2009-07-13

 

 

Överklagan av beslut gällande utvidgning av Skydd för djurlivet i Fåglasjö i Hässleholm kommun (ärende 511-67843-06)

 

 

Inom Göingebygdens Biologiska Förening konstaterar vi med glädje att en geografisk utvidgning av ”skydd för djurlivet i Fåglasjö” nu kommit till stånd.

 

Vi vill dock med skärpa poängtera att utvidgningen i tid (från den 15 juli till den 31 juli), som framgår av vår tidigare skrivelse, är lika viktig för djurskyddet inom aktuellt område. Det är framförallt fiskgjusarna och deras häckning som främjas av ett i tiden förlängt skydd, då många av ungarna lämnar boet först i månadsskiftet juli-augusti. Vi har många observationer av ungar som är kvar i bona fram till en eller två veckor in i augusti, i extremfall in i första septemberveckan!

 

Vi överklagar därför den delen av beslutet och hemställer om att skyddet även utvidgas i tid, från den 15 till den 31 juli!

 

 

 

På uppdrag av GBF:s styrelse

 
Thomas Johnsson

Solbrinken 7

281 41 HÄSSLEHOLM
0451-809 81 alt 070-331 61 26