Fet stil: observerades för första gången i år


Karin o Björn EVBY, Tviggasjö/Bjärnum
  41 arter (2017-06-13)
  01-01 talgoxe
01-01 blåmes
01-01 domherre
01-01 entita
01-01 nötväcka
01-01 nötskrika
02-18 fjällvråk
02-18 koltrast
03-13 trana
03-13 ringduva

03-13 grönfink
03-13 grönsiska
04-07 gräsand
04-07 knipa
04-07 bofink
04-10 stare
04-10 rödhake
04-10 ormvråk
04-10 storskarv
04-10 fiskmås
04-15 stenknäck
04-15 häger
04-16 sparvhök
04-16 spillkråka
04-16 trädkrypare
04-16 sädesärla
05-01 lövsångare
05-01 s v flugsnappare
05-02 korp
05-02 rödstjärt

05-03 glada
05-03 ladusvala
05-11 skata
05-12 taltrast
05-12 tornseglare
05-24 svarthätta
05-24 gök
05-24 talltita
05-27 trädgårdssångare
06-13 brun kärrhök
06-13 gransångare


Arne GUSTAVSSON, Hässleholm
39 arter (2017-12-19)
  01-01 skata
01-01 kråka
01-02 talgoxe
01-02 blåmes
01-02 koltrast
01-02 ringduva
01-02 kaja
01-02 rödhake
01-02 pilfink
01-02 gråsparv

01-08 sidensvans
01-08 björktrast
01-09 sångsvan
01-24 grågås
01-26 grönfink
01-26 grönsiska
02-19 kanadagås
02-28 knölsvan
03-05 domherre
03-05 gråsiska
03-08 korp
03-13 gråtrut
03-17 skrattmås
03-18 bergfink
03-21 fiskmås
04-07 sädesärla
05-04 rödstjärt
05-07 lövsångare
05-09 ärtsångare
05-13 glada

05-17 nötväcka
05-17 prutgås
05-18 näktergal
05-18 tornseglare
06-19 strandskata
07-19 ladusvala
08-06 gröngöling
09-10 större hackspett
12-19 knipa


Iréne & Roland KJELLANDER, Hästveda
  82 arter (2017-11-28)
  02-12 grågås
02-12 röd glada
02-12 sparvhök
02-12 ormvråk
02-12 gröngöling
02-12 spillkråka
02-12 st. hackspett
02-12 sidensvans
02-12 gärdsmyg
02-12 rödhake

02-12 koltrast
02-12 stjärtmes
02-12 entita
02-12 svartmes
02-12 blåmes
02-12 talgoxe
02-12 nötväcka
02-12 nötskrika
02-12 skata
02-12 kaja
02-12 kråka
02-12 korp
02-12 pilfink
02-12 bergfink
02-12 grönfink
02-12 steglits
02-12 grönsiska
02-12 hämpling
02-12 gråsiska
02-12 domherre

02-12 stenknäck
03-01 sångsvan
03-01 ringduva
03-03 kattuggla
03-08 bofink
03-11 m. hackspett
03-11 taltrast
03-11 rödvingetrast
03-12 stare
03-12 knölsvan
03-12 trana
03-17 tornfalk
03-21 fjällvråk
03-22 björktrast
03-22 järnsparv
03-26 gräsand
03-26 gulsparv
04-04 sädesärla
04-07 gransångare
04-15 talltita

04-21 gråsparv
04-21 skogsduva
04-21 svart rödstjärt
04-21 svarthätta
04-23 gråhäger
04-27 lövsångare
04-28 rödstjärt
04-30 ladusvala
05-07 ärtsångare
05-12 fiskgjuse
05-12 fiskmås
05-12 tamduva
05-13 morkulla
05-13 sv.flugsnappare
05-14 trädgårdssångare
05-17 gök
05-20 tornseglare
05-25 vitkindad gås*
05-25 havsörn*
05-25 stenskvätta*

05-27 grönsångare
05-29 hussvala
05-31 törnsångare
06-23 lärkfalk*
08-12 buskskvätta*
10-24 kanadagås
10-24 prutgås
10-24 vigg
10-24 knipa
10-24 storskarv
10-24 kricka
11-28 nötkråka
Anders Linus LARSSON, Hässleholm
  53 arter (2017-10-31)
  01-01 talgoxe
01-01 koltrast
01-01 domherre
01-01 pilfink
01-01 ringduva
01-01 gråtrut
01-01 skata

01-03 bofink
01-04 nötväcka
01-04 blåmes

01-07 st. hackspett
01-08 gärdsmyg
01-09 bergfink
01-10 stenknäck
01-12 björktrast
01-12 sångsvan
01-13 gråhäger
01-19 grönfink
01-22 kanadagås
01-23 sparvhök

