Fet stil: observerades för första gången i år


Vår tomt ligger i utkanten av Hästveda mellan sjöarna Luhrsjön o Lillasjön. Vi har lövskog bakom vår tomt och ett stort kärr i närheten. Vi har varit ute även på natten och lyssnat på b.la sjöorren när den flyttade. En annan rolig obs var den bruna gladan som besökte oss på Midsommarafton på 10 meters höjd.

Vi matar fåglarna året om med solrosfrö vildfågelblandning talgbollar och äpple! Även våra grannar är duktiga på att mata fåglarna.

Vi har bott här i 46 år och har många holkar runt om på tomten som är bebodda med talgoxe, blåmes, rödstjärt, rödhake och stare.
/Iréne & Roland Kjellander


Karin o Björn EVBY, Tviggasjö/Bjärnum
  41 arter (2017-06-13)
  01-01 talgoxe
01-01 blåmes
01-01 domherre
01-01 entita
01-01 nötväcka
01-01 nötskrika
02-18 fjällvråk
02-18 koltrast
03-13 trana
03-13 ringduva

03-13 grönfink
03-13 grönsiska
04-07 gräsand
04-07 knipa
04-07 bofink
04-10 stare
04-10 rödhake
04-10 ormvråk
04-10 storskarv
04-10 fiskmås
04-15 stenknäck
04-15 häger
04-16 sparvhök
04-16 spillkråka
04-16 trädkrypare
04-16 sädesärla
05-01 lövsångare
05-01 s v flugsnappare
05-02 korp
05-02 rödstjärt

05-03 glada
05-03 ladusvala
05-11 skata
05-12 taltrast
05-12 tornseglare
05-24 svarthätta
05-24 gök
05-24 talltita
05-27 trädgårdssångare
06-13 brun kärrhök
06-13 gransångare


Arne GUSTAVSSON, Hässleholm
39 arter (2017-12-19)
  01-01 skata
01-01 kråka
01-02 talgoxe
01-02 blåmes
01-02 koltrast
01-02 ringduva
01-02 kaja
01-02 rödhake
01-02 pilfink
01-02 gråsparv

01-08 sidensvans
01-08 björktrast
01-09 sångsvan
01-24 grågås
01-26 grönfink
01-26 grönsiska
02-19 kanadagås
02-28 knölsvan
03-05 domherre
03-05 gråsiska
03-08 korp
03-13 gråtrut
03-17 skrattmås
03-18 bergfink
03-21 fiskmås
04-07 sädesärla
05-04 rödstjärt
05-07 lövsångare
05-09 ärtsångare
05-13 glada

05-17 nötväcka
05-17 prutgås
05-18 näktergal
05-18 tornseglare
06-19 strandskata
07-19 ladusvala
08-06 gröngöling
09-10 större hackspett
12-19 knipa


Iréne & Roland KJELLANDER, Hästveda
  82 arter (2017-11-28)
  02-12 grågås
02-12 röd glada
02-12 sparvhök
02-12 ormvråk
02-12 gröngöling
02-12 spillkråka
02-12 st. hackspett
02-12 sidensvans
02-12 gärdsmyg
02-12 rödhake

02-12 koltrast
02-12 stjärtmes
02-12 entita
02-12 svartmes
02-12 blåmes
02-12 talgoxe
02-12 nötväcka
02-12 nötskrika
02-12 skata
02-12 kaja
02-12 kråka
02-12 korp
02-12 pilfink
02-12 bergfink
02-12 grönfink
02-12 steglits
02-12 grönsiska
02-12 hämpling
02-12 gråsiska
02-12 domherre

02-12 stenknäck
03-01 sångsvan
03-01 ringduva
03-03 kattuggla
03-08 bofink
03-11 m. hackspett
03-11 taltrast
03-11 rödvingetrast
03-12 stare
03-12 knölsvan
03-12 trana
03-17 tornfalk
03-21 fjällvråk
03-22 björktrast
03-22 järnsparv
03-26 gräsand
03-26 gulsparv
04-04 sädesärla
04-07 gransångare
04-15 talltita

04-21 gråsparv
04-21 skogsduva
04-21 svart rödstjärt
04-21 svarthätta
04-23 gråhäger
04-27 lövsångare
04-28 rödstjärt
04-30 ladusvala
05-07 ärtsångare
05-12 fiskgjuse
05-12 fiskmås
05-12 tamduva
05-13 morkulla
05-13 sv.flugsnappare
05-14 trädgårdssångare
05-17 gök
05-20 tornseglare
05-25 vitkindad gås*
05-25 havsörn*
05-25 stenskvätta*

05-27 grönsångare
05-29 hussvala
05-31 törnsångare
06-23 lärkfalk*
08-12 buskskvätta*
10-24 kanadagås
10-24 prutgås
10-24 vigg
10-24 knipa
10-24 storskarv
10-24 kricka
11-28 nötkråka
Anders Linus LARSSON, Hässleholm
  53 arter (2017-10-31)
  01-01 talgoxe
01-01 koltrast
01-01 domherre
01-01 pilfink
01-01 ringduva
01-01 gråtrut
01-01 skata

