Vår tomt ligger i utkanten av Hästveda mellan sjöarna Luhrsjön o Lillasjön. Vi har lövskog bakom vår tomt och ett stort kärr i närheten. Vi har varit ute även på natten och lyssnat på b.la sjöorren när den flyttade. En annan rolig obs var den bruna gladan som besökte oss på Midsommarafton på 10 meters höjd.

Vi matar fåglarna året om med solrosfrö vildfågelblandning talgbollar och äpple! Även våra grannar är duktiga på att mata fåglarna.

Vi har bott här i 45 år och har många holkar runt om på tomten som är bebodda med talgoxe, blåmes, rödstjärt, rödhake och stare.
/Iréne & Roland Kjellander


Karin o Björn EVBY, Tviggasjö/Bjärnum
  43 arter (2016-10-10)
  01-01 nötskrika
01-01 talgoxe
01-01 blåmes
01-01 nötvecka
01-01 stjärtmes
01-01 entita
01-01 koltrast
01-01 korp
03-27 glada
03-27 bofink

03-27 gräsand
03-27 knipa
03-27 trana
03-27 domherre
03-27 större hackspett
03-27 grågås
03-29 svartmes
03-29 fiskmås
03-29 taltrast
03-29 ringduva
04-05 stare
04-05 gärdsmyg
04-05 rödhake
04-05 ormvråk
05-06 stenknäck
05-06 svarthätta
05-06 s v flugsnappare
05-06 lövsångare
05-06 grönfink
05-06 rödstjärt

05-06 gök
05-06 morkulla
05-31 talltita
07-10 sädesärla
07-25 grönsiska
08-01 skogsduva
08-01 häger
08-10 björktrast
09-13 trädkrypare
09-13 storskarv
09-14 sparvhök
09-14 spillkråka
10-10 bergfink


Arne GUSTAVSSON, Hässleholm
  40 arter (2016-11-09)
  01-01 koltrast
01-01 skata
01-01 talgoxe
01-01 kaja
01-01 ringduva
01-01 blåmes
01-04 pilfink
01-05 gråsparv
01-16 rödhake
01-17 sångsvan

02-05 nötväcka
02-08 kråka
02-21 grågås
02-26 gråtrut
02-27 grönfink
03-16 skrattmås
03-31 fiskmås
04-01 bofink
04-07 steglits
04-11 sädesärla
04-20 bergfink
05-05 ärtsångare
05-16 svarthätta
05-15 tornseglare
05-17 rödstjärt
05-21 s v flugsnappare
05-21 lövsångare
05-21 näktergal
05-28 stare
05-31 gök

06-01 trädgårdssångare
06-11 glada
06-15 korp
07-18 ladusvala
08-02 ormvråk
09-17 trana
10-11 gröngöling
10-30 st.hackspett
11-07 stenknäck
11-09 sidensvans


Iréne & Roland KJELLANDER, Hästveda
  87 arter (2016-12-27)
  02-24 stjärtmes
02-24 entita
02-24 blåmes
02-24 talgoxe
02-24 nötväcka
02-24 trädkrypare
02-24 nötskrika
02-24 skata
02-24 kaja
02-24 kråka

02-24 korp
02-24 bergfink
02-24 grönfink
02-24 steglits
02-24 grönsiska
02-24 domherre
02-24 fasan
02-24 sparvhök
02-24 ormvråk
02-24 kattuggla
02-24 rödhake
02-24 koltrast
02-24 björktrast
05-16 knölsvan
05-16 sångsvan
05-16 grågås
05-16 vitkindad gås
05-16 sjöorre
05-16 storskarv
05-16 gråhäger

05-16 röd glada
05-16 havsörn
05-16 kungsörn
05-16 fiskgjuse
05-16 trana
05-16 morkulla
05-16 skrattmås
05-16 fiskmås
05-16 gråtrut
05-16 gök
05-16 trädgårdssångare
05-16 gransångare
05-16 lövsångare
05-16 s v flugsnappare
05-16 stare
05-16 varfågel
05-16 gulsparv
06-16 brun glada
06-16 tamduva
06-16 skogsduva

06-16 ringduva
06-16 tornseglare
06-16 gröngöling
06-16 spillkråka
06-16 st.hackspett
06-16 ladusvala
06-16 hussvala
06-16 trädpiplärka
06-16 sädesärla
06-16 järnsparv
06-16 rödstjärt
06-16 stenskvätta
06-16 ärtsångare
06-16 taltrast
06-16 härmsångare
06-16 törnsångare
06-16 svarthätta
06-16 svartmes
06-16 gråsparv
06-16 pilfink

06-16 bofink
06-16 stenknäck
12-27 prutgås
12-27 gulärla
12-27 backsvala
12-27 gärdsmyg
12-27 grå flugsnappare
12-27 törnskata
12-27 talltita
12-27 gräsand
12-27 tornfalk
12-27 buskskvätta
12-27 hämpling
12-27 gråsiska
12-27 sidensvans
12-27 ängspiplärka
12-27 bivråk
Anders Linus LARSSON, Hässleholm
  55 arter (2016-12-28)
  01-01 talgoxe
01-01 nötväcka
01-01 koltrast
01-01 pilfink
01-01 blåmes
01-01 grönsiska
01-01 skata
01-01 ringduva
01-01 rödhake
01-01 bofink

