ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Magle och Stoby våtmarker          
2010-05-09                          
Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM, e-post: thomas.johnsson@studieframjandet.se          
0451-809 81 (b), 140 91 (a), 070-331 61 26 (m)                    
                         
Väder: Kyligt väder; Mulet, vindstilla, lätt regn tidvis, kyligt (6-7 plusgrader)               
Vi var idag elva personer som i kyligt väder räknade sjöfåglar i både Finjasjön och i Magle och Stoby          
våtmarker - och denna gång inom ramen för "Fågelskådningens Dag".                
                         
  Finjasjön, delområde       Magle Stoby Total-          
Fågelart I II III IV Summa våtm våtm summa          
Skäggdopping 27 15 2 15 59     59          
Gråhakedopp.           2   2          
Sångsvan       2 2 1 1 4          
Knölsvan 4 1 1 4 10 23   33          
Grågås 20 15   17 52 44   96          
Kanadagås           3   3          
Gravand           1   1          
Gräsand 13 9 1 17 40 21   61          
Kricka       4 4 2 1 7          
Vigg 5 11 2 19 37 1 4 42          
Knipa 52 40 9 31 132 21 7 160          
Sothöna 12 8 5 8 33 10 2 45          
Rörhöna             1 1          
Summa 133 99 20 117 369 129 16 514          
Inventerare: B Severson K o T  T Johnsson L Björkqvist   O Tryggeson Å Lönn            
(11 personer)   Persson C Bjerborn J Nilsson   L Jönsson              
  L Andersson                      
IMG_9607_redigerad-1.jpg
                         
 
Kniporna var talrikare än på länge - och förekom med hela 160 individer!        Foto: Thomas Johnsson          
Övriga observationer                      
                           
Finjasjön   Näktergal, gök, drillsnäppa, glada, fisktärna, svartsnäppa (9),brushane (4), rödbena (2),          
  rördrom (2), brun kärrhök, fjällpipare (5), ängshök (1) och stenskvätta (3), skrattmåsbon (10 st)          
Magle våtmarker   Skrattmåsbon: 27 st, grönbena (12), drillsnäppa (12), skogssnäppa (1)            
                         
Stoby våtmarker Skrattmåsbon: 13 st   Nästa andfågelräkning: 2010-09-12          
                         
                         
                         
                         
                         

Andfågelräkning.

Fyra gånger per år räknas antalet andfåglar av olika arter i Finjasjön samt Magle- och Stoby  våtmarker.

                   Arbetet med räkningen utförs av en liten grupp GBF,are under ledning av Thomas Johnsson, som också                     
                   svarar för sammanställningarna       
                   av resultaten.

                   Nedan redovisas av den senaste räkningen

                   
ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön och Magle och Stoby våtmarker 2010-03-14
Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM     187:e räkningen
0451-809 81 (b), 140 91 (a), 070-331 61 26 (m)         kl 09.00 - 11.00
                   
Väder: Räkningen började med ett ymnigt snöfall och någon halv grad under noll och
slutade med solsken och dagsmeja och några plusgrader. Fortfarande mycket snö och is kvar i markerna.
Vi var idag 10 personer som räknade andfåglar i Finjasjöns till- och frånrinnande vattendrag samt i 
Magle- och Stoby våtmarker. 1-2 dm snö på fälten och de stillastående vattendragen helt frusna!
IMG_9578_redigerad-1.jpg
   Dagen började med ett ymnigt snöfall som drog in från NNV        
                   
  Finjasjöns vattensystem, delområde   Hörlinge Stoby Magle  
Fågelart I II III IV Summa Almaån våtm våtm Totalsumma
Häger   4     4       4
Storskarv               2 2
Sångsvan   31     31 3   6 40
Knölsvan   3     3     5 8
Grågås           56   22 78
Kanadagås               4 4
Gräsand   477     110 82 46 360 598
Kricka             4   4
Vigg               5 5
Knipa   1     1 7 2 4 14
Storskrake   19     19 2   1 22
Salskrake           1   3 4
Sothöna               6 6
                   
Summa   535     168 151 52 418 789
    1/              
10 inventerare:   T o K Persson     B Seversson Å Lönn O Tryggeson
    A Larsson       T Johnsson L Jönsson J Nilsson  
    BG Andersson            
1/ Avser Hovdala- och Tormestorpsån med mynningsvakar jämte Vena kärr (260 ex) och Hem-  
bygdsparken (157 ex minus parkens egna [50 ex] är 107 ex)        
                   
        Nästa räkning genomförs söndagen den 9 maj! Då hoppas vi att snön och isen hunnit smälta!!
             

 

 

 

 

ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Stoby och Magle våtmarker 2010-01-17
Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM     Sid 1 (2)
0451-809 81 (b), 140 91 (a), 070-331 61 26 (m)        
                   
Väder: Mulet och lätt disigt, mycket hård vind från SO och en temperatur kring en minusgrad C.
Alla sjöar och dammar var i stort tillfrusna till följd av en längre period med mycket kallt
väder.                 
Vissa nätter har temperaturen gått ner mot 15-20 minusgrader! Ca 1 dm snö på marken.
                 
