Göingebygdens Biologiska Förening

c/o Ole Tryggeson

Siriusvägen 10                                                                                                                                                                                                                             2007-04-17

281 43 HÄSSLEHOLM                                                                                                                                                                                                                 HEMSTÄLLAN

 

 

 

Hässleholms kommun

Hässleholms Industribyggnads AB

 

 

Bildandet av ett Hovdala/Möllerödsråd.

Eftersom naturen i Hovdalaområdet är mycket variationsrik med höga biologiska värden ställer det stora krav på att vårdandet och skötseln av denna sker med stort ansvar för kommande generationer.

I den av Skogssällskapet framtagna markanvändningsplanen för Hovdalaområdet föreslås att det skapas ett Hovdalaråd /Hovdala-Möllerödsråd/, något som vår förening med denna skrivelse föreslår bildas inom en mycket snar framtid. Detta råd kan bl a fungera som en informationsspridningskanal, något som är mycket angeläget för bästa möjliga skötsel av Hovdala-Mölleröds-naturen.

Ett Hovdalaråd kan minska risken för att ur naturvårdsynpunkt ej önskvärda förändringar görs av “misstag”. Exempel på sådana “misstagsförändringar” från det förflutna finns nämligen dessvärre!

Hässleholm som ovan

 

Med miljövänliga hälsningar

 

Arne Gustavson                                                 Ole Tryggeson

Ordförande                                                        Sekreterare