmorgon: 8 maj
.  Långexkursion: 2 juni
OBS: anmälan senast 30 april!
.  Naturjobb/slåtter ef
.  Småkrypsgruppen: 2 maj
.  Styrelsemöte: 3 maj
.  Vandringsgruppen: 25 april
.  Årets Bioblitz: 9 juni
alt. 10 juni

ef = ej fastställd

Programmet hittar du även i

Göingebiologen 2017-4


De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till

 
Nytillkommet 2018-04-18
 • 23 tomtkryss, bl a gräsand, fiskgjuse, havsörn, trana och sädesärla
 • Uppdatering av styrelsemedlemmarnas och övriga funktionärernas kontaktuppgifter
Nytillkommet 2018-03-27
 • Vårnytt! Se observationer
Nytillkommet 2018-03-26
 • 9 Tomtkryss, bl a gärdsmyg, mindre sångsvan, bläsgås, trana, gråtrut och fiskmås
 • Yttrande ang.
  • förslag till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad
  • detaljplan för del av Röinge 34:1, Pollenvägen i Hässleholm, Hässleholms kommun
 • Studier: resultatet av den senaste
  • andfågelräkningen (2018-03-18)
  • fladdermusinventeringen (2018-02-22)
 • Ádjungerande kassör - se Om GBF/kontakt
Nytillkommet 2018-03-12
Nytillkommet 2018-02-25
Äldre uppdateringar del 1
 • Rapporter 2017-06-
  • 13 Fågelskådarens Mötesplats
  • 15 Skådarkväll vid Åbuamossena
  • 15 Floravandring i Aggarp
  • 25 Slåtter på slåtterängen i Åraslövs mosse
  • 26 Exkursion till Rävninge blomsteräng
 • Studier
  • 2017-06 Backsvaleinventering
  • 2017-06-18 Orkidéinventering
Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

QR-kod

Vi finns även på
GBF på facebook
där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.
(visas i ett nytt fönster)

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)

© Thomas JohnssonGBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.