  Finjasjön, delområde       Hörlinge-  
Fågelart I II III IV Summa Magle våtm Stoby våtm Almaån Totsumma
Häger   7      7 1 0 0 8
Sångsvan    0     0 2 0 4 6
Gräsand   576     576 316 51 215 1158
Kricka   0     0 1 2 0 3
Sothöna   0     0 11 0 0 11
Summa 0 583 0 0 583 331 53 219 1186
  1/              
Observatörer   K Persson     Björn Severson Åke Lönn A Gustavsson  
(11 personer)   T Persson     L Jönsson H Christensson T Johnsson  
  L Björkqvist (Almaåns upprinning) Ulrika Lindblad (lite isfritt vatten)    
  Johnny Nilsson (Vena kärr) (isfritt i f f a A-dammen)    
Specifikation av…                
Hörlingeån Gräsand: 4 ex allt som allt!          
T Johnsson Summa: 4 ex               
Almaån Gräsand: 211 ex och sångsvan 4 ex        
A Gustavsson Summa: 215 ex            
T Johnsson                  
                 
1/ Sjön tillfrusen; Avser Tormestorps- och Hovdalaån (55 ex), uppgifter från Vena kärr (Gräsand: 425 (!) 
ex) och Hembygdsparken (Gräsand: 146 ex minus 50 ex [parkens egna änder] är lika med 96 ex)  
                 
Vena kärr.jpg

 

  Vena kärr hade idag rekordmånga gräsänder - 425 exemplar   Foto: Johnny Nilsson
Sångsvanar i Hässleholmstrakten           Sid 1 (2)
                 
Vi letade idag också efter sångsvanar - och då huvudsakligen på de fält där vi vanligtvis hittar dem vintertid.
Vi fann dock inga vid vare sig Kvistalånga - Grantinge - Fjärlöv, vid fälten kring Hörlingegården (N Finja) eller
på fälten runt Finjasjön. Under själva andfågelräkningen fann vi totalt 6 individer.    
                 
Sångsvan i Magle.jpg

 

   Sångsvan i öppet vatten nedanför "observationsplattformen" i Magle våtmarker    
                   
Den stränga vintern resulterade i ett ganska magert räkningsresultat - även om gräsänderna var relativt talrika - 
och den hårda vinden försvårade räkningen något! Vid Magle våtmark saknade vi idag både storskarv och smådop-
ping - arter som funnits där för någon dag sedan! I övrigt sågs steglits (2 ex), glador och stjärtmes (7 ex)  

 

ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Magle och Stoby våtmarker
2008-09-13                
Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM, e-post: thomas.johnsson@studieframjandet.se
0451-809 81 (b), 140 91 (a), 070-331 61 26 (m)          
               
Väder: Mestadels mulet, stundtals lätt regn, måttlig vind från öster, ca 11-13 grader C
Vi var 10 personer som samlades vid klubblokalen "Spindeln" klockan 09.00 för att därefter ge oss
av på dagens andfågelräkning. Efter räkningen - den 40:onde i september -  firades med kaffe och tårta
               
  Finjasjön, delområde       Magle Stoby Total-
Fågelart I II III IV Summa våtm våtm summa
Rördrom       1 1     1
Skäggdopping 20 21 4 80 125     125
Gråhakedopp.         0 2   2
Smådopping       6 6 16   22
Storskarv 44 19     63 5   68
Häger 1 12   2 15 4   19
Sångsvan       33 33   5 38
Knölsvan   5   8 13     13
Grågås       370 370     370
Kanadagås         0     0
Gravand         0     0
Gräsand 46 82 33 362 523 113 26 662
Snatterand        1 1 1   2
Bläsand       75 75 3   78
Skedand       12 12     12
Kricka   12   240 252 23 13 288
Vigg   28   225 253     253
Knipa   2   20 22   3 25
Brunand   4   55 59     59
Stjärtand        14 14     14
Sothöna 11 39   46 96 31 6 133
Rörhöna         0 1 1 2
Summa 122 224 37 1550 1933 199 54 2186
Inventerare: B Severson K o T  Arne L Jönsson   L Björkqvist Åke Lönn  
ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön samt Magle och Stoby våtmarker
2008-09-13                
Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM, e-post: thomas.johnsson@studieframjandet.se
0451-809 81 (b), 140 91 (a), 070-331 61 26 (m)          
               
Väder: Mestadels mulet, stundtals lätt regn, måttlig vind från öster, ca 11-13 grader C
Vi var 10 personer som samlades vid klubblokalen "Spindeln" klockan 09.00 för att därefter ge oss
av på dagens andfågelräkning. Efter räkningen - den 40:onde i september -  firades med kaffe och tårta
               
  Finjasjön, delområde       Magle Stoby Total-
Fågelart I II III IV Summa våtm våtm summa
Rördrom       1 1     1
Skäggdopping 20 21 4 80 125     125
Gråhakedopp.         0 2   2
Smådopping       6 6 16   22
Storskarv 44 19     63 5   68
Häger 1 12   2 15 4   19
Sångsvan       33 33   5 38
Knölsvan   5   8 13     13
Grågås       370 370     370
Kanadagås         0     0
Gravand         0     0
Gräsand 46 82 33 362 523 113 26 662
 

Slutsatser:

Betydligt fler fåglar i Finjasjön än vid de tre föregående årens septemberräkningar (då det bara var 465

(2006), 330 (2007) resp 707 (2008) individer totalt)! Mer än dubbelt så många som i fjor!