01-04 grönfink
01-04 entita
01-04 domherre
01-08 stenknäck
01-08 bergfink
01-14 korp
01-14 gråtrut
01-17 grågås
01-21 större hackspett
01-22 kaja
01-23 röd glada
02-28 trana
03-04 gråhäger
03-07 sparvhök
03-08 kråka
03-21 ormvråk
03-23 nötskrika
03-31 skrattmås
04-04 gransångare
04-08 taltrast

04-14 rödstjärt
04-22 lövsångare
04-26 mindre strandpipare
04-26 svarthätta
05-06 s v flugsnappare
05-06 trädgårdssångare
05-11 näktergal
05-29 tamduva
05-29 gök
05-29 tornseglare
05-31 fiskmås
06-02 stare
06-11 gråsparv
07-28 gröngöling
07-28 turkduva
08-06 mindre hackspett
08-08 ladusvala
08-08 björktrast
08-21 tornfalk
09-08 gärdsmyg

09-20 spillkråka
09-29 nötkråka
10-26 bläsgås
12-27 sädgås
12-28 trädkrypare


Gunhild LINDHE, Boalt, Vittsjö
  60 arter (2016-05-20)
  01-02 blåmes
01-02 talgoxe
01-02 svartmes
01-02 nötväcka
01-02 nötskrika
01-02 entita
01-02 talltita
01-02 domherre
01-02 kråka
01-02 st.hackspett

01-03 korp
01-03 skata
01-03 koltrast
01-07 glada
01-07 knölsvan
01-08 ormvråk
01-08 spillkråka
01-12 björktrast
02-02 grönsiska
02-02 bergfink
02-05 trädkrypare
02-08 stenknäck
02-10 kattuggla
02-11 gärdsmyg
02-11 kaja
02-11 grågås
02-11 stjärtmes
02-11 sångsvan
02-24 grönsiska
02-25 trana

02-29 ringduva
02-29 gröngöling
03-01 skogsduva
03-07 tofsvipa
03-10 sparvhök
03-10 bofink
03-11 pilfink
03-11 rödhake
03-29 dubbeltrast
03-29 gräsand
03-29 skarv
03-29 sångsvan
04-02 taltrast
04-02 morkulla
04-04 gransångare
04-08 gulsparv
04-10 sädesärla
04-12 pärluggla
04-12 enkelbeckasin
04-22 lövsångare

04-28 s v flugsnappare
05-03 rödstjärt
05-08 gök
05-08 grönsångare
05-08 ärtsångare
05-17 göktyta
05-18 skogssnäppa
05-18 törnsångare
05-19 fiskmås
05-20 törnskata

Kerstin NILSSON, Hässleholm
  56 arter (v52)
  v1 kattuggla
v1 pilfink
v1 blåmes
v1 talgoxe
v1 kaja
v1 skata
v2 större hackspett
v2 koltrast
v3 sångsvan
v3 ormvråk

v4 steglits
v4 grönsiska
v4 entita
v4 sparvhök
v4 grågås
v5 skarv
v5 kråka
v6 ringduva
v6 grönfink
v6 sothöna
v6 stare
v8 glada
v9 bofink
v10 trana
v10 fiskmås
v11 häger
v11 korp
v11 nötväcka
v11 knölsvan
v11 skrattmås

v11 rödhake
v13 vitkindad gås
v13 björktrast
v13 rödvingetrast
v13 gransångare
v13 spillkråka
v14 sädesärla
v14 järnsparv
v15 ärtsångare
v15 stenknäck
v15 rödbena
v16 lövsångare
v16 trädgårdssångare
v16 gröngöling
v17 hussvala
v16 sv flugsnappare
v18 vipa
v19 gök
v24 buskskvätta
v25 tornseglare

v25 rödstjärt
v27 ladusvala
v28 råka
v37 gärdssmyg
v47 sidensvansar
v52 domherre

Håkan WINQVIST, Hässleholm
  50 arter (2016-08-22)
  01-01 skata
01-01 kaja
01-01 pilfink
01-01 blåmes
01-01 talgoxe
01-01 koltrast
01-01 tamduva
01-03 domherre
01-03 stenknäck
01-03 entita

01-06 kråka
01-06 gråtrut
01-06 björktrast
01-16 grågås
01-16 ringduva
01-16 bofink
01-16 grönfink
01-16 rödhake
01-26 röd glada
01-27 gröngöling
01-27 gråsparv
02-04 sångsvan
02-05 duvhök
02-10 sparvhök
02-21 st.hackspett
03-08 trana
03-19 skrattmås
03-25 grönsiska
03-25 stare
04-01 sjöorre

04-02 rödvingetrast
04-03 turkduva
04-10 sädesärla
04-12 fiskmås
04-28 svarthätta
04-29 lövsångare
05-02 ärtsångare
05-02 rödstjärt
05-07 ladusvala
05-08 s v flugsnappare

05-10 gök
05-13 ormvråk
05-15 tornseglare
05-18 prutgås
05-26 törnsångare
06-03 näktergal
06-26 storspov
07-25 hussvala
08-11 storskarv
08-22 kattuggla