Från tomten i utkanten av Hässleholm har jag relativt god sikt mot omgivande skogsdungar och luftrummet över Kärråkra
/Pål Axel Olsson

Karin o Björn EVBY, Tviggasjö/Bjärnum
  39 arter (2015-06-23)
  02-08 korp
02-08 talgoxe
02-08 blåmes
02-08 koltrast
02-08 svartmes
02-08 st. hackspett
02-08 nötvecka
02-28 ormvråk
03-01 stjärtmes
03-01 glada

04-02 trädkrypare
04-02 grågås
04-02 gräsand
04-03 ringduva
04-03 bofink
04-03 taltrast
04-03 rödhake
04-03 domherre
04-04 nötskrika
04-04 gärdsmyg
04-04 knipa
04-04 trana
04-04 spillkråka
04-04 entita
04-04 kungsfågel
04-04 morkulla
05-01 häger
05-01 stare
05-01 lövsångare
05-01 s v flugsnappare

05-01 fisktärna
05-15 ladusvala
05-15 svarthätta
05-15 skata
05-30 gök
06-01 sädesärla
06-23 brun kärrhök
06-23 stenknäck
06-23 fiskmås


Arne GUSTAVSSON, Hässleholm
  41 arter (2015-08-29)
  01-02 talgoxe
01-02 kaja
01-02 koltrast
01-02 rödhake
01-02 skata
01-02 blåmes
01-02 pilfink
01-02 ringduva
01-02 gråsparv
01-02 sidensvans

01-12 tamduva
01-14 gråtrut
01-15 sångsvan
01-22 björktrast
01-27 grågås
02-05 grönfink
02-05 steglits
02-16 domherre
03-09 glada
03-18 nötväcka
03-18 trana
03-24 fiskmås
03-25 järnsparv
03-25 bergfink
03-25 grönsiska
03-25 bofink
03-29 skrattmås
04-11 sädesärla
04-26 strandskata
04-29 lövsångare

04-30 ärtsångare
05-03 kråka
05-05 rödstjärt
05-05 svarthätta
05-18 trädgårdssångare
05-24 gröngöling
06-08 tornseglare
06-26 storskarv
07-02 stare
07-06 häger
08-29 ladusvala


Iréne & Roland KJELLANDER, Hästveda
  81 arter (2015-08-04)
  01-04 entita
01-04 nötväcka
01-04 blåmes
01-04 nötskrika
01-04 talgoxe
01-04 skata
01-04 pilfink
01-04 bofink
01-04 bergfink
01-04 grönfink

01-04 domherre
01-04 stenknäck
01-04 röd glada
01-04 ormvråk
01-04 koltrast
01-04 björktrast
01-12 st. hackspett
01-12 tornfalk
01-14 korp
01-14 kråka
01-14 kaja
01-17 trädkrypare
01-17 stjärtmes
01-18 sångsvan
02-01 steglits
02-09 svartmes
02-25 kattuggla
02-26 grönsiska
03-02 gulsparv
03-02 ringduva

03-03 skrattmås
03-03 gråtrut
03-03 fiskmås
03-04 gråsparv
03-04 rödhake
03-08 trana
03-08 grågås
03-12 morkulla
03-16 spillkråka
03-18 järnsparv
04-14 taltrast
04-14 fasan
04-13 stare
04-12 sparvhök
04-11 sädesärla
04-10 gransångare
05-03 gök
05-03 ladusvala
05-02 ärtsångare
04-30 svarthätta

04-30 lövsångare
04-30 s v flugsnappare
05-31 tornseglare
05-31 törnsångare
05-31 trädgårdssångare
05-31 rödstjärt
05-31 gröngöling
05-31 knölsvan
05-31 vitkindad gås
05-31 fiskgjuse
05-31 gärdssmyg
06-11 kärrsångare
06-11 härmsångare
06-11 havsörn
06-11 trädpiplärka
08-04 gräsand
08-04 vigg
08-04 knipa
08-04 storskrake
08-04 törnskata

08-04 storskarv
08-04 gråhäger
08-04 bivråk
08-04 fjällvråk
08-04 enkelbeckasin
08-04 hussvala
08-04 gulärla
08-04 tamduva
08-04 buskskvätta
08-04 stenskvätta
08-04 rörsångare

Anders Linus LARSSON, Hässleholm
  55 arter (2015-12-26)
  01-01 talgoxe
01-01 pilfink
01-01 blåmes
01-01 nötväcka
01-01 rödhake
01-01 bergfink
01-01 st.hackspett
01-01 grönsiska
01-01 ringduva
01-01 gråtrut

