Här kan du läsa om vilka fåglar medlemmarna sett eller hört från den egna boplatsen, tomten eller lägenheten.

Tanken är att detta skall vara ett levande dokument där man kan följa utvecklingen över året. Rapporteringen skall därför ske kontinuerligt efter hand som arterna observeras till

Röd text: senast tillkomna
Fet stil/Fet stil: observerades för första gången i år

Välkommen att delta!

  • Kom ihåg att ange avsändare, bostadsort och datum för observationen.
  • Om ni jobbar i par skall båda ha observerat arten. Först när den siste har sett arten noteras det datumet och rapporteras till webbansvarig.
  • Rapportera gärna dina tomtkryss i kronologisk ordning i en enda kolumn och utan indrag; ett tomtkryss per rad, "MM-DD(mellanslag)Fågelart"

Karin o Björn EVBY, Tviggasjö/Bjärnum
  30 arter (2018-05-09)
  01-01 Talgoxe
01-01 Blåmes
01-01 Korp

01-03 Svartmes
01-03 Nötvecka
01-03 Trädkrypare
01-06 Nötskrika
01-06 Bofink
01-09 Stenknäck
01-09 Ormvråk

01-09 Entita
01-09 Koltrast
01-09 Stjärtmes
03-10 Bergfink
03-12 Domherre
04-07 Grågås
04-07 Gräsand
04-07 Fiskgjuse
04-07 Trana
04-09 Gärdsmyg
04-09 Fiskmås
05-08 Lövsångare
05-08 S v flugsnappare
05-08 Morkulla
05-08 Stare
05-08 Svarthätta
05-08 Ringduva
05-09 Knipa
05-09 Taltrast
05-09 GladaArne GUSTAVSSON, Hässleholm
43 arter (2018-07-03)
  01-01 Gråsparv
01-01 Koltrast
01-01 Kaja

01-02 Blåmes
01-02 Gråsiska
01-02 Ringduva
01-02 Rödhake
01-02 Grönfink
01-02 Domherre
01-02 Skata

01-02 Talgoxe
01-22 Knölsvan
02-03 Björktrast
02-04 Sångsvan
02-09 Bergfink
02-09 Grågås
02-15 Stjärtmes
02-24 Stenknäck
03-07 Kanadagås
03-11 Turkduva
03-12 Sidensvans
03-13 Kråka
03-16 Bofink
03-24 Trana
04-02 Gråtrut
04-04 Skrattmås
04-09 Fiskmås
04-17 Nötväcka
04-29 Lövsångare
04-29 Sädesärla

05-01 Rödstjärt
05-08 Ärtsångare
05-08 Strandskata
05-15 Gök
05-19 Svarthätta
05-20 Vitkindad gås
05-20 Glada
05-24 Tornseglare
05-26 Bivråk
05-30 Sparvhök
06-14 Stare
06-16 Storspov
07-03 S v flugsnappare


Iréne & Roland KJELLANDER, Hästveda
  70 arter (2018-07-01)
  01-05 Ormvråk
01-10 Ringduva
01-08 Kattuggla
01-19 Gröngöling
01-19 Rödhake
01-10 Koltrast
01-09 Björktrast
01-01 Entita
01-01 Blåmes
01-01 Talgoxe


01-01 Nötväcka
01-01 Nötskrika

01-10 Skata
01-10 Korp
01-10 Bofink
01-01 Domherre
01-01 Stenknäck

02-17 Större hackspett
02-03 Bergfink
02-03 Grönfink
02-17 Grönsiska
02-06 Gulsparv
03-21 Sångsvan
03-01 Grågås
03-01 Röd glada
03-01 Havsörn
03-01 Sparvhök
03-21 Trana
03-01 Tamduva
03-01 Kaja

