Söndagen den 15 september

Andfågelräkning i Finjasjön,
Magle och Stoby våtmarker

Vi träffas i klubblokalen Spindeln kl 09:00
och håller på till strax före kl 12.

Det blir vår 225:e räkning i sjön sedan starten 1969.

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070 331 61 26

Tisdagen den 17 september

Skådarmorgon till ”Slingra dig”
Vi träffas vid fågelplattformen
mellan kl 08 och 10:00.

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 074 679 48 66
. Anders Larsson, 070 319 23 57

Onsdagen den 18 september kl 18:30

Temakväll "Vägkanternas fauna och flora"
med Pål Axel Olsson i klubblokalen Spindeln!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0768 86 76 57

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 15 september
.  Floragruppen: 26 september
.  Fotogruppen: 7 oktober
.  Fågelskådarkväll: ef  
.  Fågelskådarmorgon: 17 september
.  Naturvårdsarbete/slåtter 23  september
.  Småkryp: 21 september
.  Styrelsemöte: 1 oktober
.  Temakväll: 18 september

ef = ej fastställd

Bli medlem du med!
Ordinarie medlem 100 kr,
familje-/ungdomsmedlem 20 kr

Mer information finns under Om GBF
 

Har ni sett den finfina hemsidan
som David P. håller på att fixa?

bild på den nya hemsidan (David P.)

> > > > > Här < < < < <
får ni någon idé om hur den kommer att se ut
samt hur sidan har sett ut de senaste 9 åren.

Synpunkter? Idéer?
Kontakta någon av styrelsemedlemmerna
se Om GBF/kontakt
Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar
som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

Nytillkommet 2019-09-02
  • 9 tomtkryss, bl a näktergal och grå flugsnappare
Nytillkommet 2019-08-17
  • 2 tomtkryss, bl a härmsångare
Nytillkommet 2019-08-02
  • Har ni anmält er till långexkursionen den 7 september till Falsterbohalvön? Se Program.
Nytillkommet 2019-06-24
  • 11 tomtkryss, bl a strandskata

Hela programmet och mycket annat
finns även i:

Göingebiologen 2019:2

Ladda ner medlemstidningen: lågupplöst (0,75 MB) eller högupplöst (14 MB)De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF
med e-post kan meddela sin e-postadress till

Vi finns även på facebook där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.

GBF på facebook (offentlig grupp)

Klicka på bilden för att öppna facebooksidan - visas i ett nytt fönster.

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)GBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.