Söndagen den 12 augusti

Trollsländeexkursion vid Magle våtmark

Linda Birkedal leder dagens exkursion.
Vi hoppas på 10-15 olika arter!

Samling vid Magle våtmarks parkering
(S.Kringelvägen)
kl 10:00

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Tisdagen den 14 augusti

Skådarmorgon Adinal & Lunkeskog
Samling kl 08:00 vid Adinal

Förfrågningar:
Håkan Winqvist, 074-679 48 66

Torsdagen den 16 augusti

Utemöte med floragruppen

Vi träffas kl 17:00 vid klubblokalen Spindeln.
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 16 september
.  Bildvisning/föreläsning: ef 
.  Floragruppen: 16 augusti
.  Floravandring:   ef
.  Fotogruppen: 17 september
.  Fågelskådarkväll: ef
.  Fågelskådarmorgon: 14 augusti
.  Fågelexkursion 1 september
.  Naturvårdsarbete/slåtter 24 september
.  Småkrypsgruppen: 22 augusti
.  Styrelsemöte: 23 augusti
.  Vandringsgruppen: 23 augusti

ef = ej fastställd

Programmet hittar du även i
Göingebiologen 2018-2 (Klicka på bilden för att få fram tidningen)


De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till

 
Nytillkommet 2018-08-11
Nytillkommet 2018-07-05
 • 47 tomtkryss, bl a strandskata, sjöorre, fjällvråk, skogsduva, spillkråka, hussvala, gräsand och gråhäger
 • Jorduggla eller hornuggla? Se observationer
Nytillkommet 2018-05-15
 • 31 tomtkryss bl a svartvit flugsnappare, morkulla, svarthätta, knipa, taltrast, gransångare, ärtsångare, ladusvala, törnsångare, näktergal och gök
Nytillkommet 2018-04-24
 • 3 tomtkryss, bl a lövsångare och rödstjärt
 • Uppdatering/komplettering av aktiviteter - se program
Nytillkommet 2018-04-18
 • 23 tomtkryss, bl a gräsand, fiskgjuse, havsörn, trana och sädesärla
 • Uppdatering av styrelsemedlemmarnas och övriga funktionärernas kontaktuppgifter
 • Aktiviteterna som finns i vår senaste medlemstidning hittar du på denna kartan
  (Visas i ett nytt fönster. Kartan finns även under Program)
Nytillkommet 2018-03-27
 • Vårnytt! Se observationer
Nytillkommet 2018-03-26
 • 9 Tomtkryss, bl a gärdsmyg, mindre sångsvan, bläsgås, trana, gråtrut och fiskmås
 • Yttrande ang.
  • förslag till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad
  • detaljplan för del av Röinge 34:1, Pollenvägen i Hässleholm, Hässleholms kommun
 • Studier: resultatet av den senaste
  • andfågelräkningen (2018-03-18)
  • fladdermusinventeringen (2018-02-22)
 • Ádjungerande kassör - se Om GBF/kontakt
Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

QR-kod

Vi finns även på
GBF på facebook
där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.
(visas i ett nytt fönster)

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)GBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.