01-01 bofink
01-01 grönfink
01-02 grågås
01-04 domherre
01-04 gulsparv
01-04 koltrast
01-08 stenknäck
01-10 gärdsmyg
01-15 entita
01-17 kaja
01-25 kråka
01-30 kanadagås
02-05 kattuggla
01-25 gråsiska
02-09 sångsvan
02-09 mindre korsnäbb
02-12 korp
02-13 nötskrika
02-16 sparvhök
03-14 ormvråk

03-24 röd glada
03-25 steglits
03-28 fiskmås
03-28 skrattmås
04-10 taltrast
04-10 gransångare
04-22 svarthätta
04-22 rödstjärt
04-23 strandskata
04-23 lövsångare
05-06 sädesärla
05-06 s v flugsnappare
05-07 vitkindad gås
05-12 björktrast
05-10 ärtsångare
05-19 törnskata
06-01 gröngöling
06-01 tornseglare
06-02 näktergal
06-16 törnsångare

06-24 gråsparv
09-25 tamduva
10-24 nötskrika
11-04 mindre hackspett
12-26 knipa

Gunhild LINDHE, Boalt, Vittsjö
  66 arter (2015-11-02)
  01-04 blåmes
01-04 talgoxe
01-04 nötväcka
01-04 entita
01-04 domherre
01-04 nötskrika
01-04 kråka
01-04 korp
01-04 skata
01-04 svartmes

01-04 st hackspett
01-08 bergfink
01-21 stjärtmes
01-21 spillkråka
01-21 koltrast
01-22 ormvråk
01-28 skarv
01-30 sparvhök
01-30 grågås
01-30 knölsvan
01-30 talltita
02-11 gröngöling
02-11 gärdsmyg
02-11 mindre hackspett
02-11 sångsvan
02-11 trädkrypare
02-11 glada
02-12 fiskmås
02-14 ringduva
02-14 korsnäbb

02-15 kaja
02-15 grönfink
02-23 stenknäck
02-23 bofink
02-28 grönsiska
03-07 trana
03-07 gräsand
03-12 skogsduva
03-21 gulsparv
04-01 rödhake
04-01 björktrast
04-05 taltrast
04-11 gransångare
04-11 sädesärla
04-11 stare
04-11 pärluggla
04-15 järnsparv
04-15 enkelbeckasin
04-18 kattuggla
04-20 dubbeltrast

04-22 lövsångare
04-26 s v flugsnappare
05-06 svarthätta
05-11 gök
05-12 ladusvala
05-18 göktyta
05-20 trädgårdssångare
05-21 lärkfalk
05-22 skogssnäppa
05-23 hussvala
05-23 tornseglare
06-14 nattskärra
06-15 törnsångare
06-15 duvhök
08-23 rödstjärt
11-02 fjällvråk

Kerstin NILSSON, Hässleholm
  48 arter (2016-01-19)
  01-08 steglits
01-?? skata
01-?? kaja
01-?? ringduva
01-?? talgoxe
01-?? blåmes
01-?? rödhake
01-?? koltrast
01-?? pilfink
01-?? kråka

01-?? spillkråka
01-?? nötväcka
01-29 bofink
01-29 bergfink
01-30 entita
01-31 grönfink
01-31 st.hackspett
01-31 stenknäck
02-?? korp
02-?? ormvråk
02-?? glada
02-?? grönsiska
02-?? knölsvan
02-?? sångsvan
02-?? grågås
02-?? skarv
02-?? fiskmås
02-28 gräsand
02-28 sothöna
03-03 stare

03-05 sidensvans
03-10 stjärtmes
03-18 tranor
03-19 vipa
03-19 skrattmås
03-28 gransångare
03-28 björktrast
03-28 rödvingetrast
04-05 sädesärla
04-20 lövsångare
05-05 trädgårdssångare
05-14 s v flugsnappare
05-14 gök
06-?? Buskskvätta
06-?? strandskata
06-23 häger
07-?? rödstjärt
08-?? börringevråk


Pål Axel OLSSON, Hässleholm
  86 arter (2015-11-07)
  01-01 gråtrut
01-04 skata
01-04 kaja
01-04 pilfink
01-04 grönfink
01-05 kråka
01-05 rödhake
01-06 gråsparv
01-06 rödglada
01-06 koltrast

