Namngivna svampar vid skördefesten 2009-09-27 på Hovdala slotts borggård

Aktiva vid svampborden var Lars Gertsson, Arne Gustavsson, Pelle Holst, Johnny Nilsson och Uno Wallin.

 

Calocera viscosa                      gullhorn

Merulius tremellosus                 dallergröppa

Hydnum repandum                   blek taggsvamp

Hydnum rufescens                    rödgul taggsvamp

Ramaria botrytis                       druvfingersvamp

Cantharellus cibarius                kantarell

Cantharellus tubaeformis          trattkantarell

Cantharellus lutescens              rödgul trumpetsvamp

Cantharellus cornucopioides     svart trumpetsvamp

Tyromyces stipticus                  bitterticka

Piptoporus betulinus                 björkticka

Trametes hirsuta                       borstticka

Trametes versicolor                  sidenticka

Trametes multicolor                  zonticka

Daedalea guercina                    korkmussling

Gloephyllum sepiarium             vedmussling

Heterobasidion annosum          rotticka

Fomes fomentarius                   fnöskticka

Fomitopsis pinicola                  klibbticka

Inotus radicatus                        alticka

Coltricia perennis                     skinnticka

Ganoderma applanatum           platt-ticka

Schizophyllum commune          klyvblad

Strobilomyces floccopus          fjällsopp

Suillus huteus                           smörsopp

Suillus grevillei                          lärksopp

Suillus granulatus                      grynsopp

Suillus bovinus                         örsopp

Suillus variegatus                      sandsopp

Xerocomus badius                   brunsopp

Xerocomus subtomentosus       sammetssopp

Boletus edulis                           karljohan, stensopp

Leccinum versipelle                  tegelröd björksopp

Leccinum aurantiacum              aspsopp

Leccinum variicolor                  fläcksopp

Leccinum scabrum                   björksopp, strävsopp

Paxillus involutus                      pluggskivling

Gomphidius roseus                   rosenslemskivling

Gomphidius glutinosus              citrongul slemskivling

Chroogomphus rutilus              rödgul slemskivling, rabarbersvamp

Laccaria amethystina                ametistskivling

Laccaria laccata                       laxskivling

Laccaria proxima                     stor laxskivling

Clitocybe clavipes                    klumpfotad trattskivling

Tricholoma populinum              poppelmusseron

Tricholoma albobrunneum        kastanjemusseron

Tricholoma flavovirens             riddarmusseron

Tricholoma album                    rättikmusseron

Tricholoma columbetta             silkesmusseron

Tricholoma saponaceum           såpmusseron

Armillaria mellea                      honungsskivling

Pleurocybella porrigens            öronmussling

Collybia peronata                     brännande broskskivling

Collybia butyracea                   mörk nagelskivling

Micromphale perforans            barrbroskskivling

Marasmius alliaceus                 stor lökbroskskivling

Megacollybia platyphylla          strecknagelskivling

Panellus stipticus                      epålettsvamp

Mycena galericulata                 rynkhätta

Clitophilus prunulus                  mjölskivling

Pluteus atricapillus                    sköldskivling

Amanita vaginata                      grå kamskivling

Amanita fulva                           brun kamskivling

Amanita muscaria                     röd flugsvamp

Amanita virosa                         vit flugsvamp

Amanita citrina                         vitgul flugsvamp

Amanita porphyria                   mörkringad flugsvamp

Amanita rubescens                   rodnande flugsvamp

Macrolepiota rhacodes            rodnande fjällskivling

Coprinus comatus                    fjällig bläcksvamp

Coprinus micaceus                   glitterbläcksvamp

Stropharia hornemannii             stor kragskivling

Hypholoma sublateritium          tegelröd slöjskivling

Hypholoma fasciculare             svavelgul slöjskivling

Pholiota squarrosa                   fjällig tofsskivling

Kuehneromyces mutabilis         föränderlig tofsskivling

Cortinarius anomalus                björkspindelskivling

Cortinarius brunneus                umbrabrun spindelskivling

Galerina marginata                   gifthätting

Russula nigricans                      svartkremla

Russulla grata                           marsipankremla, bittermandelkremla

Russula fellea                           gallkremla

Russula claroflava                    mild gulkremla

Russula ochroleuca                  senapskremla, skarp gulkremla

Russula aeruginea                     grönkremla

Russula cyanoxantha                brokkremla

Russula vesca                          kantkremla

Russula emetica                       giftkremla

Russula mairei                          bokkremla

Russula sardonia                      tårkremla

Lactarius vellereus                    luden vitriska

Lactarius necator                     svartriska

Lactarius pubescens                 blek skäggriska

Lactarius torminosus                skäggriska

Lactarius blennius                     grönriska

Lactarius vietus                        gråriska

Lactarius flexuosus                   buktriska

Lactarius helvus                       lakritsriska

Lactarius volemus                    mandelriska

Lactarius Mitissimus                 brandriska

Lactarius rufus                         pepparriska

Lactarius quietus                      ekriska

Lactarius subdulcis                   sötriska

Scleroderma citrinum               rottryffel

Scleroderma bovista                potatisrottryffel

Chlorociboria aeruginascens     grönskål