Yttrande. Angående ”Detaljplan för Vindkraftspark på Nävlingeåsen  Hässleholms kommun Skåne län Stadsbyggnadskontoret i Hässleholm Juni 2009

 

Allmän synpunkt.

 

Såvitt nu kan bedömas finns inga invändningar mot framlagt förslag.

 

Särskild synpunkt.

 

Den erhållna handlingen ”Planprogram samråd” saknar i några fall bakgrundsinformation (referenser).

 

Ex.

Sidan 7.

Här står ”Även en rovfågelinventering har genomförts, den resulterade i observationer av 5 stycken ormvråkar (Gerell, 2007)” – En notering borde funnits om vilken källa ”Gerell, 2007” är. Är det en muntlig eller skriftlig rapport? Om den är skriftlig, i vilken publikation kan man då läsa om bakgrunden till uttalandet?

 

Sidan 15.

Här står ”Björn Hansson Arkitekt SAR/MSA”. ­ Hur kan man få kontakt med denne undertecknare? Adress? Telefon?

 

För GBF och med miljövänliga hälsningar

 

 

Lennart Mattsson                                            Arne Gustavsson

Ordförande                                                    Styrelseledamot