Göingebygdens Biologiska Förening                ÖPPET BREV

                                                                                                                                   2009-08-20

 

Framtidsvisioner för Hässleholms kommun, vilka är dessa?

                     

I ett inlägg i Norra Skåne 2009-08-06 kunde man med glädje notera att Hässleholms kommunalråd och oppositionsråd fastslog att ”Hässleholms kommun skall fortsätta att bidra till en god och hållbar miljö och värna om våra unika naturvärden.”

 

För närvarande är det på många håll ekonomiskt kärvt, även för Hässleholms kommun. Sparbehov finns! Vad man skall spara på är i någon mån fråga om vad som skall prioriteras. Valmöjligheter finns.

 

Enligt vad som antytts i bl. a pressen är kommunekologtjänsten på väg att försvinna, helt eller delvis.                                                        

 

Vilka är Hässleholms kommuns starka sidor? – Är det natur eller . . .?  – Om svaret blir natur, är det då inte väsentligt att denna starka sida vårdas.  – Måste det inte finnas någon inom kommunen som har specialkunskaper i ekologi och naturvård?

 

Ett naturvårdsprogram för Hässleholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2005-05-30. Vi menar att det behövs biologisk kompetens för att följa upp vad som föreslagits i programmet.  Man får ut mycket mer om denna kompetens finns inom kommunen än om den inhandlas utifrån.

 

Ett miljömålsprogram för Hässleholms kommun 2006-2010, antogs av fullmäktige i januari 2006. Vi menar att det behövs biologisk kompetens för att följa upp vad som föreslagits i programmet. Man får ut mycket mer om denna kompetens finns inom kommunen än om den inhandlas utifrån.

 

En kommunekolog kan väl sägas vara ett redskap/verktyg för att nå uppsatta naturmål.  Arbetsuppgifterna för en kommunekolog är många.

 

Kommunen lanserar ofta naturen som ett viktigt marknadsföringsobjekt. I detta sammanhang kan nämnas Hovdalaområdet.   – Vilka redskap/verktyg har man där för att nå uppsatta naturmål?

 

Hur hanteras en eventuell vindkraftsutbyggnad?

 

Strandskyddsfrågorna har fått ny aktualitet, bl. a i ett uppmärksammat fall på Gotland.

 

Kommunala reservat har ännu inte skapats i Hässleholm, till skillnad från exempelvis i Kristianstad. Sådana reservat kanske rent av kan bli en marknadsmässig tillgång för kommunen.

 

Politiker /kommunen måste ha visioner, framtidstankar. Redskap behövs för att genomföra gröna visioner.

 

Styrelsen i Göingebygdens Biologiska anser att Hässleholms kommun behöver ha en kommunekolog. – Omprioritera!

 

Hässleholm som ovan

 

 

Lennart Mattsson

Ordförande