Torsdagen den 13 september

Utemöte med floragruppen

Vi träffas kl 17:00 vid klubblokalen Spindeln.
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0451-122 54

Söndagen den 16 september

Andfågelräkning i Finjasjön, Magle och Stoby våtmarker

Vi samlas kl 09:00 vid föreningslokalen
”Spindeln” (vid Österåsgatan 11)

Efter räkningen bjuder GBF på tårta eftersom
vi nu hållit på i 50 år med våra räkningar!

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Måndagen den 17 september

DigitalFOTOgruppen

Kl 18:30 i klubblokalen Spindeln
Öppet för alla medlemmar!

Förfrågningar: Thomas Johnsson, 070-331 61 26

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 16 september
.  Bildvisning/föreläsning: 2 oktober
.  Floragruppen: 13 september
.  Floravandring: ef
.  Fotogruppen: 17 september
.  Fågelgruppen: 18 september
.  Fågelexkursion: ef
.  Naturvårdsarbete/slåtter 24 september
.  Småkrypsgruppen: ef
.  Styrelsemöte: 27 september
.  Temakväll: 10 oktober
.  Vandringsgruppen: 14 oktober

ef = ej fastställd

Programmet hittar du även i
Göingebiologen 2018-2 (Klicka på bilden för att få fram tidningen)


De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till

Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

 
Nytillkommet 2018-08-29
Hög tid att ta mig kragen. Jag börjar med 12 rapporter. /Hilde    
 • 2018-08-22 Med småkrypsgruppen till Ubbalt, Vittsjö
 • 2018-08-14 Skådarmorgon vid våtmarkerna Adinal & Lunkeskog
 • 2018-08-12 Trollsländeexkursion till Magle våtmark
 • 2018-06-24 Slåtter på slåtterängen vid Åraslövs mosse
 • 2018-06-17 Vilda Blommornas Dag
 • 2018-06-10 Bioblitz
 • 2018-06-07 Floravandring i Vannaröds Ängskrona
 • 2018-06-02 Långexkursion till Österlen
 • 2018-05-20 Floravandring vid Vedhygge
 • 2018-05-31 Med småkrypsgruppen till Mölleröds kungsgård
 • 2018-04-27 Bränning av kanadesiskt gullris
 • 2018-04-23 Möt våren med tipsrunda på Magle våtmark
Nytillkommet 2018-08-28
 • 11 tomtkryss, bl a vit stork, brun kärrhök, lärkfalk, svart rödstjärt och härmsångare
Nytillkommet 2018-08-11
Nytillkommet 2018-07-05
 • 47 tomtkryss, bl a strandskata, sjöorre, fjällvråk, skogsduva, spillkråka, hussvala, gräsand och gråhäger
 • Jorduggla eller hornuggla? Se observationer
Nytillkommet 2018-05-15
 • 31 tomtkryss bl a svartvit flugsnappare, morkulla, svarthätta, knipa, taltrast, gransångare, ärtsångare, ladusvala, törnsångare, näktergal och gök
Nytillkommet 2018-04-24
 • 3 tomtkryss, bl a lövsångare och rödstjärt
 • Uppdatering/komplettering av aktiviteter - se program
QR-kod

Vi finns även på
GBF på facebook
där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.
(visas i ett nytt fönster)

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)GBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.