Kajräkning 2010-01-31

Räkning av kajor i centrala Hässleholm

Något färre kajor än i fjor!

Ett högtryck har under några dagar givit ett mulet och stilla väder med temperaturer kring noll
grader, så även idag (2009-01-31). Strax efter klockan 16 är vi - Arne Gustavsson och jag
jälv - på plats på taket till f d Skånska Banken-huset invid järnvägsstationen.
Det är tämligen tomt på fåglar; inga kajor och endast ett drygt 20-tal stadsduvor. Innan vi
ställde oss på taket såg jag kanske drygt 75 duvor i stan centrala delar.
Det dröjer ända till klockan 16.35 innan den första kajflocken dyker upp; 25 individer på
insträck från nordväst. Under tiden fram till 16.55 ansluter ytterligare småflockar av kajor och
flocken bedöms innehålla 300-350 individer. Tio minuter senare har flocken vuxit till det
dubbla. Klockan 17.12 har flocken fått ytterligare tillökning, vi uppskattar antalet till mellan
800 och 1 000 individer och jag tar en bild av den i det svaga skymningsljuset. En senare
räkning av flocken på en bild uppförstorad till A3 visar resultatet 1 009 individer (se bild
nedan).
Klockan 17.20 anländer ytterligare en flock och ansluter sig till den redan befintliga och
vi
gör en ganska säker uppskattning på totalt 1 400 - 1 600 individer, d v s lite färre individer
än vid förra årets räkning
(2008-02-09).
Klockan 17.25 fäller flocken och landar på taken till järnvägsstationen och f d Norra Skånehuset.
Tio minuter senare lämnar vi vår utsiktsplats, nöjda efter att - på närhåll - fått uppleva
en mycket vacker flyguppvisning av kajorna!
Det märkliga med dagens räkning var att vi inte såg några kajor alls i centrum i början av vår
räkning, att en ständigt flygande flock successivt drog till sig inkommande flockar och växte
till i storlek och att alla fällde samtidigt på hustaken. D v s stor ordning och reda, vilket
underlättade räkningen! Det var även relativt få stadsduvor i centrum av stan!

En jämförelse med tidigare års vinterräkningar visar på följande resultat:
1998: ca 1 500 individer
2003: 3 500 - 4 000 individer
2004: 3 000 - 4 000 individer
2006: 2 500 - 3 000 individer
2007: endast några 100 individer
2008: 1 800 - 2 000 individer
2009: 1 400 - 1 600 individer
Den främsta anledningen till det minskande antalet kajor finner man i det faktum att
kommunjägarna beskattat bestånden med 1 836 individer 2006 och mellan 1 000 - 1 500
individer per år under åren 2007-2008 samt att man utfört skrämselaktioner i centrum under
höst- och vinterkvällarna. Antalet övernattande kajor har dock ökat i de mindre samhällena
runt Hässleholm, såsom i Vinslöv och Sösdala.
I denna flock inräknas – genom att förstora bilden till A3-format och lägga på ett rutnät –
totalt 1 009 individer. Bilden från 2009-01-31 kl 17.12.

Thomas Johnsson