01-03 bofink
01-04 nötväcka
01-04 blåmes

01-07 st. hackspett
01-08 gärdsmyg
01-09 bergfink
01-10 stenknäck
01-12 björktrast
01-12 sångsvan
01-13 gråhäger
01-19 grönfink
01-22 kanadagås
01-23 sparvhök

01-23 korp
01-23 nötkråka
01-25 trädkrypare
01-27 grönsiska
01-27 gråsiska
01-30 ormvråk
01-31 kaja
02-12 röd glada
02-13 rödhake
02-27 grågås

02-28 kråka
02-28 sånglärka
03-12 steglits
03-13 trana
03-20 knölsvan
03-24 skrattmås
03-31 taltrast
04-03 gransångare
04-04 vitkindad gås
04-19 m.strandpipare
04-20 gråsparv
04-26 svarthätta
05-01 s v flugsnappare
05-02 lövsångare
05-03 rödstjärt
05-16 näktergal
05-16 trädgårdssångare
06-02 tornseglare
06-19 ärtsångare
08-10 gröngöling

08-29 skogsduva
10-28 bläsgås
10-31 kattuggla

Gunhild LINDHE, Boalt, Vittsjö
  63 arter (2017-10-30)
  01-02 blåmes
01-02 talgoxe
01-02 svartmes
01-02 nötväcka
01-02 nötskrika
01-02 entita
01-02 domherre
01-02 kråka
01-02 st. hackspett
01-02 talltita

01-02 korp
01-02 skata
01-02 koltrast
01-07 sidensvans
01-07 glada
01-07 stjärtmes
01-07 sparvhök
01-07 bergfink
01-08 sångsvan
01-08 ormvråk
01-08 spillkråka
01-10 grönfink
01-10 knölsvan
01-10 grågås
01-10 bofink
02-06 trädkrypare
02-06 gråsiska
02-13 ringduva
02-26 grönsiska
03-02 trana

03-17 dubbeltrast
03-17 gulsparv
03-18 rödhake
03-19 kattuggla
03-26 taltrast
03-27 stenknäck
03-29 björktrast
03-29 gärdsmyg
03-29 gröngöling
03-29 gräsand
03-29 kaja
04-01 enkelbeckasin
04-01 skogssnäppa
04-02 fiskmås
04-03 gransångare
04-09 sädesärla
04-18 steglits
04-18 skarv
04-19 skogsduva
04-28 lövsångare

04-29 morkulla
04-29 s v flugsnappare
05-04 lärkfalk
05-05 tjäder
05-10 orre
05-10 ladusvala
05-12 gök
05-13 svarthätta
05-14 trädgårdssångare
05-18 göktyta
05-23 törnskata
05-26 törnsångare
10-30 rödvingetrast

Kerstin Nilsson, Hässleholm
  51 arter (2016 v.42)
  01-03 rödhake
01-03 skata
01-03 kaja
01-03 blåmes
01-03 talgoxe
01-03 sidensvans
01-03 kråka
01-03 koltrast
01-03 pilfink
01-05 sångsvan

01-07 skarv
01-08 ringduva
01-08 grågås
01-19 gräsand
01-19 nötväcka
01-23 korp
01-25 gröngöling
02-04 domherre
02-06 grönsiska
02-12 bofink
02-17 ormvråk
02-17 fiskmås
02-18 kattuggla
02-28 knölsvan
03-01 glada
03-01 sothöna
03-03 sparvhök
03-04 trana
03-04 stare
03-04 gulsparv

03-16 skrattmås
03-19 spillkråka
03-14 björktrast
03-25 gransångare
03-26 rödvingetrast
03-29 sädesärla
03-29 tofsvipa
04-10 bergfink
04-20 steglits
04-20 grönfink
04-24 stenknäck
05-02 lövsångare
05-09 gök
05-14 trädgårdssångare
05-15 vitkindad gås
05-17 ärtsångare
05-17 näktergal
05-17 strandskata
v. 32 gråhäger
v. 42 hussvala

v. 42 ladusvala

Håkan WINQVIST, Hässleholm
  50 arter (2017-12-17)
  01-01 tamduva
01-01 ringduva
01-01 gröngöling
01-01 rödhake
01-01 koltrast
01-01 blåmes
01-01 talgoxe
01-01 skata
01-01 kaja
01-01 pilfink

01-01 grönfink

01-03 entita
01-05 turkduva
01-05 kråka
01-06 bofink
01-06 domherre
01-06 gulsparv
01-06 nötväcka
01-22 grågås
01-22 sångsvan
01-22 björktrast
01-29 gråsiska
02-24 kanadagås
02-26 grönsiska
03-01 trana
03-08 gråtrut
03-13 sparvhök
03-15 röd glada
03-20 skrattmås
03-27 stare

04-08 fiskmås
04-16 taltrast
04-27 lövsångare
04-27 rödstjärt
04-29 nötskrika
04-30 sädesärla
04-30 s v flugsnappare
05-04 ärtsångare
05-06 tornfalk
05-06 gök
05-07 svarthätta
05-09 näktergal
05-09 gransångare
05-14 tornseglare
06-17 st.hackspett
09-27 rödvingetrast
10-22 vitkindad gås
11-26 gråsparv
12-10 bläsgås
12-17 stenknäck