Måndagen den 18 september

DigitalFOTOgruppen
kl 18:30 i klubblokalen Spindeln
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Onsdagen den 27 september kl 18-21

Småkryp vid Vinslövs blomsteräng

Vi kollar upp det som ses.
Se ”Naturguiden”.
Medtag fika!

Förfrågningar: Pål Axel Olsson, 070-351 23 70 /

Söndagen den 1 oktober

Skördefest på Hovdala slott
GBF deltar med en svamputställning

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: ef   
.  Bildvisning/föreläsning: ef
.  Floragruppen: ef   
.  Floravandring: ef  
.  (Digital)Fotogruppen: 18 september
.  Fågelexkursion: ef  
.  Fågelskådare/mötesplats ef
.  Fågelskådarkväll: ef  
.  Fågelskådarmorgon: ef
.  Slåtter: ef
.  Småkrypsgruppen: 27 september
.  Styrelsemöte: 28 september
.  Temakväll: ef
.  Vandringsgruppen: ef
.  Årsmöte: ef

ef = ej fastställt

Programmet hittar du även i

Göingebiologen 2017-2


De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till

 
Nytillkommet 2017-09-15
 • 4 tomtkryss, bl a strandskata
Notis 2017-08-24

Som ni säkert har märkt, är det länge sedan något nytt kom till. Det är ingen brist på material, utan jag har helt enkelt tagit ledigt.
För tillfället har jag dock knappast möjlighet att fixa störra uppdateringar men fortsätt gärna att skicka allt möjligt, så tar jag hand om det så snart jag får möjlighet till det.
Hälsningar,
HildeQ

Nytillkommet 2017-06-13
 • skogens guld - se observationer
 • 2017-06-15 kl 16 går floragruppen i Bioblitzens spår
 • OBS: floragruppen träffas inte torsdagen den 22 juni, utan onsdagen den 21 juni
 • skådarmorgen 2017-06-31:
  • 2 bilder - se bilder/GBF-aktiviteter
Nytillkommet 2017-06-08
 • 8 tomtkryss
 • 2017-06-05 Naturnatten vid Mölleröds gård:
  • rapport
  • 4 bilder - se bilder/GBF-aktiviteter
 • 2017-06-04 Vandring runt Finjasjön:
  • rapport
  • 5 bilder - se bilder/GBF-aktiviteter
 • 2016-06-03 överklagan av Länsstyrelsens beslut - se yttrande
Nytillkommet 2017-06-03
 • 19 tomtkryss, bl a  hussvala, ladusvala, grönsångare, lövsångare, trädgårdssångare, törnsångare och fiskgjuse
 • vem är Ann-Christin Påhlson?
 • medlemstidningen Göingebiologen 2017-2
 • 2017-05-20 långexkursion till Halland:
  • rapport
  • 9 bilder - se bilder/GBF-aktiviteter
 • 2017-05-12 kabbeleka i strövområdet Linnéängarna:
  • bilder flora & svampar
 • 2017-05-10 skådarmorgon vid Galgbacken:
  • rapport
  • 1 bilder - se bilder/fåglar
 • 2017-05-07 träff strandområdet vid Finjasjöpark:
  • rapport
 • 2017-05-07 andfågelräkning:
  • rapport
 • 2017-05-04 vandring i Ubbarp:
  • 6 bilder - se bilder/GBF-aktiviteter
 • 2017-04-27 yttrande ang. förslag till naturreservat Mellby - DONE
 • 2017-04-25 premiär för Skådarkvällen:
  • rapport
Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

Vi finns även på

där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.
(visas i ett nytt fönster)

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)

© Thomas JohnssonGBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Föreningen

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.