Torsdagen den 24 maj

Med floragruppen till Hamilton Hill

Vi träffas kl 17:00 vid klubblokalen Spindeln.
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Tisdagen den 29 maj

Skådarkväll, Hörlinge ängar
Vi träffas vid fågeltornet
norr om ängarna kl 18:30.

Förfrågningar:
. Håkan Winqvist, 074-679 48 66
. Anders Larsson, 070-319 23 57

Onsdagen den 30 maj

Med småkrypsgruppen till
Mölleröds Kungsgård kl 18:00

Förfrågningar: Pål Axel Olsson
070-351 23 70 /

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: ef
.  Bildvisning/föreläsning:   ef 
.  Bioblitz: 9 juni
alt. 10 juni
OBS: anmälan senast 3 juni!
.  Floragruppen: 24 maj
.  Floravandring: 7 juni
.  (Digital)Fotogruppen: 17 september
.  Fågelskådarkväll: 29 maj
.  Fågelskådarmorgon:   ef
.  Långexkursion: 2 juni
OBS: anmälan senast 30 april!
.  Naturjobb/slåtter ef
.  Småkrypsgruppen: 30  maj
.  Styrelsemöte: 23 augusti
.  Vandringsgruppen: 4 juni

ef = ej fastställd

Programmet hittar du även i

Göingebiologen 2018-1

Kartan med alla aktiviteter finns här
(öppnas i ett nytt fönster)


De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till

 
följ livet i fågelholken

(Länkar till kommunens hemsida och
öppnas i ett nytt fönster)

Nytillkommet 2018-05-15
 • 31 tomtkryss bl a svartvit flugsnappare, morkulla, svarthätta, knipa, taltrast, gransångare, ärtsångare, ladusvala, törnsångare, näktergal och gök
Nytillkommet 2018-04-24
 • 3 tomtkryss, bl a lövsångare och rödstjärt
 • Uppdatering/komplettering av aktiviteter - se program
Nytillkommet 2018-04-18
 • 23 tomtkryss, bl a gräsand, fiskgjuse, havsörn, trana och sädesärla
 • Uppdatering av styrelsemedlemmarnas och övriga funktionärernas kontaktuppgifter
 • Aktiviteterna som finns i vår senaste medlemstidning hittar du på denna kartan
  (Visas i ett nytt fönster. Kartan finns även under Program)
Nytillkommet 2018-03-27
 • Vårnytt! Se observationer
Nytillkommet 2018-03-26
 • 9 Tomtkryss, bl a gärdsmyg, mindre sångsvan, bläsgås, trana, gråtrut och fiskmås
 • Yttrande ang.
  • förslag till fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad
  • detaljplan för del av Röinge 34:1, Pollenvägen i Hässleholm, Hässleholms kommun
 • Studier: resultatet av den senaste
  • andfågelräkningen (2018-03-18)
  • fladdermusinventeringen (2018-02-22)
 • Ádjungerande kassör - se Om GBF/kontakt
Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

QR-kod

Vi finns även på
GBF på facebook
där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.
(visas i ett nytt fönster)

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)

© Thomas JohnssonGBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.