De flesta individerna - huvudsakligen svanar, gäss och tippänder - var samlade vid de grunda stränderna

utanför Mjölkalångaskogen.

I Magle våtmarker noterar vi med glädje de 16 rastande smådoppingarna, inga par lär ha häckat i år!

Överraskande mycket fåglar i Stoby våtmarker!

Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM, e-post: thomas.johnsson@studieframjandet.se

 

.

                     
ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön och Magle och Stoby våtmarker 2009-03-15    
Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM   183:e räkningen    
0451-809 81 (b), 140 91 (a), 070-331 61 26 (m)     kl 09.00 - 11.30    
                     
Väder: Ett stilla vårregn under hela natten, senare upphåll, mulet, svag vind och ca 5 grader C    
Vi var idag 11 personer som i nyblivet vårväder räknade andfåglar i Finjasjön, Magle- och Stoby våtmarker.    
Isen har legat under några månader på Finjasjön men gick upp för en dryg vecka sedan!      
                     

 

ANDFÅGELRÄKNING i Finjasjön och Magle och Stoby våtmarker 2009-03-15

Ref: Thomas Johnsson, Solbrinken 7, 281 41 HÄSSLEHOLM

183:e räkningen

0451-809 81 (b), 140 91 (a), 070-331 61 26 (m)

kl 09.00 - 11.30

Väder:

Ett stilla vårregn under hela natten, senare upphåll, mulet, svag vind och ca 5 grader C

Vi var idag 11 personer som i nyblivet vårväder räknade andfåglar i Finjasjön, Magle- och Stoby våtmarker.

Isen har legat under några månader på Finjasjön men gick upp för en dryg vecka sedan!

Finjasjöns vattensystem, delområde

Fågelart

I

II

III

IV

Summa

Stoby vm

Magle vm

Totalsumma

Skäggdopping

4

10

4

10

28

28

Gråhakedopp.

0

0

Smådopping

0

0

Storskarv

29

6

1

42

78

4

82

Häger

1

7

2

10

1

11

Sångsvan

15

8

7

20

50

2

52

Knölsvan

2

2

2

8

14

8

22

Grågås

6

11

43

60

21

81

Kanadagås

12

12

5

17

Gravand

0

2

2

Gräsand

71

47

25

130

273

42

77

392

Kricka

2

8

10

14

24

Snatterand

0

2

2

Vigg

14

23

5

26

68

8

1

77

Knipa

11

25

10

45

91

2

8

101

Storskrake

83

43

11

900

1037

4

1041

Salskrake

1

14

2

15

32

32

Sothöna

6

3

4

18

31

6

33

70

Bläsand

0

2

2

Summa

243

213

71

1267

1794

58

184

2035

Inventerare:

Håkan

Kristina

Arne

Sven

Åke Lönn

Åke Lönn

Tidig vår

(11 personer)

Winqvist

Thord

Gustavsson

Gustavsson

Lisbeth

Lisbeth

mar-08

Persson

Lennart

Jönsson

Jönsson

623

Anders

Björkqvist

Larsson

T Johnsson

Siktdjupet i Finjasjön är f n 2,4 m

(Johan Forsblad)

Övriga observationer:

Slutsatser:

Det var totalt sett mycket gott om fåglar, främst föranlett av en stor flock med storskrake!

Det var även goda numerärer av knipa och salskrake. Snatteränderna gladde oss!

Område I:

Sävsparv, enkelbeckasin och kungsfiskare

Område II:

Skrattmås (ett 30-tal nyanlända)

Område III:

Stjärtmesar

Område IV:

Forsärla (1 ex flög över), skogsduva (5 ex), en av salskrakehanarna i sen eclipsdräkt!

Stoby våtm:

Magle våtm:

Skrattmåsar

Fälten vid

Hörlinge-

gården:

Grågås (47 ex), sångsvan (5 ex), tofsvipa (30 ex), skogsduva (3 ex), stare och sånglärka

samt två överflygande tranor (ThJ)

Fälten vid

Mjölkalånga:

Räv (1 ex), glada (2 ex), tornfalk (1-2 ex), tofsvipa (10 ex), grågås (15 ex), kanadagås

(15 ex), gulsparv (sång), stare och sånglärkor (ThJ)

Johan Forsblad berättade om de provtagningar
som genomförs i Finjasjön och hänvisade till sin
hemsida www.regito.com.

Vidare berättade han om problemen med "bruni-
fiering" av många sjöar, liksom den utökade ut-
fällningen av järn i vattendragen, oftast orsakat
av omfattande moss- och skogsdikning!
Finjasjöns vatten omsätts under en period av tre
månader.