01-06 björktrast
01-06 domherre
01-06 stenknäck
01-06 blåmes
01-06 talgoxe
01-06 nötväcka
01-06 ringduva
01-10 havstrut
01-15 sädgås
01-18 grönsiska
01-18 sidensvans
01-24 storskrake
01-24 gråsiska
02-04 bergfink
02-04 m.korsnäbb
02-04 sparvhök
02-08 korp
02-15 fiskmås
02-22 grågås
02-23 sångsvan

02-28 svartmes
03-07 turkduva
03-07 m.hackspett
03-08 skogsduva
03-08 trädlärka
03-08 ormvråk
03-08 skrattmås
03-13 bofink
03-14 rödvingetrast
03-14 gärdsmyg
03-18 storskarv
03-18 trana
03-29 stare
04-02 st.hackspett
04-03 järnsparv
04-04 sädesärla
04-05 tamduva
04-05 sånglärka
04-09 spillkråka
04-09 sjöorre

04-10 skogssnäppa
04-10 taltrast
04-18 nötskrika
04-25 rödstjärt
04-25 svarthätta
04-25 gransångare
04-25 lövsångare
04-30 ärtsångare
05-04 ladusvala
05-04 vitkindad gås
05-06 gråhäger
05-08 näktergal
05-10 bivråk
05-11 s v flugsnappare
05-11 knölsvan
05-15 trädgårdssångare
05-15 tornseglare
05-15 gök
05-20 törnsångare
06-12 morkulla

06-19 hussvala
07-01 strandskata
07-12 fiskgjuse
07-17 råka
07-17 backsvala
07-22 gröngöling
08-02 trädpiplärka
08-11 gluttsnäppa
08-29 gulärla
08-30 grå flugsnappare
09-17 kungsfågel
09-19 ängspiplärka
09-19 tornfalk
10-24 kanadagås
10-24 gulsparv
11-07 stjärtmes
Kristina PERSSON, Hässleholm
  57 arter (2015-10-27)
  01-01 rödhake
01-01 koltrast
01-01 blåmes
01-01 talgoxe
01-01 skata
01-01 kaja
01-01 pilfink
01-01 grågås
01-03 tamduva
01-04 röd glada

01-04 gråtrut
01-05 gråsparv
01-06 grönfink
01-09 gärdsmyg
01-14 ringduva
01-14 kråka
01-14 nötväcka
01-19 sidensvans
01-21 bofink
01-21 bergfink
01-25 stenknäck
01-30 turkduva
02-01 domherre
02-02 spillkråka
02-08 knölsvan
02-13 stjärtmes
02-14 sparvhök
02-24 sångsvan
03-06 storskarv
03-09 korp

03-14 grönsiska
03-17 ormvråk
03-19 trana
03-20 stare
04-07 järnsparv
04-08 skrattmås
04-08 fiskmås
04-09 knipa
04-27 taltrast
05-03 ladusvala
05-03 rödstjärt
05-04 sädesärla
05-06 steglits
05-06 strandskata
05-07 vitkindad gås
05-10 lövsångare
05-11 ärtsångare
05-12 gök
05-20 tornseglare
05-21 näktergal

05-21 st. hackspett
05-21 s v flugsnappare
08-01 gröngöling
09-14 gransångare
09-16 björktrast
10-14 svarthätta
10-27 kungsfågel

Håkan WINQVIST, Hässleholm
  56 arter (2015-10-09)
  01-01 domherre
01-01 grönfink
01-01 bofink
01-01 pilfink
01-01 gråsparv
01-01 kaja
01-01 skata
01-01 talgoxe
01-01 blåmes
01-01 entita

01-01 koltrast
01-01 gråtrut
01-03 ringduva
01-03 tamduva
01-06 stenknäck
01-06 rödhake
01-06 kråka
01-10 grönsiska
01-30 turkduva
01-30 nötväcka
02-07 bergfink
02-07 ormvråk
02-07 röd glada
02-08 sångsvan
02-13 kattuggla
02-14 kanadagås
02-17 grågås
03-15 skrattmås
03-15 gröngöling
03-19 björktrast

03-21 sparvhök
03-22 stare
03-28 storskrake
04-16 taltrast
04-18 fiskgjuse
04-19 sädesärla
04-20 trana
04-22 lövsångare
04-24 gransångare
04-26 svarthätta
05-01 rödstjärt
05-05 gräsand
05-10 gök
05-11 näktergal
05-14 tornseglare
05-16 törnsångare
05-17 s v flugsnappar
06-16 ladusvala
07-24 brun kärrhök (2 st.)
07-25 lärkfalk

07-31 korp
08-15 nötskrika
08-22 gråhäger
08-29 gärdsmyg
09-02 st.hackspett
10-09 vitkindad gås