Måndagen den 21 januari

Everglades - natur i Florida

Spännande besök i en djur- och fågelrik nationalpark,
ledsagad av Christer Neideman, Kristianstad

Läredaskolans aula, Hässleholm kl 19:00

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 076-886 76 57

Torsdagen den 24 januari

Temakväll "Reningsverket & Finjasjön"
med Liselotte Stålhandske, VD för Hässleholms Vatten.
Kl.18:00 i klubblokalen Spindeln

Observera datum och tid!

Förfrågningar: Johnny Nilsson, 0768 86 76 57

Nästa träff/aktivitet
.  Andfågelräkning: 17 mars
.  Bildvisning/föreläsning: 21 januari
.  Floragruppen: 31 januari
.  Fotogruppen: 28 januari
.  Fågelgruppen: 12 februari
.  Fågelexkursion: 3 februari
.  Möt våren: 22 april
.  Naturvårdsarbete/slåtter ef
.  Samarrangemang med
Mötesplats Ljungdala:
28 mars
.  Småkrypsgruppen: ef
.  Styrelsemöte: 31 januari
.  Temakväll: 24 januari
.  Årsmöte: 26 februari

ef = ej fastställd

Programmet hittar du även i medlemstidningen
GöingeBiologen 2018-4 Göingebiologen 2018-4 lågupplöst (0,6 MB)   -   höguplöst (5 MB)


De medlemmar som önskar få medlemstidningen och/eller diverse information från GBF med e-post kan meddela sin e-postadress till

  Vi behöver hjälp med att utveckla och underhålla vår hemsida www.gbfnatur.se.  Kan du inte arbeta med html-kod går 
	det lika bra - vi byter till ny hemsida! Frågor - Hör av dig till Hilde Stadler, 070-110 24 16

Styrelsemöten

Synpunkter? Idéer?
Kontakta någon av styrelsemedlemmerna
se Om GBF/kontakt

Har du upptäckt något du undrar över?

GBF har många kunniga medlemmar som gärna svarar på dina naturfrågor!

Se Observationer/Frågor!

Nytillkommet 2018-12-27
  • 6 tomtkryss
Nytillkommet 2018-12-07
  • 3 tomtkryss
Nytillkommet 2018-11-26
  • Vem är Ingmar Kristiansson? Och vem är Mats Söderberg?
    se Föreningen/kontakt
  • 19 tomtkryss
QR-kod

Vi finns även på
GBF på facebook
där du själv kan lägga upp dina frågor, observationer, bilder, mm.
(visas i ett nytt fönster)

* kräver en (gratis) PDF-läsare såsom Acrobat Reader (resurskrävande) eller Sumatra PDF-viewer (liten & snabb)GBF har som mål att "främja studiet och skyddet av djur- och växtvärlden i Göinge och för övrigt odla intresset för biologiska frågor"

Föreningen grundades 1949, är helt och hållet ideell och har nästan 1000 medlemmar. GBF är ansluten till Naturskyddsföreningen i Skåne, som i sin tur är ett länsförbund inom Naturskyddsföreningen

Läs vidare under rubriken Om GBF

glidflygande glada sett underifrån


Gladan kom att bli föreningens symbol då den var den första rovfågeln som sågs på föreningens allra första exkursion, på Hovdalafälten strax söder om Hässleholm.


3 blommande guldplister
[foto: Arne Gustavsson]

Gulplister antogs som symbol senare.
På Linnés resa i Skåne 1749 var gulplistern ny art för honom som han "upptäckte" här i Göinge.