Torsdagen den 28 mars

Floragruppen träffas ej i Spindeln, utan vi väljer att se bildvisningen på Mötesplats Ljungdala.
Se nästa punkt

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0768 86 76 57

Torsdagen den 28 mars

Arktis fantastiska natur

Felix Heintzenberg/Naturfotograferna
berättar och visar bilder.
Samarrangemang med Mötesplats Ljungdala.

Mötesplats Ljungdala, kl 18:30.
Inträde inkl. fika: 60 kr

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Tisdagen den 2 april - OBS: ändrat dag/datum!

DigitalFOTOgruppen
kl 18:30 i klubblokalen Spindeln
Öppet för alla medlemmar

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070 331 61 26

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 5 maj
.  Floragruppen: 11 april
.  Fotogruppen: 2 april
.  Möt våren: 22 april
.  Naturvårdsarbete/slåtter ef
.  Samarrangemang med
Mötesplats Ljungdala:
28 mars
.  Småkrypsgruppen: ef
.  Styrelsemöte: 7 maj
.  Temakväll: 17 april

ef = ej fastställd

 

Styrelsemöten

Synpunkter? Idéer?
Kontakta någon av styrelsemedlemmerna
se Om GBF/kontakt

Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar
som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

Nytillkommet 2019-03-24
  • 17 tomtkryss bl a grågås, björktrast, sidensvans, röd glada, stjärtmes, kråka och korp
Nytillkommet 2019-03-01
Nytillkommet 2019-02-21
  • 14 tomtkryss, bl a gärdsmyg, stenknäck, turkduva, sångsvan, bergfink, steglits, grågås, grönsiska, gråsiska och kanadagås.
Nytillkommet 2019-02-17
  • 11 tomtkryss, bl a ormvråk, entita, svartmes, nötskrika och sparvhök
Nytillkommet 2019-02-02
  • 21 tomtkryss; årets första!
Nytillkommet 2018-12-27
  • 6 tomtkryss
Nytillkommet 2018-12-07
  • 3 tomtkryss
Nytillkommet 2018-11-26
  • Vem är Ingmar Kristiansson? Och vem är Mats Söderberg?
    se Föreningen/kontakt
  • 19 tomtkryss

Programmet hittar du även i medlemstidningen
Göingebiologen 2018-4 lågupplöst (0,6 MB)*   -   höguplöst (5 MB)*


De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF
med e-post kan meddela sin e-postadress till

Vi finns även på facebook där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.

Klicka på bilden för att öppna facebooksidan - visas i ett nytt fönster.

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)GBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.