01-23 korp
01-23 nötkråka
01-25 trädkrypare
01-27 grönsiska
01-27 gråsiska
01-30 ormvråk
01-31 kaja
02-12 röd glada
02-13 rödhake
02-27 grågås

02-28 kråka
02-28 sånglärka
03-12 steglits
03-13 trana
03-20 knölsvan
03-24 skrattmås
03-31 taltrast
04-03 gransångare
04-04 vitkindad gås
04-19 m.strandpipare
04-20 gråsparv
04-26 svarthätta
05-01 s v flugsnappare
05-02 lövsångare
05-03 rödstjärt
05-16 näktergal
05-16 trädgårdssångare
06-02 tornseglare
06-19 ärtsångare
08-10 gröngöling

08-29 skogsduva
10-28 bläsgås
10-31 kattuggla

Gunhild LINDHE, Boalt, Vittsjö
  63 arter (2017-10-30)
  01-02 blåmes
01-02 talgoxe
01-02 svartmes
01-02 nötväcka
01-02 nötskrika
01-02 entita
01-02 domherre
01-02 kråka
01-02 st. hackspett
01-02 talltita

01-02 korp
01-02 skata
01-02 koltrast
01-07 sidensvans
01-07 glada
01-07 stjärtmes
01-07 sparvhök
01-07 bergfink
01-08 sångsvan
01-08 ormvråk
01-08 spillkråka
01-10 grönfink
01-10 knölsvan
01-10 grågås
01-10 bofink
02-06 trädkrypare
02-06 gråsiska
02-13 ringduva
02-26 grönsiska
03-02 trana

03-17 dubbeltrast
03-17 gulsparv
03-18 rödhake
03-19 kattuggla
03-26 taltrast
03-27 stenknäck
03-29 björktrast
03-29 gärdsmyg
03-29 gröngöling
03-29 gräsand
03-29 kaja
04-01 enkelbeckasin
04-01 skogssnäppa
04-02 fiskmås
04-03 gransångare
04-09 sädesärla
04-18 steglits
04-18 skarv
04-19 skogsduva
04-28 lövsångare

04-29 morkulla
04-29 s v flugsnappare
05-04 lärkfalk
05-05 tjäder
05-10 orre
05-10 ladusvala
05-12 gök
05-13 svarthätta
05-14 trädgårdssångare
05-18 göktyta
05-23 törnskata
05-26 törnsångare
10-30 rödvingetrast

Kerstin Nilsson, Hässleholm
  51 arter (2016 v.42)
  01-03 rödhake
01-03 skata
01-03 kaja
01-03 blåmes
01-03 talgoxe
01-03 sidensvans
01-03 kråka
01-03 koltrast
01-03 pilfink
01-05 sångsvan

01-07 skarv
01-08 ringduva
01-08 grågås
01-19 gräsand
01-19 nötväcka
01-23 korp
01-25 gröngöling
02-04 domherre
02-06 grönsiska
02-12 bofink
02-17 ormvråk
02-17 fiskmås
02-18 kattuggla
02-28 knölsvan
03-01 glada
03-01 sothöna
03-03 sparvhök
03-04 trana
03-04 stare
03-04 gulsparv

03-16 skrattmås
03-19 spillkråka
03-14 björktrast
03-25 gransångare
03-26 rödvingetrast
03-29 sädesärla
03-29 tofsvipa
04-10 bergfink
04-20 steglits
04-20 grönfink
04-24 stenknäck
05-02 lövsångare
05-09 gök
05-14 trädgårdssångare
05-15 vitkindad gås
05-17 ärtsångare
05-17 näktergal
05-17 strandskata
v. 32 gråhäger
v. 42 hussvala

v. 42 ladusvala

Håkan WINQVIST, Hässleholm
  50 arter (2017-12-17)
  01-01 tamduva
01-01 ringduva
01-01 gröngöling
01-01 rödhake
01-01 koltrast
01-01 blåmes
01-01 talgoxe
01-01 skata
01-01 kaja
01-01 pilfink

01-01 grönfink

01-03 entita
01-05 turkduva
01-05 kråka
01-06 bofink
01-06 domherre
01-06 gulsparv
01-06 nötväcka
01-22 grågås
01-22 sångsvan
01-22 björktrast
01-29 gråsiska
02-24 kanadagås
02-26 grönsiska
03-01 trana
03-08 gråtrut
03-13 sparvhök
03-15 röd glada
03-20 skrattmås
03-27 stare

04-08 fiskmås
04-16 taltrast
04-27 lövsångare
04-27 rödstjärt
04-29 nötskrika
04-30 sädesärla
04-30 s v flugsnappare
05-04 ärtsångare
05-06 tornfalk
05-06 gök
05-07 svarthätta
05-09 näktergal
05-09 gransångare
05-14 tornseglare
06-17 st.hackspett
09-27 rödvingetrast
10-22 vitkindad gås
11-26 gråsparv
12-10 bläsgås
12-17 stenknäck