Här kan du läsa om vilka fåglar medlemmarna sett eller hört från den egna boplatsen, tomten eller lägenheten.

Tanken är att detta skall vara ett levande dokument där man kan följa utvecklingen över året. Rapporteringen skall därför ske kontinuerligt efter hand som arterna observeras till

Röd text: senast tillkomna
Fet stil/Fet stil: observerades för första gången i år

Välkommen att delta!

  • Kom ihåg att ange avsändare, bostadsort och datum för observationen.
  • Om ni jobbar i par skall båda ha observerat arten. Först när den siste har sett arten noteras det datumet och rapporteras till webbansvarig.
  • Rapportera gärna dina tomtkryss i kronologisk ordning i en enda kolumn, ett tomtkryss per rad, "MM-DD(mellanslag)Fågelart" utan indrag

Karin o Björn EVBY, Tviggasjö/Bjärnum
  13 arter (2018-01-09)
  01-01 Talgoxe
01-01 Blåmes
01-01 Korp

01-03 Svartmes
01-03 Nötvecka
01-03 Trädkrypare
01-06 Nötskrika
01-06 Bofink
01-09 Stenknäck
01-09 Ormvråk

01-09 Entita
01-09 Koltrast
01-09 StjärtmesArne GUSTAVSSON, Hässleholm
20 arter (2018-03-11)
  01-01 Gråsparv
01-01 Koltrast
01-01 Kaja

01-02 Blåmes
01-02 Gråsiska
01-02 Ringduva
01-02 Rödhake
01-02 Grönfink
01-02 Domherre
01-02 Skata

01-02 Talgoxe
01-22 Knölsvan
02-03 Björktrast
02-04 Sångsvan
02-09 Bergfink
02-09 Grågås
02-15 Stjärtmes
02-24 Stenknäck
03-07 Kanadagås
03-11 TurkduvaIréne & Roland KJELLANDER, Hästveda
  22 arter (2018-02-06)
  01-05 Ormvråk
01-10 Ringduva
01-08 Kattuggla
01-19 Gröngöling
01-19 Rödhake
01-10 Koltrast
01-09 Björktrast
01-01 Entita
01-01 Blåmes
01-01 Talgoxe


01-01 Nötväcka
01-01 Nötskrika

01-10 Skata
01-10 Korp
01-10 Bofink
01-01 Domherre
01-01 Stenknäck

02-17 Större hackspett
02-03 Bergfink
02-03 Grönfink
02-17 Grönsiska
02-06 GulsparvAnders Linus LARSSON, Hässleholm
  28 arter (2018-02-10)
  01-01 Blåmes
01-01 Talgoxe
01-01 Domherre
01-01 Gråsiska
01-01 Pilfink
01-01 Nötväcka
01-01 Bofink
01-01 Rödhake
01-01 Större hackspett

01-03 Ringduva

01-03 Koltrast
01-04 Kråka
01-04 Skata
01-05 Sidensvans
01-05 Grönsiska
01-05 Grönfink
01-05 Entita
01-05 Steglits
01-08 Bergfink
01-08 Grågås
01-08 Kaja
01-08 Sångsvan
01-08 Stjärtmes
01-11 Tamduva
01-13 Stenknäck
01-14 Sparvhök
02-13 Trädkrypare
02-10 KanadagåsHåkan WINQVIST, Hässleholm
  34 arter (2018-03-12)
  01-01 Koltrast
01-01 Blåmes
01-01 Talgoxe
01-01 Rödhake
01-01 Skata
01-01 Kaja
01-01 Kråka
01-01 Gråsparv
01-01 Pilfink
01-01 Bofink

01-01 Gråsiska
01-01 Domherre

01-02 Röd glada
01-04 Sidensvans
01-04 Gröngöling
01-05 Grönfink
01-06 Ringduva
01-06 Tamduva
01-08 Björktrast
01-11 Nötväcka
01-12 Stenknäck
01-17 Ormvråk
01-20 Gulsparv
01-20 Grågås
01-22 Sångsvan
01-27 Större hackspett
01-31 Bergfink
02-03 Turkduva
02-07 Entita
02-14 Sparvhök

02-16 Grönsiska
02-19 Stjärtmes
03-02 Storskarv
03-12 Kanadagås