År Vinnare Antal arter
2018 Iréne & Roland Kjellander   81
2017 Iréne & Roland Kjellander   82
2016 Iréne & Roland Kjellander   87
2015 Pål Axel Olsson   86
2014 Per & Anna Winqvist   75
2013 Johan Falk   71
2012 Pål Axel Olsson   87
2011 August Thomasson   83
2010 Håkan Winqvist   74
2009 Anders Linus Larsson   79
2008 Gunhild Lindhe   78
2007 Sven Gustafsson - se listan nedanför 116
2006 Kristina Persson   72
2005 Kristina Persson   70
2004 Kristina Persson   68
2003 Kristina Persson + Kerstin & Sven Svensson   70
2002 Mikael Gustafsson   81
2001 Kristina Persson   77
2000 Pål Axel Olsson   84
Sven Gustafssons lista 2007 med följande 116 arter:
ängspiplärka
ärtsångare
backsvala
bergfink
bivråk

björktrast
blå kärrhök
blåmes
bläsgås
bofink

buskskvätta
domherre
drillsnäppa
dubbeltrast
duvhök

ejder
enkelbeckasin
entita
fiskgjuse
fiskmås

fjällvråk
forsärla
gärdsmyg
gök
göktyta
grå flugsnappare
grågås
gråhäger
gransångare
gräsand

gråsiska
gråtrut
grönbena
grönfink
gröngöling

grönsiska
gulärla
gulsparv
hämpling
härmsångare

hornuggla
hussvala
järnsparv
kaja
kanadagås

kattuggla
knipa
koltrast
korp
kråka
kricka
kungsfågel
kungsörn
ladusvala
lärkfalk

lövsångare
mindre hackspett
mindre korsnäbb
morkulla
nötkråka

nötskrika
nötväcka
ormvråk
orre
pärluggla

pilfink
prutgås
råka
ringduva
röd glada

rödhake
rödstjärt
rödvingetrast
rosenfink
sädesärla
sädgås
sånglärka
sångsvan
sävsångare
sidensvans

sjöorre
skata
skogsduva
skogssnäppa
skrattmås

sparvhök
spillkråka
stare lövsångare
steglits
stenfalk

stenknäck
stjärtmes
större hackspett
större korsnäbb
storskarv

storskrake
storspov
svart rödstjärt
svarthätta
svartmes
svartvit flugsnappare
talgoxe
talltita
taltrast
tamduva

tofsmes
tofsvipa
tornseglare
trädgårssångare
trädkrypare

trädlärka
trädpiplärka
trana
turkduva
varfågel

vitkindad gås

Tomten ligger på en liten kulle, med utsikt först över betesmarker och åkrar och längre bort skog. På tomten finns framförallt ek, och en del buskar som attraherar en hel del fåglar.

Knepet med att få in många arter från tomten är dock tid. Ju mer tid man lägger, desto fler arter får man se, så enkelt är det. Det året jag vann lade jag ner fruktansvärt mycket tid på att skåda från tomten, så det är inte så konstigt att listan blev så lång som den blev.

/Sven Gustafsson 2012-05-13