En lämplig kväll i mars/april

Skådarkväll: Ugglor kl 19:00 - 22:00

Vi kallas via e-post/Facebook.
Fika och varma kläder rekommenderas.

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 072-579 48 66
. Anders Larsson, 070-319 23 57

Måndagen den 26 mars

DigitalFOTOgruppen
kl 18:30 i klubblokalen Spindeln
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Torsdagen den 27 mars

Fågelgruppen träffas kl 18:30
i klubblokalen Spindeln
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Håkan Winqvist, 072-579 48 66

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 6 maj
.  Bildvisning/föreläsning: 28 mars
.  Floragruppen: 29 mars
.  Floravandring: ef  
.  (Digital)Fotogruppen: 26 mars
.  Fågelgruppen: 27 mars
.  Fågelexkursion: ef
.  Naturjobb/slåtter ef  
.  Småkrypsgruppen: ef  
.  Temakväll: 4 april
.  Vandringsgruppen: ef

ef = ej fastställd

Programmet hittar du även i

Göingebiologen 2017-4


De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till

 
Nytillkommet 2018-03-12
Nytillkommet 2018-02-25
Äldre uppdateringar del 1
 • Rapporter 2017-06-
  • 13 Fågelskådarens Mötesplats
  • 15 Skådarkväll vid Åbuamossena
  • 15 Floravandring i Aggarp
  • 25 Slåtter på slåtterängen i Åraslövs mosse
  • 26 Exkursion till Rävninge blomsteräng
 • Studier
  • 2017-06 Backsvaleinventering
  • 2017-06-18 Orkidéinventering
Nytillkommet 2018-02-24
 • 16 tomtkryss, varav sångsvan, grågås, turkduva, stjärtmes, bergfink och sparvhök
Nytillkommet 2018-02-12
 • Tranor! Se observationer
 • tomtkryss 2018
Nytillkommet 2017-12-22
Nytillkommet 2017-11-23
 • 1 tomtkryss
Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

Vi finns även på

där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.
(visas i ett nytt fönster)

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)

© Thomas JohnssonGBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.