01-03 Kråka
04-02 Vitkindad gås
04-11 Sjöorre
04-30 Fjällvråk
04-23 Fiskgjuse
04-07 Morkulla
04-05 Skrattmås
04-07 Fiskmås
04-02 Skogsduva
04-02 Spillkråka
04-07 Sädesärla
04-05 Gärdsmyg
04-21 Järnsparv
04-04 Taltrast
04-16 Ärtsångare
04-19 Svarthätta
04-07 Gransångare
04-10 Lövsångare
04-29 S v flugsnappare
04-02 Stjärtmes

04-02 Stare
04-21 Gråsparv
04-02 Pilfink
05-14 Prutgås
05-07 Gök
05-21 Tornseglare
05-31 Ladusvala
05-30 Hussvala
05-16 Rödstjärt
05-06 Trädgårdssångare
05-02 Gråtrut
05-02 Gråsand
05-02 Storskarv
05-10 Gråhäger
08-17 Brun kärrhök
07-30 Härmsångare
07-31 Törnsångare
07-25 Lärkfalk
07-17 Svart rödstjärt
07-01 Svartmes

Anders Linus LARSSON, Hässleholm
  47 arter (2018-06-04)
  01-01 Blåmes
01-01 Talgoxe
01-01 Domherre
01-01 Gråsiska
01-01 Pilfink
01-01 Nötväcka
01-01 Bofink
01-01 Rödhake
01-01 Större hackspett

01-03 Ringduva

01-03 Koltrast
01-04 Kråka
01-04 Skata
01-05 Sidensvans
01-05 Grönsiska
01-05 Grönfink
01-05 Entita
01-05 Steglits
01-08 Bergfink
01-08 Grågås
01-08 Kaja
01-08 Sångsvan
01-08 Stjärtmes
01-11 Tamduva
01-13 Stenknäck
01-14 Sparvhök
02-13 Trädkrypare
02-10 Kanadagås
02-28 Björktrast
03-15 Gärdsmyg

03-25 Mindre sångsvan
03-25 Bläsgås
03-25 Trana
03-25 Gråtrut
03-25 Fiskmås

03-26 Röd glada
04-04 Järnsparv
04-22 Lövsångare
04-23 S v flugsnappare
04-28 Rödstjärt
04-29 Stare
05-03 Knölsvan
05-14 Näktergal
05-18 Gök
05-31 Trädgårdssångare
06-03 Ärtsångare
06-04 Tornseglare


Håkan WINQVIST, Hässleholm
  56 arter (2018-08-14)
  01-01 Koltrast
01-01 Blåmes
01-01 Talgoxe
01-01 Rödhake
01-01 Skata
01-01 Kaja
01-01 Kråka
01-01 Gråsparv
01-01 Pilfink
01-01 Bofink

01-01 Gråsiska
01-01 Domherre

01-02 Röd glada
01-04 Sidensvans
01-04 Gröngöling
01-05 Grönfink
01-06 Ringduva
01-06 Tamduva
01-08 Björktrast
01-11 Nötväcka
01-12 Stenknäck
01-17 Ormvråk
01-20 Gulsparv
01-20 Grågås
01-22 Sångsvan
01-27 Större hackspett
01-31 Bergfink
02-03 Turkduva
02-07 Entita
02-14 Sparvhök

02-16 Grönsiska
02-19 Stjärtmes
03-02 Storskarv
03-12 Kanadagås
03-13 Gråtrut
03-14 Korp
04-02 Stare
04-02 Skrattmås
04-11 Trana
04-12 Fiskmås
04-14 Gräsand
04-14 Sädesärla
04-18 Fiskgjuse
04-18 Lövsångare
04-21 Rödstjärt
04-24 Gransångare
04-26 Ärtsångare
04-28 Ladusvala
05-02 Törnsångare
05-04 Näktergal

05-06 Gök
05-16 Tornseglare
06-02 Trädgårdssångare
06-25 Taltrast
08-05 Vit stork (nytt tomt-x)
08-14 Svarthätta